Jest decyzja o wynagrodzeniu burmistrz i radnych. „Widocznie źle obliczyłam”

24
3324
screenshot sesja rady miejskiej w Lwówku Śląskim. (archiw.)

Wiemy, na jaką podwyżkę oraz dlaczego zasługuje burmistrz Lwówka Śląskiego. Nie zabrakło „omyłek pisarskich” i błędów w obliczeniach.

 

Jednymi z ważniejszych punktów czwartkowej sesji rady Gminy i Miasta Lwówek Śląski, którą można w całości obejrzeć tutaj, było ustalenie wynagrodzenia burmistrz i radnych. Nie działo się to bez powodu. Tym była zmiana przepisów, które decyzją większości sejmowej weszły w życie we wrześniu br. Posłowie uchwalili zmiany w wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W zmianach wskazali większy niż dotychczas mnożnik kwoty bazowej ustalając przy tym widełki, czyli minimalne oraz maksymalne wynagrodzenie m.in. dla burmistrza. A podnosząc mnożnik umożliwili także zwiększenie wynagrodzenia dla radnych.

Warto jednak wskazać, iż ani Sejm ani pan premier nie dali samorządom ani jednej dodatkowej złotówki na te podwyżki. Zatem gminy muszą je wygospodarować z własnych budżetów, a w tych jak wiemy jest krucho i żeby komuś dać, to trzeba komuś, lub z czegoś zabrać. Niemniej dostosowanie przepisów prawa lokalnego jest wymogiem.

Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego w gminach takich jak Lwówek Śląski, czyli pomiędzy 15 a 100 tysięcy mieszkańców to 10.430 złotych a maksymalny poziom dodatku funkcyjnego to 3.450 złotych. Do tego dochodzi dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego. Ostatnią składową jest dodatek za wysługę lat, który w przypadku obecnej burmistrz Lwówka Śl. wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Jak już informowaliśmy projekt uchwały w sprawie podwyżki wynagrodzenia burmistrz Szczęsnej złożyła grupa radnych: Mieczysław Grabowicz, Stefania Wróblewska, Tomasz Kubis oraz Piotr Wiśniowski. Podczas czwartkowej sesji projekt, który zakładał przyznanie burmistrz Lwówka Śląskiego wynagrodzenia zasadniczego o 100 złotych niższego od maksymalnego oraz pozostałych dodatków na maksymalnym poziomie, radnym zaprezentował radny Grabowicz.

Tuż po prezentacji z prośbą o uzasadnienie takiego podejścia zwrócił się radny Aleksander Fuławka. – Dlaczego w uzasadnieniu uchwały nie ma argumentów merytorycznych poza przytoczeniem zapisów ustawy, bo jak wiemy zmiana ustawy gwarantuje tą minimalną kwotę a państwo zaproponowali więcej, moim zdaniem powinno być też uzasadnienie merytoryczne poza cytowaniem zmian z treści ustawy. – mówił radny Fuławka, który dopytywał, dlaczego tego merytorycznego uzasadnienia nie ma w prezentowanym projekcie uchwały.

Panie radny Fuławka, myśmy po prostu bazowali na przepisach ustawy. – tłumaczył radny Grabowicz. – Uznaliśmy, że dla pani burmistrz należy się ta podwyżka. Minimalna jest 80%. Myśmy po prostu przedyskutowali z radnymi, którzy ten projekt przedstawiali, że nasza pani burmistrz pani Mariola Szczęsna zasługuje na tą podwyżkę, gdzie w 2018 roku miała te maksimum, dlatego uznaliśmy, że dzięki tej ustawie możemy pani burmistrz podnieść też do maksimum. Czy to jest takie rażące, że proponujemy pani burmistrz dać te maksimum? – dopytywał radny Mieczysław Grabowicz, który dodawał, że pani Szczęsna poświecą swój czas dla miasta i gminy Lwówek Śląski.

Nie odpowiedział mi pan na pytanie, dlaczego nie zostały te argumenty merytoryczne umieszczone w uzasadnieniu? Nie dostałem odpowiedzi na to pytanie – wskazywał radny Aleksander Fuławka.

