Kolejne fundusze dla rozwoju lwóweckich szkół

0
297
zdjęcie poglądowe, fot. Lwówecki.info

Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że w wyniku naboru wniosków wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 10.4.1 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” przeszły aż dwa projekty, które dotyczą wsparcia dla szkół ponadpodstawowych w Powiecie Lwóweckim.

 

W wyniku oceny pierwszego projektu pod nazwą: „Kwalifikacje i staże szansą rozwoju dla kolejnych roczników uczniów szkół zawodowych z Powiatu Lwóweckiego” wniosek otrzymał aż 4 miejsce na liście konkursowej. Celem projektu jest wsparcie trzech szkół będących jednostkami Powiatu Lwóweckiego: ZPEW w Lwówku Śląskim, ZSET w Rakowicach Wielkich oraz ZSOiZ w Gryfowie Śląskim. Za realizację projektu odpowiadać będzie Powiat Lwówecki. Wnioskowana wartość całego projektu wynosi 3 889 379,35 zł, w tym dofinansowanie 3 305 972,40 zł.

„Drugi projekt pod nazwą „ZSOiZ – nowocześnie, zawodowo!”, którego autorem i realizatorem jest Jacek Żojdzik, dotyczyć będzie wsparcia nauczycieli i uczniów ZSOiZ w Lwówku Śląskim. Wnioskowana wartość całego projektu wynosi 1 011 375,00 zł, w tym dofinansowanie 859 668,75 zł.”

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego i poprawa efektywności kształcenia zawodowego – to główne obszary na których skupia się realizacja tych dwóch projektów. Projekty obejmą wsparciem szkoły w obszarze doposażenia oraz uczniów i nauczycieli w zakresie zdobywania dodatkowych umiejętności oraz doświadczenia w celu poprawy jakości i efektywności kształcenia zawodowego. W ramach tego wsparcia przewidziane są kursy dokształcające dla uczniów i nauczycieli, staże zawodowe, wyjazdy na uczelnie wyższe.

Nabór wniosków odbył się w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020).

-/ Powiat Lwówecki /-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here