Kurator mówi NIE likwidacji SP w Niwnicach. Czy powstanie filia?

7
1536
Szkoła Podstawowa w Niwnicach /fot.: Lwówecki.info/

Dolnośląski Kurator Oświaty negatywnie zaopiniował zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej im. Józefa Gielniaka w Niwnicach. Burmistrz Lwówka Śląskiego, która zabiegała o likwidację podstawówki dąży teraz do jej przekształcenia w filię SP Nr 1 i ograniczenia struktury do klas I –III.

Przypomnijmy: Zgłoszony przez burmistrz Szczęsną projekt uchwały dotyczący zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Niwnicach w listopadzie 2019 roku został poddany pod ocenę radnych. Po długiej debacie przeszedł on 7 głosami ZA, przy 6 głosach PRZECIW. Dwoje radnych było nieobecnych.

ZA zamiarem likwidacji głosowali radni: Elżbieta Ugrynowicz, Franciszek Pawłowicz, Tomasz Kubis, Marcin Karasiński, Aleksander Fuławka, Mieczysław Grabowicz i Stefania Wróblewska
PRZECIW byli: Dawid Kobiałka, Mateusz Rusinek, Zbigniew Eck, Tadeusz Koblak, Małgorzata Uboga i Katarzyna Krenz
NIEOBECNI: Joanna Jędrzejczyk i Piotr Wiśniowski.

Dokumenty trafiły na biurko Romana Kowalczyka, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, który po ich analizie i odbyciu spotkań uznał, iż „…brak jest podstaw do wydania pozytywnej opinii o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. Józefa Gielniaka w Niwnicach, tym bardziej, że poza nieprzekonującymi argumentami natury ekonomicznej, wzięto pod uwagę również reakcję społeczności lokalnej.
Z informacji przekazanych przez osoby żywotnie zainteresowane losem Szkoły w Niwnicach wynika, że cyt. ,,(…) szkoła nie oferuje gorszej edukacji od większości placówek w Lwówku Śląskim. Dzieci w szkole czują się bezpiecznie, panuje niemal rodzinna atmosfera. Mała liczebność klas pozwala na indywidualne podejście i wsparcie dla każdego ucznia.’’. Podkreśla się relacje dzieci oraz ich rodziców z pracownikami Szkoły, która kładzie duży nacisk na otoczenie każdego dziecka opieką. Wsparcie otrzymują również rodzice.

Ponad, co wielokrotnie podkreślano w protestach wyrażanych wobec zamiaru likwidacji, Szkoła Podstawowa im. Józefa Gielniaka w Niwnicach to nie tylko budynek, ale także dzieci, rodzice i nauczyciele, którzy poprzez swoje działania intrygują społeczność lokalną. Szkoła, bowiem, poza swoją podstawową rolą, pełni również funkcję swoistego centrum kulturalnego – organizowane są uroczystości integrujące całą społeczność lokalną. Mieszkańcy Niwnic i okolic mają możliwość integracji, spotkania się w szerszym gronie, tworzenia więzi i swoistej wymiany międzypokoleniowej, czego zabraknie w przypadku likwidacji Szkoły.” – możemy przeczytać w Postanowieniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, które uniemożliwia likwidację placówki.

Zadowolenia z takiego obrotu sprawy nie kryje Radny Dawid Kobiałka, który na swoim profilu pisze: „Radnych nie przekonałem (zabrakło jednego głosu), Pani Burmistrz nie przekonałem, ale na szczęście Pan Kurator podzielił moją opinię, żeby zrobić, chociaż szkołę I-III w Niwnicach i właśnie to powtarzałem od pierwszego dnia, kiedy pojawił się temat wysokich kosztów tej placówki.
Część radnych na czele z Radną z Niwnic, dzieci, rodzice, nauczyciele i mieszkańcy, wszyscy razem daliśmy radę! Dziękuję i gratuluję.” – pisze Przewodniczący Rady w Lwówku Śląskim.

