Kolejne środki na ochronę i konserwację dolnośląskich zabytków

0
316

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przedstawił plan wydatków na dolnośląskie zabytki na 2019 r. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlanych przy zabytkach w regionie wyniosła blisko 2 mln zł. Jednocześnie informujemy, że Wojewoda podjął decyzję o wsparciu kwotą blisko 80 tys. zł prace zabezpieczające i konserwatorskie na terenie pocysterskiego kompleksu klasztornego w Lubiążu.

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu w 2019 r. wpłynęło 205 wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę niemal 30 mln zł.

Zebrane wnioski zostały zweryfikowane pod względem formalno-prawnym tj.: czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, czy osoba ubiegająca się o dofinansowanie obiektu zabytkowego jest właścicielem tego zabytku, czy została dołączona pełna dokumentacja zgodnie z obowiązującymi formularzami, jak również czy wnioskowana kwota jest zasadna.

Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu przeprowadził inspekcję obiektów zabytkowych pod kątem zasadności udzielania dotacji.

Przyjętymi kryteriami do umieszczenia wniosku w planie finansowym były:
– wartość zabytku: historyczna, artystyczna, naukowa, zabytkowa,
– obiekt na liście UNESCO, Pomnik Historii w ich obrębie,
– stan zachowania zabytku – zagrożenia, katastrofy budowlane,
– celowość realizacji zadania – kontynuacja prac,
– finansowy stopień zaangażowania, starania przyznania dotacji u innych podmiotów.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami zostały zaopiniowane pozytywnie 44 wnioski zgodnie z planem finansowym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Nie zostało uwzględnionych 161 wniosków, w tym:
– 25 wniosków odrzuconych ze względu na uchybienia formalne
– 136 wniosków niezakwalifikowanych do objęcia dotacją

W 2019 roku Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podjął decyzję o wsparciu kwotą blisko 80 tys. zł prace zabezpieczające i konserwatorskie na terenie pocysterskiego kompleksu klasztornego w Lubiążu. W ramach projektu wykonane zostaną dwa zadania:
– gazowanie zawartości pomieszczenia w klasztorze w Lubiążu, w którym przechowywane są stropy Willmanna z Moczydlnicy Klasztornej,
– konserwacja 5 obrazów – elementów wyżej wymienionych stropów.

 

Na liście beneficjantów znalazły się trzy wnioski z naszego powiatu:

  • Artu Artur Krzyżan i Janina Szyszka Bystrzyca 12, 59-610 Wleń – Remont dachu domu przysłupowego nr 12 – kwota: 45.000 zł
  • Izabela Śledzińska, Skorzynice 26, 59-600 Lwówek Śląski, Grzegorz Śledziński, ul. Młyńska 18, 62-052 Komorniki – Remont ścian ryglowych piętra domu przysłupowego nr 26 – kwota: 45.000 zł
  • Niwnice – Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach, Kotliska 25, 59-600 Lwówek Śląski – Konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Barbary z kościoła filialnego pw. św. Jadwigi – kwota: 50.000 zł

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here