Ile doliczą za napój czy jedzenie w plastiku?

3
540
zdjęcie poglądowe

Wprowadzenie tej opłaty ma na celu zniechęcenie nabywców do kupowania tego typu opakowań, z uwagi na ich negatywny wpływ na środowisko.

 

 

Wczoraj na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. To konsekwencja noweli ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Sama ustawa określa bodźce ekonomiczne, które mają wpłynąć na ograniczenie stosowania produktów z tworzyw sztucznych oferowanych klientom, takich jak kubki na napoje z pokrywkami i wieczkami oraz pojemniki na żywność (w tym pojemniki typu fast food). Ustawa określa opłatę w wysokości maksymalnie 1 zł za niektóre produkty jednorazowe, które będą wydawane klientom.

 

 

Jak wskazuje MKiŚ projektowane rozporządzenie ma na celu określenie stawek opłaty, która będzie pobierana przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne, którzy wydają użytkownikom końcowym produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione, będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te opakowania.

„Wysokość stawek opłaty ma na celu skuteczne zmniejszenie stosowania opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, z uwzględnieniem społecznie akceptowalnego poziomu tej stawki. Określone stawki obowiązują za wydanie jednej sztuki opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, odpowiednio kubka na napoje, w tym jego pokrywki lub wieczka, lub pojemnika na żywność. Wprowadzenie tej opłaty ma na celu zniechęcenie nabywców do kupowania tego typu opakowań, z uwagi na ich negatywny wpływ na środowisko, w szczególności na środowisko morskie, oraz zachęcenie do nabywania i korzystania z ich odpowiedników wykonanych z innych materiałów lub opakowań wielokrotnego użytku. Przyjęte rozwiązanie powinno doprowadzić do odwrócenia w znacznym stopniu tendencji wzrostowych związanych ze stosowaniem tych produktów.” – czytamy w uzasadnieniu projektu, który zakłada wprowadzenie następujących opłat:

  • 0,20 zł – w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek;
  • 0,25 zł – w przypadku pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowanych w celu umieszczania w nich żywności, która jest:
    • przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,
    • zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz
    • gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie – w tym pojemników na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

„Stawki w wysokości 20 gr oraz 25 gr zostały określone przy wykorzystaniu wyników badania sondażowego przeprowadzanego w 2015 r. w odniesieniu do toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, przez ówczesne Ministerstwo Środowiska – „Polacy o jednorazowych torbach zakupowych”. Powyższe badanie wskazało, że w przypadku ustalenia stawki w przedziale kwotowym 11–20 gr, aż 79% badanych zrezygnowałoby z zakupienia jednorazowej torby na zakupy. Wyniki tego badania zostały wykorzystane także w przypadku obliczenia stawki opłaty dla objętych tym rozporządzeniem opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będących opakowaniami.” – tłumaczy resort środowiska

3 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here