Komitety wyborcze będą mogły wydać więcej

0
261

Radni na kampanię wyborczą będą mogli wydać teraz znacznie więcej. Nawet 8064,98 złotych na jednego radnego startującego w wyborach do sejmiku.

 

 

Ministerstwo finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Limity mają wzrosnąć o 13,2 proc.

Przed wyborami w 2018 roku Ministerstwo Finansów kwoty przypadające na jeden mandat radnego, ustaliło w następujący sposób:

 1. w wyborach do rady gminy w gminach liczących do 40.000 mieszkańców – 1064,00 złotych;
 2. w wyborach do rady gminy w gminach liczących powyżej 40.000 mieszkańców oraz w wyborach do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy – 1276,80 złotych;
 3. w wyborach do rady powiatu – 2553,60 złotych;
 4. w wyborach do rady miasta w miastach na prawach powiatu – 3830,40 złotych;
 5. w wyborach do sejmiku województwa – 6384,00 złotych

 

 

Trzy lata później resort finansów dokonał podwyższenia kwoty przypadające na jeden mandat radnego do następujących kwot:

 1. w wyborach do rady gminy w gminach liczących do 40.000 mieszkańców – 1187,42 złotych;
 2. w wyborach do rady gminy w gminach liczących powyżej 40.000 mieszkańców oraz w wyborach do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy – 1424,91 złotych;
 3. w wyborach do rady powiatu – 2849,82 złotych;
 4. w wyborach do rady miasta w miastach na prawach powiatu – 4274,73 złotych;
 5. w wyborach do sejmiku województwa – 7124,54 złotych.

Dziś Ministerstwo Finansów znowu przystępuje do podwyższenia kwot. Jak wskazuje resort „zmiana jest szczególnie potrzebna małym komitetom, wystawiającym kandydatów w wyborach samorządowych, gdzie kwoty limitów są niskie. Przykładowo, kwota przypadająca na jeden mandat radnego w gminach do 40 tys. mieszkańców wynosi obecnie 1.187,42 zł, a po zmianie będzie to 1.344,16 zł. Z kolei w przypadku wyborów do Sejmu, kwota przypadającą na każdego wyborcę w kraju, będąca podstawą do obliczania limitu, zostanie zwiększona z 0.97 zł do 1.10 zł.”.

Zgodnie z projektem rozporządzenia nowe limity przypadające na jeden mandat radnego będą wynosiły:

 1. w wyborach do rady gminy w gminach liczących do 40.000 mieszkańców – 1344,16 zł;
 2. w wyborach do rady gminy w gminach liczących powyżej 40.000 mieszkańców oraz w wyborach do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy – 1613,00 zł;
 3. w wyborach do rady powiatu – 3225,99 zł;
 4. w wyborach do rady miasta w miastach na prawach powiatu – 4838,99 zł; w wyborach do sejmiku województwa – 8064,98 zł.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here