Gryfów Śląski: Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

1
130

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji: „Roczny Program Współpracy Gminy Gryfów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2020 roku.”

  • Czas rozpoczęcia konsultacji: 8 października 2019 r.
  • Czas zakończenia konsultacji: 22 października 2019 r.
  • Forma konsultacji: konsultacje pisemne.

Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski – pokój nr 9 lub mailowo na adres: [email protected] do 22 października 2019 r.

 

Projekt programu zamieszczony został tutaj

 

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwałach Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXIX/157/13 z dnia 26 lutego 2013 r. i nr XXXI/160/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

1 KOMENTARZ

  1. Panie redaktorze czy tego typu ogłoszenia publikuje Pan za darmo czy trzeba płacić. Jeżeli są odpłatne to ile kosztuje takie ogłoszenie. Jeżeli cena jest przystępna to może i Gmina Mirsk skorzysta z tej formy ogłoszenia.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here