Gryfów Śl.: Od lutego zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

10
1813
pojemniki na śmieci
zdjęcie poglądowe

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, iż w dniu 22 grudnia 2020 r. Rada Miejska Gminy Gryfów Śląskie podjęła uchwałę nr XXVI/154/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Gryfów Śląski oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

Zawarta w uchwale podwyżka stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest skutkiem drastycznego wzrostu cen za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, ze względu na które dochody pochodzące z opłat za odpady nie pokrywają bieżących kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami.

W związku z ustaleniem nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 lutego 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą:

dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

 • 26 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – stawka podstawowa,
 • 52 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów (* w przypadku braku segregacji opłata wzrasta dwukrotnie),
 • zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

WAŻNE: W przypadku skorzystania przez właściciela nieruchomości z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku, od właściciela takiej nieruchomości nie będą odbierane odpady bio w ramach funkcjonującego systemu, jak i również nie będzie on mógł przekazać tych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

UWAGA: Posiadanie przydomowych kompostowników i kompostowanie w nich bioodpadów, na podstawie których przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie podlegało regularnym kontrolom.

dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi) stawka opłaty wyniesie:

 1. dla pojemnika o pojemności 120 litrów- 6,34 zł,
 2. dla pojemnika o pojemności 240 litrów- 12,69 zł,
 3. dla pojemnika o pojemności 1100 litrów- 58,20 zł.

UWAGA: W przypadku braku segregacji opłata za pojemnik wzrośnie dwukrotnie.

SEGREGACJA ODPADÓW JEST OBOWIĄZKIEM A NIE WYBOREM

Przypominamy mieszkańcom, że znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości w całym kraju obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie utrzymania czystości (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy).

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Burmistrz z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

-/Przygotowała: Agnieszka Olszówka insp.ds. gospodarki odpadami UGiM Gryfów Śląski/-

10 KOMENTARZE

 1. Jeżeli ktoś myśli, że podnosząc ceny wywozu odpadów nakłonić ludzi do segregacji odpadów jest w błędzie. Śmieci szczególnie już posegregowane to surowiec i wielomilionowy biznes. Wywóz czystych i posegregowanych śmieci powinien być za darmo a nawet powinny być za to dopłaty bądź różnorakie ulgi. Podwyższajac ceny ludzie są demotywowani do segregacji czy ponoszenia kosztów a śmieci będą wywalać gdzie popadnie. Kiedy gryfowscy radni zrobią coś dla mieszkańców a nie tylko dla podreperowania kasy urzędu?

   • Niczego kobieto nie rozumiesz…. Owszem zapłacisz za osobę, jednak bat w postaci stale rosnących opłat może sprawić że zamiast segregować posłusznie swoje odpady i robić z własnego mieszkania składu, wrzucisz wszystko do jednego wora i wrzucisz to albo do śmietnika miejskiego albo do przydroznego rowu. Dla utrzymania czystości i względnie wysokiej selektywnej zbiórki odpadów istnieją gotowe rozwiązania, które można skopiować z innych bardziej rozwiniętych krajów. Jak chociażby butelkomaty w sklepach i kaucja za opakowania. Gwarantuje ci że każdy by zastanowił się że dwa razy zanim wrzucił by butelkę do śmietnika mając możliwość zwrotu poniesionych kosztów zakupu. Kiedyś bardzo dobrze działały również skupy makulatury czy szkła. W tej chwili firmy zarabiają na odpadach a chcąc mieć coraz to lepszy surowiec do recyklingu podnoszą stawki wywozu i koło się zamyka. Problem należy rozwiązać u podstaw stworzyć system, w którym ludzie będą chętnie segregować a firmy dostawać gotowy do recyklingu surowiec i naprawdę są inne opcje niż stałe rosnące koszta ponoszone przez osoby fizyczne.

 2. z wpisu na stronie gryfow.pl w artykule “Dlaczego opłaty za odpady wzrastają?” w podanych przykładach innych gmin jakie tam występują stawki opłaty za odpady w 15 podanych przykładach gmin tylko w 4 gminach opłata jest powyżej 26 zł od osoby – z parkometrami też miało być tak, że opłaty rozwiążą całkowicie problem parkowania w rynku i co ? stworzył się jedynie problem na Kolejowej i jak go rozwiązać ? dobudować nowy parkometr koło warzywniaka… czy to rozwiąże problem czy stworzy nowe których rozwiązaniem będą kolejne parkometry na kolejnych ulicach ? a gdzie w takim razie są bezpłatne parkingi dla mieszkańców utworzone w ramach uzupełnienia braków po odebraniu parkingów parkometrami pod domem ?

 3. a ja myślę ,że urzędnicy nie umieją poradzić sobie z ludżmi którzy po prostu uchylają się od zapłaty.Więc zobaczycie ,że ci ludzie co płacą będą płacić coraz więcej!
  Mój apel do Radnych aby opublikować w gazecie gryfowskiej Raport o stanie prawidłowości składanych przez mieszkańców deklaracji “śmieciowych” i ich ściągalności w poszczególnych sołectwach i samym mieście Gryfów Śl.
  Proste liczenie- stan mieszkańców zamieszkujących naszą cudowną Gminę / a nie tylko płacących/ razy 20 zł no a teraz 26 zł. miesięcznie to kwota po stronie wpływów ,i faktura za wywóz śmieci to po stronie wydatków.Ciekawe jakie będzie saldo!

 4. Myślę że mieszkaniec ma rację.Propnuje aby w dniu zabierania np.plastyku Pani urzędniczka pojechała też wtedy zabrała deklaracje i wtedy sprawdzi czy pod wskazanym adresem jest złożona deklaracja i opłata za dany miesiąc.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here