Kolejny krok ws. budowy instalacji do karbonizacji i zgazowania odpadowych

1
1205

Prowadzący postępowanie burmistrz Miasta Lubań wydał obwieszczenie w sprawie kolejnego kroku, dla przedsięwzięcia pn. “Budowa instalacji do karbonizacji i zgazowania odpadowych frakcji organicznych z możliwością odzysku zielonego wodoru w miejscowości Ubocze”.

 

 

Po tym, jak Gmina Gryfów Śląski została uznana za stronę postępowania, prowadzenie tego decyzją SKO przejął burmistrz Miasta Lubań. Arkadiusz Słowiński zgodnie z obowiązującym go prawem na bieżąco informuje o kolejnych działaniach w sprawie kontrowersyjnej inwestycji, która miałaby powstać w Uboczu.

Kolejne obwieszczenie w tej sprawie zostało wydane 9 listopada. W tym burmistrz wskazał, iż zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z 3 kwietnia 2023 r. Burmistrz Miasta Lubań rozpatrując wniosek Eko-Serwis Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do karbonizacji i zgazowania odpadowych frakcji organicznych z możliwością odzysku zielonego wodoru w miejscowości Ubocze.

W obwieszczeniu burmistrza zawiadamia strony postępowania, o tym, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z 13 października 2023 r. odesłał do tut. organu otrzymaną dokumentację planowanego przedsięwzięcia w celu ponownego zweryfikowania przyjętej przez Inwestora kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia względem rozporządzenia Rady Ministrów z 10września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym organ pismem z 9 listopada 2023 r. wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia. To oznacza, iż z przyczyn niezależnych lubańskiego urzędu, burmistrz nie może wydać decyzji w ustawowym terminie, dlatego zobligowany jest do wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji tj. do 17 stycznia 2024 r.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here