5,3 miliona na inwestycje w gminie, czyli na co?

4
876

Ile z tych 5 milionów gmina przeznaczy na remonty dróg i chodników, ile na wodociągi, ile na dofinansowanie do wymiany kopciuchów, a ile na budowę przydomowych oczyszczalni?

 

Kilkanaście dni temu radni Rady Miasta i Gminy Wleń otrzymali projekt budżetu na 2022 rok. Ten w wykazie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na przyszły rok zakłada wydatki w wysokości 5,3 mln złotych. Na co władze gminy planują przeznaczyć środki?

Na budowę sieci wodociągowej w sołectwie Pilchowice zapisano łącznie nieco ponad 840 tys. zł. Do tego na budowę sieci wodociągowej w gminie Wleń zapisano 800 tysięcy złotych. A na infrastrukturę sanitarną wsi planuje się przeznaczyć 10 tys. zł.

Nieco ponad 2,1 mln zł zaplanowano na przebudowę chodników, ciągów pieszych oraz dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. A nieco ponad 803 tys. zł przewiduje się wydać na przebudowę ulicy Jana Pawła II we Wleniu. Do tego 10 tysięcy zapisano na budowę przystanków autobusowych.

Położenie kostki brukowej przed budynkiem Filii SP w Pilchowicach ma kosztować 30 tys. zł, a na wydatki związane z planowaną budową przedszkola przy ZS we Wleniu zapisano nieco ponad 78 tys. zł.

Zaledwie 40 tysięcy złotych planuje się wydać w przyszłorocznym budżecie na dotacje związane z programem wymiany pieców stałocieplnych. Natomiast 140 tys. zapisano na oświetlenie ulic, placów i dróg.

Niespełna 50 tysięcy w wydatkach inwestycyjnych to dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Ponadto burmistrz zapisał 100 tysięcy złotych rezerwy inwestycyjnej.
To plan przedstawiony przez burmistrza. Teraz wszystko w rękach radnych, którzy mogą do projektu budżetu wprowadzać zmiany, w tym wskazywać zadania do realizacji w przyszłym roku. Muszą jednak przy tym podać źródło finansowania, czyli mówiąc najprościej wskazać, komu zabrać. Ostateczną wersję budżetu powinniśmy poznać pod koniec roku.

4 KOMENTARZE

  1. Mistrzostwo świata, najpierw zorientuj się ,a potem pisz, mistrzostwo bo powstał tam Klub malucha( żeby jeszcze zrozumieć bardziej żłobek) i żeby dzieci nie chodziły po błocie po to ta kostka

  2. Nowe wiaty przystankowe tylko autobusów jakoś nie widać, nie mówiąc już o przystanku na skrzyżowaniu ulic.Ten projekt budżetu to nic konkretnego i tak do końca kadencji.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here