Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Gryfowa

7
739
Burmistrz Olgierd Poniźnik
Burmistrz Olgierd Poniźnik

We wtorek, 29 czerwca odbyła się sesja zwyczajna absolutoryjna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. Obrady zorganizowano w sposób hybrydowy, radni obradowali w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, goście uczestniczyli w obradach online. W sesji wzięło udział 15 radnych. Gościli na niej również przedstawiciele Powiatu Lwóweckiego: starosta Daniel Koko, przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Szczepańska oraz radna Helena Okulowska.

Obrady rozpoczęto od zaprzysiężenia nowego radnego Marka Sieradzkiego, który 13 czerwca wygrał wybory uzupełniające w okręgu wyborczym Wieża-Proszówka.

Głównym tematem obrad był Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski za rok 2020 oraz przyjęcie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2020 r. Raport był wyjątkowy, gdyż dotyczył roku naznaczonego pandemią covid-19, w związku z czym, po przedstawieniu dokumentu przez burmistrza, pojawiło się sporo pytań. Radni pytali m. in. o realizację programu turystycznego zagospodarowania gminy, wieloletni program gospodarki wodno-ściekowej, poruszono problem monitorowania najbardziej newralgicznych miejsc w gminie, w których mieszkańcy nielegalnie gromadzą odpady. Pytano też o wydatki na kulturę w tym trudnym okresie, a także o miejsce dla młodzieży, którego brakuje w naszym mieście, tu burmistrz zaprosił radnych do debaty i wypracowania wspólnego pomysłu w tym temacie. Po dyskusji nad Raportem podjęto uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śl. Włodarzowi Gryfowa udzielono votum zaufania przy jednym głosie wstrzymującym się.

Kolejnym punktem sesji było przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 r. Sprawozdania przedstawili skarbnik Marek Kurec oraz burmistrz Olgierd Poniźnik.

Po wysłuchaniu wystąpień przedstawiono pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące sprawozdania. Także pozostałe komisje stałe Rady Miejskiej przedstawiły pozytywne opinie dotyczące wykonania budżetu za rok 2020. Następnie podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz w sprawie absolutorium dla burmistrza za 2020 r. Radni udzielili burmistrzowi absolutorium jednogłośnie.

Na stronie internetowej BIP www.bip.gryfow.pl w zakładce Prawo lokalne dostępne są nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej. Zapraszamy do zapoznania się.

-/M. Wojciechowska, BP MiG Gryfów Śl. /-

7 KOMENTARZE

  1. Jeden na którego warto zagłosować w następnych wyborach, reszta bezrafleksyjną masa prowadzona na smyczy burmistrza. Jak z nimi porozmawiać to mają tyle negatywnych uwag, ale jak trzeba to wyrazić to zachowują się jak przysłowiowe stado baranów.

  2. Pozostaje gratulować burmistrzowi realizacji inwestycji i współpracy z radą – generalnie np. moje wnioski są realizowane, co wraz z pracą pana Marka Kurca dbającego o finanse gminy nie pozostawiało mi wątpliwości, aby głosować za absolutorium.
    Nie dysponujemy zbyt zawrotną kasą. W trakcie sesji zwróciłem uwagę, że w przyszłości musimy mocno patrzeć w strategię rozwoju, bo tam są bardzo konkretne cele które mogą zwiększyć potencjał turystyczny gminy. Nie wszystko oczywiście jest różowe, dla mnie sprawy ekologiczne i kulturalne nadal nie mają odpowiedniej ważności. Fajnie, że w radzie miejskiej pojawiła się nowa twarz, bo obecny po raz pierwszy Marek Sieradzki zabierał skomentował kilka ważnych spraw. Będzie kolejny głos za wzmacnianiem kultury w naszym mieście – bo szczerze wierzę, że ubiegłoroczny pumptruck to start ku rewitalizacji okolicy GOK`u.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here