Kto otrzymał dofinansowanie w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi?

0
237
????????????????????????????????????

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2019 roku. W związku z tym dofinansowanie otrzymało 79 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 2 196 761,00 zł.

Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 31 października 2019 roku.

,,Powiedz mi – zapomnę
Pokaż mi – zapamiętam
Pozwól mi uczestniczyć – zrozumiem
Pozwól mi to zrobić – będę się z tym utożsamiał”

Istotą programu jest pobudzenie społeczności sołeckiej i jej zaangażowanie w przedsięwzięcia dotyczące własnej wsi, co będzie skutkować zwiększeniem roli sołectw oraz dekoncentracją gminnych zadań. Program ten jest odpowiedzią na „umiastowienie” wsi, skierowany na oddolną mobilizację zasobów wiejskich.

Celem zainicjowania programu regionalnego była konieczność podjęcia działań na rzecz integracji społeczności wiejskich, waloryzacji przestrzeni wsi w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej, krajobrazu, architektury i usług oraz realizacja przedsięwzięć podnoszących standard życia. Efektem miały być lepsze warunki do osiedlania, inwestowania, rozwoju usług, tworzenia miejsc pracy oraz zarobkowania poza rolnictwem.

Największym sukcesem odnowy wsi w województwach, w których program jest realizowany jest zmiana świadomości mieszkańców, ich nastawienia do wspólnej pracy na rzecz swoich małych Ojczyzn, ponieważ głównym bogactwem każdego sołectwa są jego mieszkańcy. Należy im tylko w niewielkim stopniu pomóc, pokazać drogi wyboru, szanse jakie przed nimi stoją.

Celem nadrzędnym programu jest szeroko rozumiana poprawa warunków życia na wsi oraz ekonomicznej niezależności wsi. Stan ten można uzyskać poprzez trwałe upodmiotowienie społeczności lokalnych i stworzenie poczucia odpowiedzialności za przyszłość własnej wsi poprzez zapewnienie wiedzy, umiejętności i wsparcia zewnętrznego. Bazując na zasobach wsi, jej atutach powinien zostać osiągnięty stan, w którym mieszkańcy będą utożsamiać się ze swoją miejscowością, skutecznie wykorzystywać nabytą wiedzę a co za tym idzie umiejętnie pozyskiwać środki finansowe na realizację zaplanowanych wcześniej projektów. Odnowa wsi jako nurt rozwoju obszarów wiejskich zakłada rozwój oparty na specyfice i niepowtarzalnych walorach danej miejscowości.

Na liście rankingowej znalazły się także projekty z naszego regionu, a wśród nich:

Gmina Lubomierz – Docieplenie stropu i remont dachu nad sceną w świetlicy wiejskiej w Maciejowcu – przyznana kwota dofinansowania: 18.682,00 zł
Gmina Lwówek Śląski – Remont pomieszczenia (stropu) budynku świetlicy wiejskiej w Skorzynicach – przyznana kwota dofinansowania: 30.000 zł
Gmina Wleń – Zakup wyposażenia do nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeździedza – przyznana kwota dofinansowania: 2.460,00 zł

UMWD/red

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here