Swoje zdanie wyrażone wcześniej podczas posiedzenia komisji podtrzymał radny Zbigniew Eck, który wskazywał, iż jego zdaniem ta podwyżka niższa zaledwie o 100 złotych od ustawowego maksimum jest za wysoka. – Twierdzę, że procedury kontrolne w zakresie dokumentów wpływających do urzędu nie są na odpowiednim poziomie. – mówił radny Eck. – W protokole komisji rewizyjnej z 22 lipca 2021 r. gdzie badaliśmy dokumentację związaną z projektem uchwały o zamianie działek stwierdzono nieprawidłowości, które mogłyby mieć wpływ na finanse urzędu. – argumentował radny, który zwracał uwagę, że stwierdzone były błędy pisarskie nie tylko w operacie szacunkowym a omyłki się powtarzały.
W sierpniu 2021 roku ponownie przyszło pismo z biura wycen nieruchomości, gdzie biuro znowu się pomyliło w numeracji działki. Dla mnie jest zadziwiające, że osoba przyjmująca takie pismo, które wpływa do urzędu odpowiedzialna jest za sprawdzenie merytoryczne tego dokumentu nie wyłapała tego błędu. – grzmiał radny Eck, który wprost stwierdził, iż jego zdaniem tych błędów w urzędzie jest zdecydowanie za dużo, a najgorsze jest to, że niektóre z tych błędów mogą mieć wpływ na budżet.

Z taką oceną pracy urzędników nie zgodziła się pani skarbnik Julita Marchewka, która przyznała, iż bierze do siebie wypowiedź radnego. – Przy sprawozdania z realizacji przebiegu wykonania budżetu również pan Eck wyłapał kilka błędów pisarskich – przyznawała pani skarbnik, która tłumaczyła, iż były to błędy typu pomyłka w dacie, gdzie roku zamiast 2021 był 2020. – Te błędy absolutnie nie miały wpływu jakby z realizacją budżetu – zapewniała pani skarbnik Marchewka.

Pan Dawid Kobiałka Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Lwówek Śląski złożył poprawkę do projektu uchwały o wynagrodzeniu burmistrza wskazując niższe niż grupa radnych wynagrodzenie dla pani Szczęsnej. Propozycja radnego składała się z wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 9.100 zł, dodatku funkcyjnego w kwocie 3.450 zł, dodatku specjalnego w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, czyli kwoty 3.765 zł oraz dodatku za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, czyli kwoty 1.820 zł. Łącznie dawałoby to kwotę 18.135 zł.

Ta podwyżka rzędu 8 tysięcy złotych, którą zaproponowałem w poprawce do projektu uchwały, chciałbym zaznaczyć, że ona również jest bardzo wysoka – argumentował radny Kobiałka. – Ja w wielu kwestiach oceniam pracę pani burmistrz negatywnie. Niestety, nie ma tu pani burmistrz, żeby mogła wyjaśnić, jakie miała osiągnięcia w ostatnim roku pani burmistrz, ja mógłbym wymienić takie rzeczy jak np. zamknięcie szkoły w Niwnicach, którego nie popierałem, mógłbym powrócić do Lata Agatowego, które się nie odbyło z błędów proceduralnych, których gmina nie dopilnowała. – wskazywał radny Dawid Kobiałka, który wspomniał także o planach zamknięcia przedszkola w Lwówku Śląskim czy niewłaściwym jego zdaniem traktowaniu przez panią Szczęsną niektórych mieszkańców.

Przewodniczący rady wskazywał, iż jego propozycja jest kompromisem pomiędzy minimalnym a maksymalnym wynagrodzeniem.

Złożona poprawka przewodniczącego, jest i tak podwyżką pensji zostawiając symboliczny 10% margines tego, że ktoś może oceniać pracę pani burmistrz nie tak super, jak ocenia to sama pani. Ten symboliczny 10% margines pokazuje nam, że jest to szansa na to, żeby ta praca albo była lepsza, albo rada ma w tym swój wyraz, że nie ocenia pani pracy na 100%. Wszystkie dodatki są w maksymalnych kwotach a wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z poprawką proponuję żeby zostało na poziomie 9.100 złotych. Dając margines i będąc wyrazem tego, że czy pani się to podoba, czy nie są ludzie, którzy są z pani rządów niezadowoleni i mają do tego pełne prawo. – mówił przewodniczący rady Dawid Kobiałka, który przypomniał, że każdy burmistrz, szczególne ten, który ubiega się o drugą kadencję z pełną świadomością staje do wyborów wiedząc, co go czeka, jakie obowiązki będzie musiał wykonywać.

