Jest przetarg na dokumentację ścieżki rowerowej przez gminę Lubomierz

8
1170
Pławna ścieżka rowerowa Lubomierz

Po tym, jak Pan Marek Chrabąszcz Burmistrz Lubomierza podpisał porozumienie z Cezarym Przybylskim Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, DSDiK ogłosiła przetarg na prace projektowe dla zadania pod nazwą: Budowa Dolnośląskiej Cyklostrady – Trasa Via Regia na terenie Gminy Lubomierz.

 

 

Cyklostrada Dolnośląska to jeden z ciekawszych projektów planowanych do realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Ma to być system tras rowerowych, które poprawią dostępność transportową regionu, zintegrują lokalne drogi rowerowe i powiążą je z dolnośląską siecią kolejową. Projekt oparty jest o sieć głównych tras rowerowych obejmujących swoim zasięgiem cały region, łącząc się również z trasami rowerowymi po stronie czeskiej i niemieckiej. Cyklostrada ma zapewnić dostęp do atrakcji turystycznych, a także połączenie z najważniejszymi ośrodkami regionu.

Inwestycje na terenie poszczególnych gmin zostały podzielone na dwa etapy; pierwszy to wykonanie dokumentacji projektowej, a drugi to realizacji inwestycji w terenie. W lutym br. zainteresowani powstaniem na terenie swoich gmin Cyklostrady samorządowcy podpisali porozumienie z marszałkiem o współfinansowaniu dokumentacji.

 

– Porozumienie zawiera to, że prace projektowe będą współfinansowane przez Województwo Dolnośląskie oraz Gminy w udziale 50/50. – powiedziała w lutym br. w rozmowie z Lwówecki.info Paulina Grodzka z DSDiK we Wrocławiu.

Porozumienie z samorządem województwa podpisał Pan Marek Chrabąszcz Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz, dzięki czemu Lubomierz jest jedną z pierwszych gmin w województwie, na terenie której wykonana zostanie dokumentacja projektowa. DSDiK już ogłosiła stosowny przetarg.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej – Projekt Budowlany (PB), Projekty Wykonawcze (PW) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz część kosztowa (przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy) wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń oraz podstaw formalno – prawnych dla realizacji robót budowlanych (w zależności od potrzeb: decyzji ZRID, pozwoleń na budowę, dokonanie stosownych zgłoszeń budowy i/lub robót budowlanych) dla zadania pn.: „Budowa Dolnośląskiej Cyklostrady – Trasa Via Regia na terenie Gminy Lubomierz”.” – czytamy w ogłoszeniu o zamówieniu.

Pławna ścieżka rowerowa Lubomierz

Pławna ścieżka rowerowa Lubomierz

 

Zakres robót planowanych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej obejmuje budowę drogi rowerowej, miejsc obsługi rowerzystów wraz z oznakowaniem sposobu prowadzenia ruchu rowerowego wzdłuż wyznaczonej Trasy Via Regia na terenie gminy Lubomierz. Planowana droga rowerowa przebiegać ma po trasie nieczynnej kolei wąskotorowej od miejscowości Pławna przez Lubomierz, Oleszną Podgórską do Ubocza w gminie Gryfów Śląski. Całkowita długość planowanego zamierzenia wynosi około 15,5 km.

 

 

„Trasa od dawnego dworca kolejowego w Pławnej do granicy Gminy Gryfów Śląski – długość odcinka ok 12,5 km. Ruch rowerowy odbywać się będzie po trasie nieczynnej kolei wąskotorowej. Należy zaprojektować nową drogę rowerową lub zastosować metody uspokojenia ruchu. Niezbędne jest zaprojektowanie Miejsca Obsługi Rowerzystów (szt. 1, standard podstawowy) oraz oznakowania trasy rowerowej.” – czytamy w opisie zamówienia, gdzie wskazano także, iż na istniejącej trasie rowerowej od granicy Gminy Lwówek Śląski do dawnego dworca kolejowego a obecnie świetlicy sołeckiej w Pławnej – długość odcinka ok 3,0 km konieczne jest zaprojektowanie Miejsca Obsługi Rowerzystów przy dawnym dworcu w Pławnej o wyższym standardzie.

Informacje o złożonych w przetargu ofertach poznamy już za niespełna dwa tygodnie. Natomiast na całą dokumentację trzeba będzie poczekać zapewne kilka miesięcy.

8 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here