Granty na sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

1
103
KPRM

Gmina Lubomierz informuje, iż trwa nabór do Konkursu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” prowadzonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

 

Dofinansowanie będzie można uzyskać na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które otrzymają dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Projekt ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z tych terenów równego dostępu do rozwoju cyfrowego.

Warunkiem zakwalifikowania dziecka/osoby dorosłej- ucznia do możliwości uzyskania wsparcia w ramach w/w Konkursu jest złożenie oświadczenia(załącznik nr 7 lub załącznik nr 8) wskazującego, że:

dziecko/ osoba dorosła – uczeń zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, dziecko/ osoba dorosła – uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny), dziecko/ osoba dorosła – uczeń nie otrzymał/o na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wraz z odpowiednim oświadczeniem, należy złożyć:

– Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną RODO,

– Formularz danych osobowych (do kontaktu).

W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR wskazane jest dołączenie ich do niniejszego oświadczenia, (wymóg nieobligatoryjny).

Złożenie ww. dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

W związku z powyższym, zapraszamy osoby zainteresowane i spełniające w/w kryteria do ubiegania się o przedmiotowe wsparcie, poprzez złożenia odpowiedniego oświadczenia wraz z załącznikami (wzory w załączeniu).

Miejsca składania dokumentów w odniesieniu do uczniów spełniających kryteria:

– uczęszczających aktualnie do danej Szkoły Podstawowej zlokalizowanej w obszarze gminy Lubomierz – w odpowiednim sekretariacie: SP w Lubomierzu, SP w Pławnej (w godzinach od 7.30 do 15.30)

– uczęszczających aktualnie do danej Szkoły Ponadpodstawowej w Lubomierzu – w sekretariacie ZS przy ul. Chopina 9 w Lubomierzu (w godzinach od 7.00 do 15.00)

– nie uczęszczających aktualnie do żadnej z w/w szkół zlokalizowanej na obszarze gminy Lubomierz, ale zamieszkałych na jej obszarze- w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz, Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz (w godzinach od 8.00 do 15.00)

Termin składania dokumentów: do 29 października 2021 do godziny 14.00

-/Gmina Lubomierz/-

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here