Przewodniczący rady w slajdach pokazał radnym jak wyglądają wynagrodzenia szefów urzędów w innych miastach w regionie. Odniósł się także do porównania wynagrodzenia i podwyżki dla burmistrza z wynagrodzeniem, jakie otrzymują lwóweccy radni. Radny Kobiała wskazał, iż gdyby przyjęty został projekt grupy radnych to wynagrodzenie burmistrza wynosiłoby 99,7% maksymalnego ustawowego wynagrodzenia a dieta radnych wynosiłaby 25,4% maksymalnej możliwej do przyznania dla radnych diety. Zwrócił on także uwagę, iż burmistrz Szczęsna skierowała do radnych projekt uchwały, który wprowadza niekorzystne zmiany dla radnych zmiany diet.

Od 1 listopada 2021 roku dieta radnych wynosi ok. 1.300 złotych. – wspomniał radny Kobiałka, który wskazał, iż poprzednia uchwała rady wskazywała dietę uzależnioną procentowo od stawki ustawowej, a to w przypadku ustawowego podniesienia mnożnika z automatu daje wzrost diety radnych. – Natomiast pani burmistrz skierowała projekt, żeby była to stawka 1.100 złotych – wyjaśnił radny, który nie rozumiał skąd zamysł obniżenia radnym diety względem korzystnej dla radnych zmiany, jaką dała ustawa.

Do słów przewodniczącego rady natychmiast odniosła się pani skarbnik. – Ustawa nie zakłada obligatoryjnego podniesienia wynagrodzenia diet radnych tylko ustawa zmienia maksymalne wynagrodzenie diet radnych z chyba 1,2 do 2,4. Państwa diety obligatoryjnie nie zostałyby zmienione od 1 listopada, ponieważ nie zmieniła się dotychczas kwota bazowa na podstawie, której te diety są ustalane. I ta kwota bazowa od kilku lat niezmiennie wynosi 1789,42 zł. – przekonywała skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Julita Marchewka.

Szanowna pani skarbnik, nasza uchwała obowiązująca od 2011 roku nie jest uzależniona od kwoty bazowej, tylko jest uzależniona od maksymalnej kwoty przewidzianej w ustawie. Więc to oznacza, że gdy zmieniła się maksymalna stawka w ustawie – sama to zresztą pani powiedziała na 2,4 – oznacza to, ze automatycznie od 1 listopada wszystkim radnym zmieniły się diety na 1.300 złotych. – tłumaczył pani skarbnik przewodniczący rady Dawid Kobiałka, który zastanawiał się nad tym, dlaczego pani burmistrz popierając podwyżkę dla siebie chce obniżenia diet radnym. – Czy to jest również wyraz niedocenienia radnych? – dopytywał przewodniczący.

Szanowni państwo, to nie jest wyraz niedocenienia radnych, bo ten projekt przygotowywałam ja i widocznie źle obliczyłam kwotę bazową. – przyznawała skarbnik GminyZamysłem pani burmistrz było podwyższenie diet rannych – dodawała Julita Marchewka.

W tym momencie radni łapali się za głowę, słychać było także, iż niektórzy nie mogli powstrzymać się od śmiechu. – Trudno mi to jakoś skomentować – mówił nie kryjąc uśmiechu radny Kobiałka.

Jak widać wcześniejsze słowa radnego Ecka o omyłkach, które mogą mieć wpływ na budżet nie były bezpodstawne i niestety rzucają one cień, na jakość pracy i postrzeganie urzędników oraz ich szefowej.

Po długiej dyskusji radni przystąpili do głosowania. Wpierw nad zgłoszoną przez przewodniczącego rady poprawką, czyli kompromisową kwotą: 18.135 zł. Ta przeszłą większością głosów. Kolejne głosowanie już nad samą uchwałą było formalnością i tu radni również wyrazili zgodę na wynagrodzenie dla pani burmistrz na poziomie tych 18 tys. zł.

– Ja bardzo dziękuję walecznym radnym, którzy walczyli o wynagrodzenie dla burmistrza. Na pewno to docenię – zapewniła burmistrz Szczęsna, która po wysłuchaniu informacji o błędzie pani skarbnik w projekcie uchwały dotyczącej zmiany wysokości diet dla radnych i sugestiach radnych o tym by ten został wycofany z uwagi na to, że bez niego radni będą otrzymywali większe niż dotychczas diety za sprawą ustawowej zwiększenia mnożnika kwoty bazowej, pani burmistrz przychyliła się do tego i wycofała projekt uchwały.

