Krótkie życie mieszkańców powiatu lwóweckiego

3
5463
trumna śmierć kir
zdjęcie poglądowe (pixabay.com)

Mężczyźni żyjący w powiecie lwóweckim znaleźli się na 10 miejscu zestawienia z najkrótszym trwaniu życia w Polsce. W raporcie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego podaje przyczyny.

 

 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny opublikował kolejny raport o stanie zdrowia ludności Polski. Jak wskazują autorzy obszernej, ponad 600 stronicowej publikacji prezentowany obraz stanu zdrowia ludności opiera się na możliwie wszystkich dostępnych w momencie tworzenia raportu danych pochodzących z rutynowych systemów informacyjnych.

Z raportu dowiadujemy się, iż liczba ludności Polski zmniejszała się w latach 2009-2019 i na koniec 2020 roku wynosiła 38.383 tys. osób. Kobiety stanowiły 51,6% w ogólnej liczbie ludności wg. stanu z końca grudnia 2019. W młodszych grupach wieku jest więcej mężczyzn, ponieważ rodzi się więcej chłopców niż dziewczynek i ta przewaga utrzymuje się do 47 roku życia. Kolejne grupy wieku charakteryzują się zwiększaniem przewagi liczebnej kobiet. W wieku 65 lat i starszym na 100 mężczyzn przypadają już 154 kobiety, zaś w wieku podeszłym – 85 lat i więcej – na 100 mężczyzn przypada aż 260 kobiet.

Autorzy raportu zauważają, iż w ostatnich latach odsetek dzieci rodzących się poza formalnym związkiem małżeńskim zwiększa się i obecnie co czwarte rodzące się dziecko jest urodzone poza związkiem małżeńskim, a w województwach zachodniopomorskim i lubuskim odsetek ten jest wyższy niż 40%.

 

 

Najwięcej miejsca w raporcie poświęcono długości życia Polaków. Analiza danych o długości życia i umieralności wskazuje, że w ostatnim czasie poprawa stanu zdrowia ludności uległa zahamowaniu, co przy wciąż gorszych wskaźnikach zdrowia Polaków w porównaniu z mieszkańcami większości krajów Unii Europejskiej należy uznać za zjawisko niepokojące.

W 2019 r. długość życia mężczyzn w Polsce wynosiła 74,1 lata a kobiet 81,8 lat. Autorzy publikacji wskazują, iż długość życia jest silnie różnicowana przez czynniki społeczne, ich zdaniem czynnikiem silnie różnicującym długość życia Polaków jest poziom ich wykształcenia. Jak wynika z szacunków Eurostatu w roku 2017 (ostatnie dostępne dane) mężczyźni w wieku 30 lat z wykształceniem wyższym mogli oczekiwać, że będą żyli ok. 7,4 lat dłużej niż mężczyźni z wykształceniem średnim (włączając do tej grupy zasadnicze zawodowe), a o ok. 11,0 lat dłużej niż mężczyźni z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Te niekorzystne różnice powiększyły się w 2017 r. w stosunku do lat 2014-2016 co było spowodowane wzrostem długości życia mężczyzn z wyższym wykształceniem i jego skróceniem u osób w niższych grupach wykształcenia. W przypadku kobiet różnice związane z poziomem wykształcenia są znacznie mniejsze niż wśród mężczyzn, ale również zwiększyły się w 2017 r.

Największym zagrożeniem życia Polaków są od lat choroby układu krążenia odpowiedzialne w 2018 r. za 40,5% ogółu zgonów. Choroby te stanowią najważniejszą przyczyną umieralności w przypadku mężczyzn w wieku 45-54 lata i 70 lat i starszym, natomiast wśród kobiet dopiero w wieku powyżej 74 lat. Zdecydowanie najczęstszą przyczyną zgonów wśród chorób układu krążenia są choroby serca (59,0% ogółu zgonów z powodu ChUK) i one też są najczęstszą szczegółową przyczyną zgonów mieszkańców Polski.

Drugą co do częstości przyczyną zgonów w Polsce są nowotwory złośliwe. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce z roku na rok rośnie osiągając w 2017 roku ponad 164 tys.

 

 

Z raportu wynika, iż nadal najmniej korzystnym środowiskiem zamieszkania w Polsce są najmniejsze miasta, poniżej 5 tys. mieszkańców, których mieszkańcy żyją najkrócej; natomiast przeciętnie najdłużej żyją mieszkańcy największych miast.

Najdłużej w Polsce żyją mężczyźni zamieszkujący Sopot (78,3 lat), Rzeszów (78) i Opole (77,4). Natomiast najkrócej żyją mężczyźni z powiatów: kutnowskiego (70,7 lat), hajnowskiego (70,8) i nidzickiego (70,8).

Na dziesiątym miejscu zestawiania powiatów o najkrótszym trwaniu życia mężczyzn w latach 2017-2019 znalazł się powiat lwówecki, gdzie mężczyźni żyją średnio 71,2 lat. O jedno oczko wyprzedza nas o miasto Wałbrzych, gdzie mężczyźni żyją przeciętnie o tyle samo, co w powiecie lwóweckim. Natomiast na 23 miejscu zestawienia znalazł się powiat karkonoski, gdzie mężczyźni żyją średnio 71,5 lat.

Zdecydowanie lepiej wypada zestawienie dwudziestu pięciu powiatów o najdłuższym oraz o najkrótszym trwaniu życia kobiet w latach 2017-2019. Tu na pierwszym miejscu pod względem długowieczności znowu jest miasto Sopot, gdzie przeciętna kobieta dożywa 84,7 lat. Na drugim miejscu jest Rzeszów (84,3) a na trzecim miejscu powiat leski (84,3).

Na drugim biegunie, czyli wśród powiatów, w których żyje się najkrócej na pierwszym miejscu jest miasto Chorzów, gdzie kobiety żyją średnio 78,6 lat. Na drugim miejscu jest mieszkanki powiatu strzelecko-drezdeneckiego (79,4) a na trzecim Piekar Śląskich (79,4). Natomiast na piątym miejscu zestawienia są kobiety zamieszkujące powiat karkonoski (79,5), na dziesiątym miejscu powiat legnicki (79,7), na szesnasty miejscu miasto Wałbrzych (79,8) a na osiemnastym miejscu powiat wałbrzyski (79,9).

Cały raport jest dostępny tutaj (119 MB)

3 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here