Jest przetarg na remont ulicy Jana Pawła II

1
1136
ulica Jana Pawła II we Wleniu

Na ogłoszenie przez burmistrza tego przetargu mieszkańcy czekali od bardzo dawna. Wreszcie jest. Teraz tylko trzeba trzymać kciuki, za jego pozytywne rozstrzygnięcie.

 

Remont ulicy Jana Pawła II wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną to jeden z priorytetów we Wleniu. Liczne ubytki w nawierzchni, koleiny, dziury i nierówności w chodniku, do tego zardzewiałe słupy elektryczne i wieczne problemy z siecią kanalizacyjną znajdującą się pod jezdnią. To smutny obraz ulicy, która nosi imię Papieża Polaka. Od 2014 roku o podjęcie działań w celu remontu tej ulicy zabiegał radny Marek Dral, który wielokrotnie składał w tej sprawie wnioski do budżetu i interpelacje. W tych radny wskazywał na konieczność wykonania pilnego remontu nawierzchni ulicy i chodników wraz z infrastrukturą wod- kan, koniecznością wybudowania przy tej okazji sieci kanalizacji deszczowej oraz wymianą sieci elektrycznej, oświetleniowej, bo jak wskazywał w wielu miejscach na tej ulicy brakuje punktów świetlnych.

W odpowiedzi na kolejny wniosek do budżetu radnego burmistrz Zych przyznawał, iż „Inwestycja pn: „Przebudowa ul. Jana Pawła II we Wleniu” będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dotacji z budżetu państwa. Wniosek na dofinansowanie zadania został złożony w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

I wreszcie się udało. Z początkiem grudnia 2020 roku powołana przy premierze komisja wybrała projekty do dofinansowania z drugiej transzy środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wśród tych wybranych samorządów znalazła się Gmina Wleń z zadaniem przebudowy ulicy Jana Pawła II. Radość z otrzymanych środków nie trwała długo, bo wprawdzie na początku burmistrz zapewniał o rychłym przystąpieniu do przetargu, jednak po wielu miesiącach przyznał, że pozyskanych środków i tych z własnego budżetu nie wystarczy na remont całego odcinka drogi.

I tak mijały miesiące. Aż wreszcie z pomocą mieszkańcom przyszedł Rządowy Fundusz Polski Ład, z którego to na kompleksową modernizację dróg gminnych dla Gminy Wleń przyznano 4.863.571,82 zł.

W dniu wczorajszym ogłoszony został przetarg na remont kompleksu dróg, w ramach którego przebudowie poddane mają być ulice Jana Pawła II i Górska. Jego wyniki poznamy tuż po świętach. Wówczas okaże się, czy znajdą się chętne do wykonania robót firmy oraz ile – przy galopującej inflacji – zażyczą sobie za wykonanie prac zgodnie z przedstawioną specyfikacją.

W dokumentacji projektowej tego czytamy, iż w zakres projektowanych robót budowlanych wchodzi przebudowa istniejącej konstrukcji nawierzchni, zjazdów, placów i chodników. Nowa konstrukcja jezdni ma być bitumiczna, na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie stabilizacji cementowej jako wzmocnienie podłoża gruntowego. Zjazdy, place oraz chodniki zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego. Odwodnienie projektowanych nawierzchni zapewnia się powierzchniowo poprzez nadanie im właściwych spadków poprzecznych i podłużnych. Wody opadowe i roztopowe powierzchniowo spłyną do ścieków przykrawężnikowych którymi skierowane zostaną do zaprojektowanych studzienek ściekowych z odprowadzaniem do lokalnej kanalizacji deszczowej zaprojektowanej wg samodzielnego opracowania. Zadanie obejmuje również remont istniejącego oświetlenia poprzez wymianie latarń wraz z oprawami.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here