Konsultacje społeczne współpracy z organizacjami pozarządowymi

0
180

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konsultacje społeczne „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.”

 

Termin konsultacji zostaje ustalony od dnia 10 września 2020 roku do dnia 29 września 2020 roku do godziny 15.00.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez zgłaszanie wniosków i uwag przy użyciu formularza zamieszczonego poniżej oraz otwartego spotkania.

Formularz:

Wypełniony formularz należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, przesłać drogą listowną na adres Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl do dnia 29 września 2020 roku do godziny 15.00.

Spotkanie:

Zarząd Powiatu Lwóweckiego zaprasza również przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim ul Szpitalna 4 w dniu 28 września 2020 roku o godzinie 14.00 (II piętro, duża sala) – obowiązek posiadania maseczek i zachowanie reżimu sanitarnego.

 

Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu dostępny na stronie: https://powiatlwowecki.pl/pl/article/2083

 

-/ Powiat Lwówecki /-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here