Kandydaci do Rady Powiatu Lwóweckiego

0
1329
Materiał KKW Koalicja Obywatelska

Prezentujemy kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Rady Powiatu Lwóweckiego startujący w okręgu wyborczym nr 4, czyli teren gminy Wleń i Lubomierz.

 

 

Michał Pater, kandydat na Radnego Powiatu Lwóweckiego, posiada wykształcenie z zakresu administracji samorządowej oraz doświadczenie w pracy publicznej. Przez ostatnie pięć lat pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, co pozwoliło mu zdobyć praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania lokalnych struktur władzy.

Jako pracownik instytucji kultury oraz aktywny uczestnik życia społeczności lokalnej, Michał Pater angażuje się w różnorodne inicjatywy, włączając w to służbę jako wieloletni strażak OSP oraz członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych. Jego aktywność jako organizatora wydarzeń kulturalnych i akcji charytatywnych sprawia, że jest blisko mieszkańców, gotów słuchać ich potrzeb i reprezentować ich interesy.

Kandydatura Michała do Rady Powiatu Lwóweckiego opiera się na jego przekonaniu o konieczności zaangażowania się w kluczowe kwestie rozwoju powiatu. Głównie w kwestii poprawy komunikacji, aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz prowadzeniu racjonalnej polityki rozwoju gospodarczego. Dodatkowo, Michał jest zainteresowany dbaniem o miejsca wypoczynku i rekreacji, jak również opracowywaniem programów rozwoju turystyki, aby promować region jako atrakcyjny cel podróży.

Jako kandydat o silnej pasji do służby społecznej i szerokim doświadczeniu w pracy na rzecz lokalnej społeczności, Michał pragnie wspierać obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze, dając głos mieszkańcom i realizując ich potrzeby.

 

Materiał KKW Koalicja Obywatelska

Mariusz Kozłowski, mający 48 lat, to szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci. Jego bagaż doświadczeń obejmuje wykształcenie wyższe w dziedzinie leśnictwa oraz ukończenie programu Masters of Business Administration.

Zawodowo związany z leśnictwem przez prawie trzydzieści lat, obecnie pełni funkcję specjalisty do spraw marketingu. Jednak działalność społeczna stanowi istotną część życia. Przez pięć kadencji reprezentował interesy mieszkańców w Radzie Gminy i Miasta w Lubomierzu, co dowodzi jego zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności.

Jako aktywny członek lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), Mariusz nie tylko dba o bezpieczeństwo wspólnoty, ale także angażuje się w organizację lokalnych wydarzeń i akcji. Jego pasją są rekreacyjne uprawianie sportów, zwłaszcza biegi narciarskie, które pomagają mu utrzymać równowagę między życiem zawodowym a osobistym.

Materiał KKW Koalicja Obywatelska

Agata Hubska, kandydatka na Radną Powiatu Lwóweckiego. Jako fizjoterapeutka/rehabilitantka, wnosi do pracy społecznej nie tylko swoje fachowe kompetencje, ale także bogate doświadczenie. Przez lata Agata Hubska pełniła funkcję przewodniczącej rady rodziców zarówno w przedszkolu, jak i w szkole podstawowej. To doświadczenie dało jej dogłębną wiedzę o potrzebach lokalnych społeczności oraz umiejętność współpracy z różnymi grupami interesariuszy. Prowadziła również działalność gospodarczą. Dodatkowo, Agata aktywnie angażuje się w organizowanie charytatywnych imprez i zabaw na rzecz dzieci, co świadczy o jej zaangażowaniu w sprawy społeczne i trosce o dobro naszego społeczeństwa. Agata Hubska prowadziła zajęcia taneczne oraz nordic walking, promując zdrowy styl życia i integrację społeczną wśród osób starszych. Agata Hubską cechuje determinacja w działaniu i troska o dobro społeczności.

Materiał KKW Koalicja Obywatelska

Teresa Śliwińska, o bogatym wykształceniu pedagogicznym, kultywuje pasję do nauczania oraz zaangażowanie w rozwój edukacji, co zaowocowało osiągnięciem sukcesu jako dyrektor szkoły podstawowej. W ciągu ostatnich 16 lat sprawuje funkcję kierowniczą w Szkole Podstawowej w Pławnej, nie tylko doskonale zarządzając placówką, lecz także czynnie uczestnicząc w procesie nauczania i wychowania dzieci. Jej determinacja, zaangażowanie i umiejętności przywódcze sprawiły, że szkoła stała się dynamicznym miejscem, otwartym na innowacje Teresa Śwliwińska aktywnie integruje się z lokalną społecznością, pełniąc funkcje w Radzie Sołeckiej oraz Radzie Parafialnej w Popielówku, gdzie angażuje się w różnorodne inicjatywy poprawiające warunki życia mieszkańców. Wcześniej zaś, oddając się działalności charytatywnej w Polskim Czerwonym Krzyżu, udzielała pomocy potrzebującym oraz organizowała akcje charytatywne, co świadczy o jej głębokim oddaniu służbie społecznej i gotowości do wspierania innych Poza tym, kandydatka pasjonuje się literaturą, muzyką klasyczną i teatrem. Zaangażowana w projekty unijne w szkole, które miały na celu podniesienie jakości nauczania oraz rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli.

Materiał KKW Koalicja Obywatelska
Materiał KKW Koalicja Obywatelska
Materiał KKW Koalicja Obywatelska

Materiał: Materiał KKW Koalicja Obywatelska

-/Sfinansowano ze środków Materiał KKW Koalicja Obywatelska/-