Gmina Lubomierz. Kandydaci na Sołtysów i członków Rad Sołeckich

11
1407

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz podał do publicznej wiadomości listę kandydatów zgłoszonych w wyborach na Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich w sołectwach gminy Lubomierz.

 

Informacja o zgłoszonych kandydatach na sołtysów i członków rady sołeckiej. Wybory zarządzone na dzień 23 czerwca 2024 r. w godzinach od 10:00 do 14:00

Kandydaci na sołtysa:

Sołectwo Chmieleń:

 1. PENKALA Dariusz, zam. Chmieleń
 2. STEFANISZYN Ryszard, zam. Chmieleń

Sołectwo Golejów:

 1. PASIERBSKA Małgorzata Irena, zam. Golejów

Sołectwo Janice:

 1. GDOWSKA Ewa Maria, zam. Janice

Sołectwo Maciejowiec:

 1. SZETERLAK Daniel Adrian, zam. Maciejowiec

Sołectwo Milęcice:

 1. PLECHOWICZ Tadeusz. Zam. Milęcice

Sołectwo Oleszna Podgórska:

 1. KACPRZAK Andrzej Kazimierz, zam. Oleszna Podgórska

Sołectwo Pasiecznik:

 1. Brak

Sołectwo Pławna Dolna:

 1. JAKUBOWSKI Stanisław Józef, zam. Pławna Dolna
 2. PEŁKA Elżbieta Jadwiga, zam. Pławna Dolna

Sołectwo Pławna Górna:

 1. MAJER Marcjan Tobiasz, zam. Pławna Górna
 2. SMEKTAŁA Grzegorz Paweł, zam. Pławna Górna

Sołectwo Pokrzywnik:

 1. JANISZEWSKA Monika Judyta, zam. Pokrzywnik
 2. NAZAR Ewelina Katarzyna, zam. Pokrzywnik

Sołectwo Popielówek:

 1. JANUSZKIEWICZ Grzegorz Czesław, zam. Lubomierz

Sołectwo Radoniów:

 1. MIELNICZYN Anna Michalina, zam. Radoniów

Sołectwo Wojciechów:

 1. KOZŁOWSKI Mariusz Mirosław, zam. Wojciechów
 2. KRAUZ Leszek Piotr, zam. Wojciechów

Kandydaci – Rada Sołecka:

Sołectwo Chmieleń (4 osoby):

 1. Brak
 2. Brak
 3. Brak
 4. Brak

Sołectwo Golejów (4 osoby):

 1. GRALA Paulina Zofia, zam. Golejów
 2. GÓRAWSKA Marta Justyna, zam. Golejów
 3. PODOBIŃSKI Piotr, zam. Golejów
 4. SIWKO Aneta, zam. Golejów

Sołectwo Janice (2 osoby):

 1. Brak
 2. Brak

Sołectwo Maciejowiec (4 osoby):

 1. SZETERLAK Aneta, zam. Maciejowiec
 2. KUSTRA Szymon, zam. Maciejowiec
 3. GAWRON Damian, zam. Maciejowiec
 4. ŁOJKO Krzysztof, zam. Maciejowiec

Sołectwo Milęcice (3 osoby):

 1. MROZIK Zbigniew, zam. Milęcice
 2. MISIEWICZ Zbigniew Władysław, zam. Milęcice
 3. LAMPART Bernarda Renata, zam. Milęcice

Sołectwo Oleszna Podgórska (4 osoby):

 1. BUNDZIÓW Patrycja Lidia, zam. Oleszna Podgórska
 2. KRAWCZYK Iwona Emilia, zam. Oleszna Podgórska
 3. DZIKOWSKA Alicja, zam. Oleszna Podgórska
 4. WAROWY Dariusz, zam. Oleszna Podgórska

Sołectwo Pasiecznik (4 osoby):

 1. ŁOŚ Joanna Teresa, zam. Pasiecznik
 2. KUCHAREWICZ Joanna Magdalena, zam. Pasiecznik
 3. Brak
 4. Brak

Sołectwo Pławna Dolna (2 osoby):

 1. MAŃKOWSKI Robert Henryk, zam. Pławna Dolna
 2. WALORY Filip Jan, zam. Pławna Dolna
 3. KUPNICKI Oliwer Adam, zam. Pławna Dolna

Sołectwo Pławna Górna (2 osoby):

 1. RYBIAŁEK Jerzy, zam. Pławna Górna
 2. LUBOCH Janusz, zam. Pławna Górna
 3. SMEKTAŁA Grzegorz Paweł, zam. Pławna Górna
 4. JUNIK Czesław Janusz, zam. Pławna Górna

Sołectwo Pokrzywnik (2 osoby):

 1. BUCHWALD Kazimierz, zam. Pokrzywnik
 2. NAZAR Dariusz, zam. Pokrzywnik
 3. NAZAR Beata Marta, zam. Pokrzywnik

Sołectwo Popielówek (4 osoby):

 1. MAKOWSKI Wojciech, zam. Popielówek
 2. ŚLIWIŃSKA Teresa Jolanta, zam. Popielówek
 3. GODON Krzysztof Jacek, zam. Popielówek
 4. TOPOLNICKA-MIELĘCKA Agnieszka Katarzyna, zam. Popielówek
 5. DUDZIAK Natalia Dominika, zam. Popielówek

Sołectwo Radoniów (4 osoby):

 1. MIELNICZYN Marta, zam. Radoniów
 2. CZARNECKA Bożena Teresa, zam. Radoniów
 3. SZOSTAK Bartosz Łukasz, zam. Radoniów

Sołectwo Wojciechów (4 osoby):

 1. BUKIEJKO-BARAN Karolina, zam. Wojciechów
 2. MODELSKA Dominika Patrycja, zam. Wojciechów
 3. JANKÓW Przemysław, zam. Wojciechów
 4. KUBIŚ Marek Grzegorz, zam. Wojciechów

W związku z upływem w dniu 13.06.2024 r. terminu zgłoszeń kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich, zgodnie z §16 ust. 1 pkt. e statutów sołectw gminy Lubomierz, Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz przedłużył termin przyjmowania zgłoszeń o jeden tydzień tj. do dnia 20.06.2024 r. w niżej wymienionych sołectwach:

1. Sołectwo Pasiecznik – sołtys oraz 2 członków rady sołeckiej
2. Sołectwo Chmieleń – 4 członków rady sołeckiej
3. Sołectwo Janice – 2 członków rady sołeckiej
4. Sołectwo Radoniów – 1 członek rady sołeckiej

11 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here