Kto chętny na przydomową oczyszczalnię ścieków? Koszty budowy pokryje Gmina.

6
3681
zdjęcie poglądowe (fot.: pixabay)

Burmistrz zachęca mieszkańców do niezwłocznego składania wniosków i tłumaczy, że Gmina planuje uzyskać dofinansowania do wykonania 200 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, po czym sfinansuje budowę oczyszczalni u zainteresowanych jej posiadaniem mieszkańców.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz poinformował, że Gmina Lubomierz składa wniosek o wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

– Planujemy uzyskać dofinansowania do wykonania 200 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie naszych wiosek znajdujących się na terenie górskim (wszystkie z wyjątkiem Pławnej Dolnej i Pławnej Górnej) i znajdujących się poza aglomeracją (z wyjątkiem Lubomierza i Janic). Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie realizowana przez Gminę Lubomierz. – tłumaczy wiceburmistrz Adam Skrzydłowski, który wyjaśnia, iż sołectwa Pławna Dolna i Pławna Górna nie mogą uczestniczyć w tym projekcie z uwagi na Uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, która wykluczyła je jako miejscowości górskie, ponadto w projekcie udziału wziąć nie mogą mieszkańcy miasta Lubomierz jako aglomeracji miejskiej jak również nie mogą w nim uczestniczyć mieszkańcy sołectwa Janice, z uwagi na posiadaną sieć wodociągową.

Osoby zainteresowane uczestnictwem ww. projekcie powinny złożyć niezwłoczne do Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz oświadczenie wg. wzoru – Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2. Oświadczenie powinno być podpisane przez wszystkich właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, na której planowane będzie umieszczenie przydomowej oczyszczalni ścieków.

– W przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę Lubomierz zadanie będzie realizowane w latach 2023 i 2024. Koszt utrzymania przydomowej oczyszczalni ścieków będzie obciążał osobę uczestniczącą w projekcie, natomiast cały koszt wybudowania i zakupu oczyszczalni spoczywać będzie na gminie. – zapewnia wiceburmistrz Lubomierza, który zaznacz, iż przedmiotowy projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania przez Gminę dofinansowania z ww. programu.

Jednak w pierwszej kolejności muszą zgłosić się chętni mieszkańcy zainteresowani budową na swoich działkach przydomowych oczyszczalni ścieków. Władze Lubomierza wskazują, iż w przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych niż 200, Gmina przeprowadzi weryfikację wniosków. Warto się więc pospieszyć.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz.

6 KOMENTARZE

  1. No proszę, a w Gryfowie to nic się nie da. Wszystko co gmina robi to zchrzani. Ścieki do Kwisy, o przydomowych to nawet mówić nie wolno bo to temat tabu.

  2. Górzysty teren to przede wszystkim Pławna Górna. Sołtysie Pławnej Górnej obudż się! Burmistrzu spójrz na tą biedną Pławnę Górną. W Pławnej Górnej nie ma oświetlenia na całej długości, nie ma chodnika, nie ma wodociągu , nie ma kanalizacji i dofinansowania na oczyszczalnię przydomową brak, a tabliczek do posesji niektórych nadal brak. Most na drodze powiatowej nadal rozwalony, zaraz będzie rok i dalej nic.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here