Jest zgoda na odstraszanie wilków

5
2858
zdjęcie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu

Po tym, jak w biały dzień pod domami na obrzeżach miasta zaobserwowano spacerujące wilki RDOŚ na wniosek burmistrza wydał zgodę na ich odstraszanie.

 

 

Wilki zaobserwowano w maju, na obrzeżach Świeradowa- Zdroju, przy sąsiaduje z lasem ulicy Cichej. Blisko stąd do ścieżki edukacyjnej na Zajęczniku. Zwierzęta widziane były w dzień, co wzmogło ich obawy o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów.

Warto przypomnieć, iż wilk Canis lupus jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą na mocy rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. W stosunku do ww. gatunku obowiązuje m.in. zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia. Niemniej regionalny dyrektor ochrony środowiska może zezwolić na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną gatunkową, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt oraz jeśli działania te leżą w interesie zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego.

 

 

Z wnioskiem do RDOŚ-u o odstępstwo i zgodę na odstraszanie wilków zwrócił się burmistrz.

„W dniu 26 czerwca 2023 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynął wniosek Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój, w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do wilka w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców.” – wskazuje Katarzyna Łapińska Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Regionalny Konserwator Przyrody.

Burmistrz we wniosku wskazał, iż głównym celem płoszenia wilka jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w okolicy osiedla bloków mieszkalnych przy ulicy Cichej w Świeradowie-Zdroju. W przedmiotowym przypadku nie jest możliwe zastosowanie rozwiązań alternatywnych.

 

 

„Biorąc pod uwagę powyższe argumenty i ograniczony do niezbędnego minimum wpływ na wilki, wnioskowane czynności nie będą istotnie negatywnie oddziaływać na lokalną populację ww. gatunku. Wobec powyższego wydano zgodę na wnioskowane czynności. Warunek określony w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji ma na celu zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na inne chronione gatunki zwierząt bytujące w obrębie i w sąsiedztwie terenów objętych niniejszym zezwoleniem.” – informuje w uzasadnieniu decyzji na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do wilka Canis lupus w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Zezwolenie na umyślne płoszenie i niepokojenie za pomocą urządzeń emitujących dźwięki niemożliwej do ustalenia liczby osobników wilka, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców bloków mieszkalnych w okolicach stadionu miejskiego przy ulicy Cichej i ulicy Zakopiańskiej w Świeradowie-Zdrój będzie możliwe, pod warunkiem, że płoszenie i niepokojenie wilków wykonywane będzie jedynie w czasie ich faktycznej obecności na przedmiotowym terenie. Wydane przez RDOŚ pozwolenie obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2023 r.

5 KOMENTARZE

 1. Naczym polega to odstraszenie, może przy okazji odstraszycie inne zwierzęta, ptaki itp. To jak burmistrz mieszkał w Australii to dopiero by pisał wniosków o odstraszenie zwierząt, lwy,tygrysy,krokodyle itd.

    • Parafrazując klasyka:

     “Lisek, czy ty naprawdę jesteś taki tępy? W tym kraju nie ma takich zwierząt! Jest żubr, bóbr, kurwa, łoś. Lis, wilk, kuna, koń, wydra, ryjówka, zając — to są zwierzęta, które żyją w Australii”.

     Odnośnie tekstu o Rosji i szczurach to po tych srogich pigułąch już całkiem cię odkleiło xD

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here