Katastrofa we Wleniu. Wali się budynek w centrum miasta

4
2830

Kolejna odsłona katastrofy miała miejsce w dniu wczorajszym. Szczyt budynku runął do wewnątrz uszkadzając stropy. Odłamki gruzu posypały się na ulicę. Na szczęście nikt nie został ranny.

 

Mieszkańcy Wlenia z ust burmistrza Zycha od lat słyszą o budowie w tym miejscu luksusowego hotelu. Jednak ani obietnica budowy obiektu hotelowego ani nawet zadaszenia ruiny tak żeby ta nie stwarzała zagrożenia nie są realizowane.

Przypomnijmy, 10 marca 2017 roku zrujnowany budynek został nabyty przez burmistrza Artura Zycha. Niestety przez ten okres zrobiono niewiele celem ratowania oraz odbudowy obiektu. W kwietniu 2018 roku przystąpiono do rozbiórki zaplecza budynku. Rozebrano wówczas pozostałości dawnego kina Jutrzenka. Niczym niezabezpieczona główna część obiektu nadal niszczała. W maju 2019 roku doszło do katastrofy budowlanej, w której zawaliła się niezabezpieczona konstrukcja więźby dachowej. Na szczęście konstrukcja runęła do wewnątrz i nikt z przechodniów nie został poszkodowany. Dwa miesiące po tym zdarzeniu Artur Zych zapewniał, że budynek do końca sierpnia 2019 roku zostanie zabezpieczony, zostanie pokryty dachem. Tak się jednak nie stało.

„Mimo że stan budynku zagraża sąsiednim budynkom oraz życiu i zdrowiu przechodniów władze od pół roku nie podejmują żadnych działań mających na celu zabezpieczenie ruin. Co do tego, że ściana w końcu runie chyba nikt nie ma wątpliwości. Dlatego dziwi zupełny brak poczucia odpowiedzialności ze strony Urzędu Gminy we Wleniu oraz radnych” – grzmiał w listopadzie 2019 roku portal wleninfo.pl, na stronach, którego pół roku później mogliśmy przeczytać, iż zabezpieczona siatkami rusztowaniowymi elewacja daje tylko złudne poczucie bezpieczeństwa.

W podobnym tonie wypowiadał się konserwator zabytków, który jasno wskazywał, iż po zdjęciu dachu nastąpiła dewastacja budynku zabytkowego oraz wzrost zagrożenia dla budynków sąsiednich a także dla ludzi. Redakcja wleninfo.pl dotarła do pisma Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków, który wiosną 2020 roku wskazywał na konieczność pilnego zabezpieczenia zabytkowego budynku i przykrycia go dachem.

W dniu 10.03.2020r Pani *** zam. Plac Bohaterów Nysy we Wleniu wystąpiła do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze z zastrzeżeniami źle wykonanych robót zabezpieczających na budynku przy Pl. Bohaterów 3-5, powodujących w konsekwencji zalewanie ścian budynku przy PI. Bohaterów, którego ona jest właścicielem, co skutkuje zagrzybieniem jej pomieszczeń mieszkalnych. Z pisma wynika również, że na niszczenie budynku przy pl. Bohaterów Nysy we Wleniu, jak oświadczył jej Pan Burmistrz, był brak zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenia prac zabezpieczających i remontowych budynku przy Pl. Bohaterów 3-5 we Wleniu.

Informujemy Panią, że wielokrotnie interweniowaliśmy w Urzędzie Gminy we Wleniu w celu przymuszenia wykonania zabezpieczenia dachu budynku przy pl. Bohaterów Nysy 3-5 we Wleniu, będącego własnością Gminy Wleń oraz usunięcia zagrożenia dla zabytku i dla ludzi a także dla sąsiednich budowli. Nie zgadzaliśmy się na rozbiórkę dachu i całego budynku, czego domagał się Burmistrz Wlenia a wręcz przeciwnie domagaliśmy się remontu całego budynku, co również korzystnie wpłynęło by na sąsiednie budynki.