Teraz diety rannych w gminie Lwówek Śląski będą wyglądały następująco: Przewodniczący Rady 1.940 zł miesięcznie, wiceprzewodniczący i przewodniczący komisji 1.450 złotych miesięcznie a zwykły radny 1.290 złotych miesięcznie.

24 KOMENTARZE

 1. Ciekawe komu burmistrzowa zabierze kasę na te podwyżki. Swoją drogą rząd jest perfidny. To duże pieniądze i z wyrównaniem od 1 sierpnia. A może zimy nie będzie i oszczędzi się na utrzymaniu dróg……może……nie ma słów co to za kraj…..

  • A pan Szymon z wydziału promocji podwyżki nie dostanie? Tak pięknie pozmieniał nazwy na google maps że o Lwówku mówiła cała Polska. Świetna promocja miasta. No i ten trolling na portalach kolejowych . Troll lwówecki podbił internet! Premia się należy.

 2. “Czy to jest takie rażące, że proponujemy pani burmistrz dać te maksimum? – dopytywał radny Mieczysław Grabowicz, który dodawał, że pani Szczęsna poświecą swój czas dla miasta i gminy Lwówek Śląski.”
  wstyd…

 3. Patrząc na polowe radnych, a już szczególnie na pracowników Urzędu (skarbnik, sekretarz itp.) to nóż się w kieszeni otwiera. Arogancja, buta, niekompetencja, kolesiostwo.

 4. Do cholery, czy ktoś ściągnie tu jakąś porządną kontrolę!!! Skarbnik nie umie liczyć, rzeczoznawca się pomylił i nikt z urzędu nie zauważa błędu. Sprawa w prokuraturze, a mimo tego, nie czekając na rezultat, najwyższa podwyżka dla burmistrza ! Można by to uznać za niezły kabaret, gdyby nie chodziło o nasze, podatników pieniądze. Na szczęście wreszcie mamy kilku nieprzekupnych, uczciwych radnych. A ta “wspaniała” czwórka – wiadomo co sobą reprezentują i dla nich to nawet szkoda słów.

 5. niestety nie czwórka, a piątka radnych. Radny z Płuczek niby nie, a jednak jest w tej grupie (a był przed wyborami zespole Dawida K.) Hipokryzja czy realizacja własnych interesów?

 6. To jest naprawdę żenada, cały czas się mylą. Pani Wróblewska może jak tak ciągnie i głosuje za Panią Burmistrz to postarała by się coś zrobić dla wioski, a nie głosy na Burmistrz oddaje , a ludzie porządnych dróg dojazdowych nie mają do własnych posesji, kanalizacji brak. Po coś Panią ludzie wybrali, wstyd. Koło leśniczówki to nie można przejść taka droga, proszę się tym zainteresować. Zebranie zrobić na sali w sprawie kanalizacji, zebrać od ludzi podpisy może by coś zaczęli robić.

 7. “Poświęca swój czas..” słowa radnego Grabowicza. A kim ona jest..jest osobą publiczną, więc o co chodzi?Każdy zawód i praca wykonywana wymaga tego ,iż osoba wykonująca ją poświęca swój czas.To co się dzieje,to jest istna kpina..wstyd

 8. A dlaczego sesje Rady od bardzo długiego czasu odbywają się zdalnie? Inni mogą chodzić i fizycznie uczestniczyć w miejscu pracy. Dystans i maska dla wiadomości Radnych..wystarczy.

 9. burmistrz mowi ze doceni tych radnych co walczyli o jej podwyrzke a co z pozostalymi radnymi co sie nie zgodzili widac oblicze burmistrz kasa sie liczy prosze sie nie osmieszac

  • Właśnie. Teraz widać, jak burmistrz traktuje radnych instrumentalnie w myśl zasady: kto ze mną -ten dostanie. Skąd my to znamy? Teraz ze szczególną uwagą będziemy patrzeć, jak wydawane są NASZE pieniądze, i jaki wpływ będą mieli na to uprzywilejowani radni. Jak można składać oficjalnie takie deklaracje? Działanie poniżej standardów !!!!!! Wstyd mi za takiego samorządowca.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here