Gryfów Śl.: Rozstrzygnięto konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

2
472

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 22 stycznia 2021roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 4/2021w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2021roku,Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Zarządzeniem Nr 9/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku, w składzie:

 1. Jerzy Andrzejczak –przewodniczący Komisji,
 2. Agnieszka Muszka –członek Komisji,
 3. Marzena Szuflicka –członek Komisji

dokonała otwarcia i oceny ofert złożonych na realizację zadań z w/w zakresu.

Komisja oceniła oferty zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1057). Biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski przyznał kwoty dotacji organizacjom wymienionym w zestawieniu:

ZESTAWIENIE PRZYZNANYCH DOTACJI NA WSPARCIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚĆ I POŻYTKU PUBLICZNEGO Z BUDŻETU GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI W ROKU 2021

Zad. 1 Kultura fizyczna i sport – 171.500 zł

 1. Gryfowski Klub Sportowy „GRYF” – 130.000 zł
 2. Rada Gminna Ludowych Zespołów Sportowych – 7.500 zł
 3. Gminny Szkolny Związek Sportowy – 6.000 zł
 4. Ludowy Klub Sportowy ZRYW – 16.000 zł
 5. Stowarzyszenie Aktywny Gryfów „Cross Gryfitów” – 11.000 zł
 6. PZW –Koło w Gryfowie Śląskim – 1.000 zł

Zad. 2 Kultura, sztuka, tradycje narodowe i regionalne i regionalne, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz inicjatywy promujące Gryfów Śląski – 10.400 zł

 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1.000 zł
 2. Polski Komitet Pomocy Społecznej 1.400 zł
 3. Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego – 5.000 zł
 4. Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki – 3.000 zł

Zad. 3 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wycieczek i rajdów turystyczno-krajoznawczych – 8.000 zł

 1. GKS GRYF – 7.000 zł
 2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny – 1.000 zł

Zad. 4 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i promocji zdrowia – 6.500 zł

 1. TPD w Mirsku – 1.000 zł
 2. Stowarzyszenie MOCNI – 5.500 zł

-/UGiM Gryfów Śląski/-

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here