Gminna dotacja na zabytki. Radni ucięli kwotę dla agatowej kamieniczki

5
247

40 tysięcy złotych w budżecie na 2019 rok radni gminy Lwówek Śląski przeznaczyli na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

W ubiegłym miesiącu kwota ta została podzielona pomiędzy wnioskodawców. Lwóweccy radni nie zgodzili się z propozycją burmistrz M. Szczęsnej i obcięli kwotę dla właścicieli agatowej kamieniczki a uzyskane w ten sposób środki podzielili pomiędzy dwa kościoły.

Burmistrz zaproponował udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru w celu zachowania i zabezpieczenia:

  • kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim  9.500,00 złotych,
  • wieży Kościoła Parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Płóczkach Górnych  9.000,00 złotych,
  • kamieniczki mieszczańskiej w Lwówku Śląskim przy Placu Wolności 22  3.000,00 złotych,
  • kościoła pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Dębowym Gaju  9.000,00 złotych
  • klasztoru Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Lwówku Śląskim  9.500,00 złotych.

Z propozycją burmistrz Szczęsnej nie zgodzili się radni, którzy dokonali zmian w podziale dotacji w następujący sposób:

Udziela się dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 27 – Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim, w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na kontynuację remontu elewacji południowej ściany kościoła. Całkowity koszt zadania przewidzianego na rok 2019 wynosi 259.033,93 zł, przy czym dotacja stanowi 3,86%. (…)

Udziela się dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 27 – Kościół Parafialny pw. św. Bartłomieja w Płóczkach Górnych, w wysokości 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych) z przeznaczeniem na kontynuację remontu elewacji wieży kościoła. Całkowity koszt zadania przewidzianego na rok 2019 wynosi 62.500,00 zł, przy czym dotacja stanowi 15,2%. (…)

Udziela się dotacji Panu Robertowi Zawadzkiemu i Pani Dorocie Zawadzkiej w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) z przeznaczeniem na skanowanie laserowe budynku i opracowanie dokumentacji rysunkowej inwentaryzacji budowlanej kamieniczki mieszczańskiej w Lwówku Śląskim przy Placu Wolności 22. Całkowity koszt zadania przewidzianego na rok 2019 wynosi 6.519,00 zł, przy czym dotacja stanowi 15,34%. (…)

Udziela się dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobocie – Kościół pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Dębowym Gaju, w wysokości 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych) z przeznaczeniem na remont elewacji kościoła. Całkowity koszt zadania przewidzianego na rok 2019 wynosi 139.998,86 zł, przy czym dotacja stanowi 6,79%. (…)

Udziela się dotacji Klasztorowi Św. Franciszka z Asyżu Zakonowi Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Lwówku Śląskim przy ul. Szkolnej 1 w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wykonanie izolacji ścian, wzmocnienie i naprawę fundamentów, wykonanie kanalizacji deszczowej i opasek odwadniających. Całkowity koszt zadania przewidzianego na rok 2019 wynosi 182.755,02 zł, przy czym dotacja stanowi 5,47%. (…)

Pełna treść uchwały w formacie pdf dostępna jest tutaj

5 KOMENTARZE

  1. Brawo Radni !!! Nie dla dotacji za ładne oczy i inne podobne histerie !!! Chciała dać 223 tyś nie wiem tylko za co?! Za zasługi? Dobrze że radni ucieli tą dotacje do tysiąca, szkoda że nie do zera ! bo po co nam jakieś skany laserowe czyjegoś mieszkania, remontu przecież też budynek nie potrzebuje !

  2. Uwaga na dachówki z wyremontowanej baszty przy Urzędzie Miasta i Gminy.Kilka tygodni temu jak były silne wiatry jadąc w kierunku Gminy najechałem na potłuczoną albo na potłuczone dachówki.Myślałem,że to przypadkowo ktoś tam podrzucił gdy jednak za kilka dni byłem tam piechotką zobaczyłem brakujące dwie dachówki w dachu baszty w rzędzie na samym dole.Widać to idąc od strony ratusza.Widać także,ze chyba szykują się do spadnięcia dwie następne boczne.Piszę to ku przestrodze dla tych co odbierali tę budowlę po remoncie.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here