Konserwator o moście w Pilchowicach

5
2608

Mamy potwierdzenie od Dolnośląskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie planów związanych z wpisaniem obiektu do rejestru zabytków.

Wiszący most kolejowy w Pilchowicach jest najdłuższym wiaduktem na tej linii 283 Jelenia Góra – Wleń – Lwówek Śląski – Zebrzydowa. Jego długość to ok. 130 m. Obiekt jest zawieszony na wysokości 40 m nad dnem zbiornika wodnego – jeziora pilchowickiego. Jest to wiadukt paraboliczny, trójprzęsłowy, wykonany w konstrukcji stalowej, kratownicowej, nitowanej z jazdą górą (konstrukcja niosąca dźwigarów znajduje się pod mostem). Przyczółki wiaduktu wzniesione z kamienia łamanego. Konstrukcja wiaduktu oparta na masywnych, murowanych z kamienia filarach wzniesionych na zboczach doliny. Balustrada współczesna, wykonana w konstrukcji metalowej, ażurowej. Budowla stanowi modelowe rozwiązanie wiaduktu kolejowego, prowadzącego ruch kolei podsudeckiej. Wiadukt w sposób znaczący kształtuje krajobraz kulturowy miejscowości. Obiekt prezentuje wartości architektoniczne oraz historyczno-techniczne. Było to skomplikowane w realizacji przedsięwzięcie budowlane. Wiadukt funkcjonuje na linii kolejowej biegnącej w obszarze ochrony prawnej – w ramach Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

Już ponad dwadzieścia lat temu dla usytuowanego ok 500 m na wschód od stacji Pilchowice Zapora mostu w Ośrodku Dokumentacji Zabytków w Warszawie sporządzono kartę zabytku techniki. Wówczas zwracano uwagę, iż należy objąć go pełną ochroną.

„Stan i propozycje ochrony:

  • Obiekt w stanie technicznym dobrym, użytkowany
  • Wykonać kartę ewidencyjną.
  • Wiadukt kolejowy objąć ochroną prawną – wpis do rejestru zabytków”.

Niestety, dopiero zamieszanie wokół budowli spowodowało, iż podjęto kroki zmierzające do wpisania obiektu do rejestru zabytków, o których to w poprzednim materiale nieoficjalnie wspominał wleński radny Marek Dral.

Otrzymaliśmy właśnie zamówione materiały geodezyjne, mamy zatem ustalenia, co do własności i stron postępowania, zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania obiektu do rejestru sporządzone i wysłane.” – wyjaśnia mgr Barbara Nowak- Obelinda Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu, która szacuje, iż decyzja o wpisaniu obiektu do rejestru zabytków powinna być w połowie kwietnia i przypomina, iż most jest zabytkiem i figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków i jego niszczenie jest zagrożone przepisami karnymi ustawy o ochronie zabytków. Ponadto pani konserwator wyjaśnia, iż do Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu i Delegatury w Jeleniej Górze nie wpłynął żaden wniosek o jakiekolwiek stanowisko DWKZ w sprawie prac, kręcenia filmu, czy wysadzania obiektu.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania chroni zabytek zgodnie z brzmieniem art. 10a ustawy o ochronie zabytków:

Art. 10a. ustawy o ochronie zabytków:
Zakaz prowadzenia prac przy zabytku w trakcie postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru
1. Od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do zabytku służącego obronności i bezpieczeństwu państwa.

czytaj także:

5 KOMENTARZE

  1. Mozna powiedziec ze to niedzwiedzia przysluga bo i remontu teraz nie mozna robic . Bedziemy tylko chodzic i podziwiac ,ze kiedys do czegos sluzyl az sie rozleci. No to za naszego zycia ta linia raczej nie ruszy.

  2. No brawo dla zgłaszającego!!!! Teraz nie będzie ani remontu, ani przywrócenia jakiegokolwiek ruchu na tej linii. Będziemy obserwowali jej zarastanie, rdzewienie mostu i dewastację. Podobnie jak pan zabytkowy mądrala zrobił z walącym się budynkiem we Lwówku o którym było głośno na mieście jakiś czas temu. On już nie szczeka….okazał się nie taki kryształowy, prawda co słychać było na mieście? Czy to prawda że coś tam skubnął i zainteresował się nim policja? Już akta ma z wpisem czy czeka na wyrok? Jak skończyła się sprawa?

  3. Konserwatora zabytków z Jeleniej Góry interesują inne kożyści niż zabytki, przykładem jest Kościół zielonoświątkowców w Gryfowie Śl. Stoi on przy zabytkowych murach obronnych gdzie zabronione są jakiekolwiek przeróbki budynków tym bardziej majsterkowanie przy murze obronnym ale jak widać za kasę można wszystko☹️

  4. Drodzy Państwo. Działaniami pana P. R. i pewnej fundacji z Jaworzyny Śląskiej i w konsekwencji konserwatora właśnie w znacznym stopniu utrudniono jeśli wręcz uniemożliwiono realne prace na na linii 283. Być może o to właśnie chodziło ?

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here