I sesja Rady Powiatu Lwóweckiego według NIS

0
1468

I sesja Rady Powiatu Lwóweckiego według członków Niezależnej Inicjatywy Samorządowej Krystyny Piotrowicz i Piotra Czembrowskiego.

 

Szanowni Państwo,

Niezależna Inicjatywa Samorządowa na pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Lwóweckiego złożyła wniosek o zmianę porządku obrad. Dlaczego to zrobiliśmy przeczytacie w załączonej treści uzasadnienia naszego wniosku:

„Uzasadnienie wniosku o zmianę porządku obrad pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu. Nie wszyscy członkowie rady mają doświadczenie w samorządzie powiatowym. Wybór starosty, wicestarosty i członków zarządu powinien wymagać większej refleksji, z uwagi na bardzo istotną odpowiedzialność osób sprawujących te funkcje. Uważamy, że cała rada powinna przeprowadzić debatę, której celem będzie wyłonienie jak najlepszych osób przeznaczonych do tych niezwykle ważnych urzędów. Zasadnym będzie zatem podjęcie ostatecznych decyzji personalnych poprzedzonych okresem rozwagi i przemyśleń.

W dniu dzisiejszym proponujemy wskazać osoby kandydujące oraz umożliwić ich prezentację, tak radnym, jak i samym kandydatom, poprzez przedstawienie uzasadnień poparcia, a także możliwość zadania stosownych pytań.

W porządku obrad jest zapis o wyborze Starosty, Wicestarosty i Zarządu, nie znamy jednak żadnego nazwiska ewentualnych kandydatów. Dopiero poznawszy dzisiaj chętnych do pełnienia tych funkcji, będzie można w przyszłości przygotować się do weryfikacji owych kandydatów. W tym miejscu podnieść raz jeszcze trzeba, że w radzie są nowo wybrane osoby. Z radą nie skonsultowano zaś dotąd jakichkolwiek propozycji personalnych, zarówno w kwestii wyboru Starosty, Wicestarosty, jak i Zarządu.

Chlubnym zwyczajem jest wyłonienie członków zarządu w taki sposób, by każda gmina naszego powiatu miała swojego reprezentanta w tym gronie. Zasadnym wydaje się, aby to radni powiatowi z danej gminy zaproponowali kandydata do zarządu pochodzącego z ich terenu. W ten sposób zostanie w pełni uszanowana wola wyborców i sprawiedliwa reprezentacja wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Nie można także przejść obojętnie wobec liczby głosów otrzymanych w trakcie wyborów przez każdego z radnych. Wola wyborców, także i w tym aspekcie, powinna zostać wzięta pod uwagę.

Przeprowadzenie błyskawicznego głosowania w przedmiocie wyboru Starosty, Wicestarosty i Zarządu, co najmniej sugeruje pozakulisowe ustalenia, a nadto świadczy o braku szacunku dla wszystkich Wyborców i Radnych. Wnosimy zatem o wykreślenie z porządku obrad wyboru Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu Lwóweckiego. Wniosek ten znajduje również poparcie ustawowe, zawarte w szczególności w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym, który stanowi m.in., że rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy.

Funkcje Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu wiążą się bowiem z szeroką i znaczną odpowiedzialnością. Ich właściwy wybór wymaga zatem czasu, powagi, a co potwierdzają cytowane wcześniej prawne regulacje ustawowe.

Krystyna Piotrowicz
Piotr Czembrowski”

Z przykrością stwierdzamy, że wniosek nie uzyskał poparcia większości rady. Przeciw głosowało 11 radnych: Olgierd Poniźnik, Małgorzata Szczepańska, Iwona Kobierecka, Anna Michalkiewicz, Zenon Zatchiej, Konsur Piotr, Michał Pater, Dariusz Szorc, Zbigniew Grześków, Jacek Żojdzik i Marcin Karasiński.

Podsumowując dzisiejsze wybory należy jednoznacznie stwierdzić, że wygrała rywalizacja personalna. Obawa przed debatą mającą wyłonić jak najlepszych kandydatów do władz wykonawczych sparaliżowała część rady (11). Gratulacje za „odwagę” dla 3 radnych ze Lwówka Śląskiego, którzy zadbali o tak liczną reprezentację przedstawicieli Lwówka Śląskiego we władzach powiatu (1 na 6).

Lubomierz-Wleń: 3 na 4 radnych (efektywność 75%)
Michał Pater – członek zarządu
Dariusz Szorc – członek zarządu
Iwona Kobierecka – vice-przewodnicząca rady
Mirsk: 2 na 3 radnych (efektywność 67%)
Zenon Zatchiej – członek zarządu
Piotr Konsur – vice-przewodniczący rady
Gryfów Śląski: 2 na 4 radnych (efektywność 50%)
Małgorzata Szczepańska – starosta
Olgierd Poniźnik – przewodniczący rady
Lwówek Śląski: 1 na 6 radnych (efektywność 17%)
Zbigniew Grześków – vice-starosta

W kolejne osłupienie wprawiło nas odrzucenie 11 głosami (liczba 11 powtarzała się na tej sesji wielokrotnie) kandydatury na vice-przewodniczącą rady debiutującej w samorządzie Eweliny Kredkowskiej. Inni debiutanci zostali obsadzeni zarówno w prezydium rady, jak i w zarządzie. Czyżby parcie na stanowiska było aż tak wielkie? Niepisana, ale przecież chlubna zasada szerokiej reprezentacji w prezydium rady była, jak dotąd, przestrzegana. A stanowisk, na których będzie można się wykazać nie powinno zabraknąć. Natomiast „wysłanie” tak wyraźnego sygnału z pewnością zdopinguje radną Kredkowską i jej kolegów do owocnej współpracy z nowo wybranymi władzami powiatowymi.

Podsumowując, tak jak przewidywaliśmy (nie mylić z oczekiwaliśmy) mamy pozornie nowy, a w zasadzie odgrzewany Zarząd, niby nowego, ale przecież dobrze znanego Przewodniczącego Rady. Jak to wróży na przyszłość? Pewnie tak jak zapowiedział vice-starosta tuż po wyborze, że „będzie pisał z przewodniczącą kolejny rozdział tej samej książki”, i „że będą powtarzać te same działania”. Niby wszystko w porządku, ale jak pamiętamy, poprzednio popełniono kilka poważnych błędów, a tych pewnie nie chcielibyśmy powtarzać!

autorzy: radni Niezależnej Inicjatywy Samorządowej
– Krystyna Piotrowicz (okręg Lwówek Śl.)
– Piotr Czembrowski (okręg Mirsk)


artykuł sponsorowany – NIS