Mimo to, nie zważając na nasze zalecenia Pan Burmistrz w dniu 26.04.2019r. dokonał rozbiórki dachu na budynku przy Pl. Bohaterów Nysy 3-5 we Wleniu i o fakcie rozbiórki poinformował Konserwatora Zabytków.

Po zdjęciu dachu nastąpiła dewastacji budynku zabytkowego oraz wzrost zagrożenia dla budynków sąsiednich a także dla ludzi. W związku z tym w wyniku naszych interwencji pismo z dnia 27.08.2019, Burmistrz Wlenia wystąpił w dniu 25.10.2019r. z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonanie robót zabezpieczających, ale tylko w zakresie usztywnienie elementów szczytowych ściany frontowej i zabezpieczenie odsłoniętych murów budynku, pozostałych po rozbiórce dachu, na co otrzymał naszą zgodę decyzją nr 2435/19 z dnia 28.11.2019r.

Interweniowaliśmy również pismem z dnia 03.12.2019 o przyspieszenie i wykonanie zabezpieczenia budynku przed zimą. Roboty zakończono dopiero 14.02.2020r. Ale Konserwator nie miał wpływu na sposób i jakoś ich wykonanych.

A więc nic jest prawdą, że Konserwator Zabytków nic zezwolił na zabezpieczenie obiektu. Nie tylko zezwolił ale również ponaglał aby roboty zakończyć przed zimą. Obiekt jest zabytkiem popr/.cz ujęcie go w Gminnej ewidencji zabytków i właściciel powinien o niego dbać, zabezpieczać i utrzymywać w jak najlepszym stanie.

W chwili obecnej należałoby w trybie pilnym odtworzyć dach budynku co przyczyniło by się również do wyeliminowania zagrożeń dla sąsiednich budynków zabytkowych”.

Tak się jednak nie stało. W maju 2020 roku Dolnośląski Konserwator Zabytków w odpowiedzi na pytania redakcji Lwówecki.info pisze:

Naszym zdaniem Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląskim powinien wydać nakaz zabezpieczenia budynku i jego odbudowy, ponieważ zagraża bezpieczeństwu publicznemu. W piśmie z dnia 26.04.2019 r. Burmistrz Wlenia informując o rozbiórce dachu, zobowiązał się do wykonania zabezpieczenia dachu – do końca sierpnia 2019 r”.

Niestety, budynek „Basztowej” po dziś dzień nie został zabezpieczony. W poniedziałkowy wieczór 22 lutego 2021 roku runęła ściana szczytowa. Po raz kolejny o wielkim szczęściu mogą mówić mieszkańcy, bo ściana, mimo że była podpierana kołkami, zawaliła się do wewnątrz. Na ulicę spadła tylko niewielka ilość gruzu. Kolejnym szczęściem jest fakt, iż nikt w tym momencie nie przechodził chodnikiem i nie został ranny.

Na chwilę obecną nie są znane uszkodzenia. Jak widać na zdjęciach z pewnością uszkodzony został strop. Nie wiadomo jednak, czy uszkodzeniu nie uległa zasłonięta siatką ściana frontowa. Przyległy do budynku chodnik został ogrodzony taśmą. Urzędnicy nie zamknęli jednak przyległych miejsc parkingowych ani tym bardziej ulicy.

4 KOMENTARZE

  1. Co tu naprawiać i zabezpieczać.Pal licho zabytki to trzeba rozebrać .Jak będziemy patrzeć że nie wolno bo zabytek to w końcu ktoś tu zginie.LudzKie życie chyba jest więcej warte niz ruiny zabytkowego budynku.A do naprawy to te się nie nadaje ,tu trzeba albo stając od nowa albo rozebrać.

  2. Skoro konserwator tak bardzo dba o zabytki to może niech wyłoży kasę. Jak stoi to niszczeje i nic z tym nie robi. Jak się znajdzie inwestor, który ma plan, to wtedy konserwator daje takie warunki i wymagania co do remontu i używania, że nie warto nawet zaczynać

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here