 

Burmistrz przekonuje, że ma nowy pomysł na „Niwnice’. Teraz dąży do przekształcenia podstawówki w Filię SP 1 w Lwówku Śląskim, do której będą uczęszczali uczniowie klas I- III. Starsi będą dowożeni do „Jedynki”.

1. Z dniem 31 sierpnia 2020 roku zamierza się przekształcić Szkołę Podstawową im. Józefa Gielniaka w Niwnicach, Niwnice 149, 59-600 Lwówek Śląski, w Filię Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim, ul. Jana Pawła II nr 35, 59-600 Lwówek Śląski.
2. Struktura organizacyjna przekształconej Szkoły Podstawowej w Niwnicach, jako Filia Szkoły Podstawowej nr 1w Niwnicach ulegnie zmianie i obejmować będzie klasy I –III.
3. Od 1 września 2020 r. uczniom klas IV –VIII Szkoły Podstawowej im. Józefa Gielniaka w Niwnicach zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim.
4. Oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Niwnicach stanie się oddziałem przedszkolnym Filii Szkoły Podstawowej nr 1 w Niwnicach” – czytamy w projekcie uchwały.

Władze Lwówka Śląskiego swoją decyzję ponownie argumentują utrzymującym się niżem demograficznym oraz rosnącymi kosztami utrzymania placówki, jako samodzielnej jednostki oświatowej. Jak tym razem radni podejdą do proponowanej zmiany? I co najważniejsze, jak na takie przekształcenie odpowie Kurator Oświaty? O tym dowiemy się już wkrótce.

7 KOMENTARZE

  1. Ach no tak Lwówek metropolia… Bo Orlik jest czy stadion? Na co kogo stać to ma.
    Nie są tą pierwsze roczniki, które w takich warunkach się uczą wiele innych też się tam uczyło i może to nawet lepiej,bo są przystosowani do każdych warunków i potrafią się tym cieszyć i z tego korzystać. Oczywiście nie ma luksusu, ale tragedią też tego nie można nazwać. Dzieci czują się tam dobrze inni absolwenci również mają miłe wspomnienia. Nie każda szkoła musi mieć Orliki i stadiony,żeby odnosić sukcesy.

  2. Czyli powolna likwidacja szkoly. We Lwówku w Sp 2 ledwo się mieszczą, w salkach w budynku C prawie na tablicy siedzą. Z uwagi na ilość dzieci trzeba było klasy w hali uruchamiać!
    To jak jest zrobiona rejonizacja, że najwięcej dzieci idzie do SP 2? A hala sportowa fajna ale wychowanie fizyczne polegające na oglądaniu zawodów sportowych, które dosyć często się odbywają, to jednak nie wykonywanie ćwiczeń czy granie przez uczniów. A i jeszcze jedno, przyjazd do szkoły wczesna porą, czyli może trzeba o 6.00 wstać. To dla dobra dzieci? Czy tylko liczy się kasa?

  3. Autobus z Niwnic do Lwówka jedzie 10 minut więc dzieci będą szły niemal o tej samej porze do szkoły. 50 dzieci uczy się na parterze pałacu bez boisk sportowych z apelami i przedstawieniami na korytarzu plus jeden pokój pałacowy określany jako sala gimnastyczna. Taki pałac mógłby zarabiać na siebie jak Brunów i kilkanaście pod Jelenią Górą a wieś zyskała by dochody z turystyki. Nauczyciele do Niwnic jadą z Lwówka a po likwidacji byłoby więcej pracy dla miejscowych w takim miejscu. Przynajmniej kilkanaście osób na początek. Otoczenie pałacu jest brzydkie a może być tu pięknie jak w Brunowie.

  4. Myślę, powiem więcej – wiem, że zawiść i złośliwość z jaką próbujesz przypiąć łatkę SP2 oraz zaklinanie, przekłamywanie rzeczywistości na niewiele się zda. Szanuj i doceń to co otrzymałeś/łaś – na więcej nie licz. A tak na marginesie dzieci z SP w Niwnicach, jak wynika z treści artykułu, nie trafią do SP2 tylko SP1.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here