Gmina Lwówek Śląski udziela wsparcia dla przedsiębiorców

0
966
Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląśkim /fot.: archiw Lwówecki.info/

Zobacz, dla kogo Gmina Lwówek Śląski udziela wsparcia i jak z niego skorzystać. Niektórzy przedsiębiorcy już skorzystali.

 

Podczas ostatniej sesji lwóweccy radni podjęli uchwałę w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie i Miastu Lwówek Śląski lub jej jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Gmina odstępuje od dochodzenia należności cywilnoprawnych z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę, za okres od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Przedsiębiorcy, którzy chcą się ubiegać o odstąpienie muszą spełnić łącznie następujące warunki:

1) w dniu 1 marca 2020 r. prowadzili działalność handlową, usługową lub wytwórczą;
2) odnotowali pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Odstąpienie od dochodzenia należności następuje na pisemny wniosek złożony wraz z oświadczeniem o pogorszeniu płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 2.

 

W uzasadnieniu uchwały czytamy:

W obliczu braku możliwości podjęcia w tym czasie stosownej uchwały, Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski, wydał Zarząd zenie Nr GPNŚ.0050.42.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., w oparciu o art. 15 zzzg ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z2020 r., poz. 374 z późn. zm.), które pozwolił ona odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie lub jej jednostkom organizacyjnym z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę, za okres od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii, od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.Rozwiązania te z pewnością pozytywnie wpłynęły na sytuację ekonomiczną przedsiębiorców z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Poniżej zestawienie przedsiębiorców, którzy złożyli stosowne wnioski i którym odstąpiono od pobierania należności z tytułu najmu lokali komunalnych wraz z miesięcznymi kwotami odstąpionych należności:

1. Usługi Gastronomiczne – 2520,30 zł + 23% VAT;
2. Centrum Szkoleniowe – 176,00 zł + 23 % VAT;
3. Usługi Szewskie – 241,96 zł + 23 % VAT;
4. Ośrodek Szkolenia Kierowców – 214,72 zł + 23 % VAT;
5. Siłownia – 177,48 zł + 23% VAT.

 

Uchwała i wniosek (PDF)

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here