Gryfów Śląski: Znamy wyniki konkursu ofert. Zobacz, kto i ile dostał

0
2385

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 19 stycznia 2023 roku, na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

Na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2023 roku, Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Zarządzeniem Nr 8/2022 z dnia 20 stycznia 2023 roku, w składzie:

 • Jerzy Andrzejczak – przewodniczący Komisji,
 • Agnieszka Muszka – członek Komisji,
 • Marzena Szuflicka – członek Komisji

dokonała otwarcia i oceny ofert złożonych na realizację zadań z w/w zakresu. Komisja oceniła oferty zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski przyznał kwoty dotacji organizacjom wymienionym w zestawieniu:

 

 

Zestawienie przyznanych dotacji na wsparcie działań z zakresu działalności pożytku publicznego z budżetu gminy gryfów śląski w roku 2023

 

Zad. 1 – Kultura fizyczna i sport – 138.000

 • Gryfowski Klub Sportowy „GRYF” – 95.000 zł
 • Rada Gminna Ludowych Zespołów Sportowych – 5.000 zł
 • Gminny Szkolny Związek Sportowy – 10.000 zł
 • Ludowy Klub Sportowy ZRYW – 18.000 zł
 • Stowarzyszenie Aktywny Gryfów „Cross Gryfitów” – 9.000 zł
 • PZW –Koło w Gryfowie Śląskim – 1.000

Zad. 2 Kultura, sztuka, tradycje narodowe i regionalne i regionalne, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz inicjatywy promujące Gryfów Śląski – 10.000

 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1.000 zł
 • Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego – 5.500 zł
 • Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki – 3.500 zł

 

 

Zad.3 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wycieczek i rajdów turystyczno-krajoznawczych – 7.000

 • GKS GRYF – 5.000 zł
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny – 2.000

Zad.4 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i promocji zdrowia – 5.540

 • TPD w Mirsku – 1.540 zł
 • Stowarzyszenie MOCNI – 4.000 zł

Zad.5 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie uzależnieniom – 40.000

 • Homo Viator – 15.000 zł
 • GKS GRYF – 20.000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich – 5.000

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here