Ile za dokumentację remontu drogi do Radoniowa?

1
558

Zaproponowane przez potencjalnych wykonawców oferty cenowe zaskakują swoim zróżnicowaniem.

 

Jak już informowaliśmy władze Powiatu Lwóweckiego przystępują do kolejnego kroku mającego na celu remont drogi powiatowej pomiędzy Lubomierzem a Radoniowem. Na początku miesiąca Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej obejmującej remont drogi powiatowej 2511D Lubomierz – Radoniów o długości 4,088 km (w km 7+614 – 11+702).

Zakres robót musi obejmować: wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej, przebudowę przepustów (bez zmiany długości i światła), remont poboczy, rowów, odtworzenie oznakowania poziomego – przejścia dla pieszych. Wszystkie prace mają być wykonane w granicach pasa drogowego.

Wczoraj poznaliśmy oferty firm, które przystąpiły do przetargu. Tych wpłynęło aż 13. Zaskakuje jednak rozbieżność w proponowanych cenach za usługę. Najniższa oferta opiewa bowiem na kwotę 19.680 zł a najwyższa na 158.424 zł. Władze Powiatu na zadanie chcą przeznaczyć 20.000 złotych i w tyj wartości mieszczą się dwie spośród tych wszystkich ofert. Jest to ta najniższa i druga na kwotę równo 20 tys.

Teraz wszystkie oferty, jakie wpłynęły zostaną poddanie ocenie a następnie wyłoniona zostanie firma, która już wkrótce przystąpi do prac. Powstania dokumentacji możemy spodziewać się jeszcze w tym roku.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here