Jest przetarg na projekt świetlicy sołeckiej

0
1155

Lata zabiegów mieszkańców sołectwa przynoszą wymierny efekt. Burmistrz zgodnie z wcześniejszą obietnicą ogłosił przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy świetlicy w sołectwie Wieża.

 

 

W ostatnich latach mieszkańcy sołectwa Wieża, a w szczególności Rada Sołecka bardzo mocno zabiegała o budowę w ich sołectwie miejsca spotkań mieszkańców. Staraniami mieszkańców i Burmistrza Gminie udało się pozyskać działkę w centrum wsi, gdzie, jak zapewnił Olgierd Poniźnik stanie budynek świetlicy.

Dziś te obietnice wkraczają w fazę realizacji. Na stronie magistratu pojawiło się zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa świetlicy w Wieży”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieża na działce ewidencyjnej nr 76, obręb Wieża wraz uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę. Zakres prac projektowych obejmuje sporządzenie mapy do celów projektowych, wystąpienie o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej, sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej, dokonanie wszelkich uzgodnień dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę potwierdzonej klauzulą ostateczności.

 

 

Zaprojektowany obiekt ma być budynkiem wolnostojącym, z dachem dwuspadowym, budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek ma być wykonany w technologii tradycyjnej murowany, ściany gładkie.

Burmistrz w ogłoszeniu wskazuje wymagania dla projektowanego obiektu:

 • budynek parterowy z dachem dwuspadowym z przeznaczeniem dla ok 50 osób, w budynku powinna się znajdować sala główna świetlicy, kuchnia z zapleczem, kotłownia, toaleta męska i damska (w tym toaleta dla niepełnosprawnych), pomieszczenie gospodarcze (magazynek) do przechowywania narzędzi gospodarczych,
 • pobór wody dla budynku świetlicy z sieci wodociągowej,
 • odprowadzenie ścieków do kanalizacji ogólnospławnej,
 • wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na terenie działki,
 • ogrzewanie budynku – indywidualne, elektryczne, pompa ciepła
 • zagospodarowanie terenu wokół budynku tj. ścieżki, parking, mała architektura, zieleń,
 • budynek musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wszystkich niezbędnych decyzji wymaganych
  prawem w imieniu Inwestora,
 • uzyskanie korzystnych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego budynku świetlicy wiejskiej,
 • w ramach zadania należy wykonać przedmiary, kosztorysy i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż łącznie z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym, WLZ od zestawu złączowo- pomiarowego umieszczonego na słupie linii napowietrznej do projektowanego budynku.

 

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here