Jest przetarg na remont nawierzchni drogi powiatowej

4
2609
zdjęcie poglądowe

Wprawdzie w kalendarzu mamy jeszcze zimę, ale aura w tym roku jest bardzo łaskawa. Władze Powiatu Lwóweckiego przystąpiły do kolejnych inwestycji w remonty dróg. Prace powinny ruszyć już niebawem.

 

 

Jednym z filarów obecnej kadencji władz Powiatu Lwóweckiego z pewnością są inwestycji w drogi. Od przebudów, prze modernizację i wykonywanie bieżących remontów i tak zwanych nakładek. Przykładów takich zadań możemy mnożyć. Droga Chmielno– Zbylutów, Chmielno– Brunów, Rakowice Małe– Kotliska, Krzewie Wielkie, Łupki– Klecza, Marczów– Pławna, Pilchowice, Lubomierz– Radoniów, Lubomierz– Popielówek, itd.

Jeszcze dziś powinniśmy poznać oferty wykonawców zainteresowanych remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2514D w miejscowości Młyńsko w km 2+080 – 2+796 o długości 716 m.

Zakres inwestycji obejmuje ścinkę poboczy, frezowania jezdni, ułożenia nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna AC 11S gr 4 cm, w tym także wykonanie nawierzchni zjazdów do posesji czy uzupełnienie poboczy niesortem kamiennym łamanym.

4 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here