Gmina Lubomierz: Co w przyszłorocznym funduszu sołeckim?

8
1027
UGiM Lubomierz

W budżecie na 2021 rok Gmina Lubomierz zaplanowała wydanie ponad 328 tysięcy złotych na zadania w sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego. Sprawdź, co i gdzie będzie robione.

 

Fundusz Sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Ilość pieniędzy dla sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy. W ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Jeżeli rada gminy uzna, że może przeznaczyć dla danego sołectwa więcej pieniędzy, może to zrobić. Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Ze środków z Funduszu Sołeckiego mieszkańcy wsi mogą np. zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci, naprawić chodniki, zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci), posadzić drzewa, krzewy, wyremontować wiatę przystankową …

Poniżej prezentujemy wykaz zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok wg wniosków sołectw zaczerpnięty z projektu budżetu Gminy i Miasta Lubomierz:

 

Chmieleń – 32.323,37 złotych

 • Wykonanie i montaż tabliczek z numerami posesji – 2.500 zł
 • Zakup i montaż luster drogowych – 3.000 zł
 • Zakup i montaż alarmu w świetlicy i monitoringu przy świetlicy – 4.500 zł
 • Szerzenie kultury i tradycji – 3.500 zł
 • Wykonanie ław i stołów do wiaty przy świetlicy – 2.000 zł
 • Zakup sprzętu dla OSP Chmieleń – 5.500 zł
 • Zakup altany zadaszonej – 1.500 zł
 • Zakup materiałów i wyposażenie do świetlicy wiejskiej – 3.723,37 zł
 • Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy – 5.500 zł
 • Organizacja dożynek gminnych – 600 zł

Golejów – 20 324, 54 złotych

 • Remont świetlicy wiejskiej w Golejowie – 9.700 zł
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Golejowie – 10.000 zł
 • Utrzymanie świetlicy wiejskiej – 246,54 zł
 • Organizacji dożynek gminnych – 378 zł

Janice – 14.741,41 złotych

 • Remont świetlicy – 14.741,41 zł

Maciejowiec – 17.092,21 złotych

 • Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 7.074,24 zł
 • Zagospodarowanie terenów zielonych – 8.000 zł
 • Szerzenie kultury i tradycji – 1.500 zł
 • Utrzymanie świetlicy wiejskiej – 200 zł
 • Organizacja dożynek gminnych – 318 zł

Milęcice – 20.177,62 zł

 • Utrzymanie placu zabaw – 1.000 zł
 • Doposażenie i modernizacja placu zabaw – 8.000 zł
 • Szerzenie kultury i tradycji – 3.000 zł
 • Zakup tablicy ogłoszeń – 500 zł
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej – 710,62 zł
 • Doposażenie OSP Milęcice – 6.000 zł
 • Utrzymanie świetlicy – 600 zł
 • Organizacja dożynek gminnych – 367 zł

Oleszna Podgórska – 35.653,65 złotych

 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Olesznej Podgórskiej – 20.000 zł
 • Zakup kosy spalinowej podkaszarki – 2.500 zł
 • Szerzenie kultury i tradycji – 3.000 zł
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej i otoczenia wokół świetlicy – 4.000 zł
 • Tablice powitalne przy wjeździe – 4.003,65 zł
 • Utrzymanie świetlicy wiejskiej – 1.500 zł
 • Organizacja dożynek gminnych – 650 zł

Pasiecznik – 36.192,38 złotych

 • Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy w Pasieczniku – 3.000 zł
 • Utrzymanie zieleni i zagospodarowanie terenu przy świetlicy i placu zabaw – 4.000 zł
 • Zakup bramy wjazdowej z montażem do remizy OSP Pasiecznik – 15.000 zł
 • Remont budynku świetlicy wiejskiej w Pasieczniku – 13.192,38 zł
 • Utrzymanie świetlicy wiejskiej – 500 zł

Pławna Dolna – 29 188,98 złotych

 • Wymiana żarówek w lampach – 29.188,98 zł

Pławna Górna – 35 114,93 złotych

 • Budowa przystanku – 15.114,93 zł
 • Utwardzenie dróg – 2.500 zł
 • Remont budynku PKP – 15.000 zł
 • Szerzenie kultury i tradycji – 2.000 zł
 • Organizacja dożynek gminnych – 500 zł

Pokrzywnik – 14 545, 52 złotych

 • Zakup kosiarki spalinowej jezdnej – 2.500 zł
 • Utrzymanie boiska wiejskiego i placu zabaw – 500 zł
 • Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 1.500 zł
 • Zakup siatek na bramki piłkarskie oraz montaż – 1.500 zł
 • Remont świetlicy wiejskiej – 8.285,52 zł
 • Organizacja dożynek gminnych – 260 zł

Popielówek – 15.867,84 złotych

 • Remont świetlic wiejskich – 8.000 zł
 • Remont świetlicy w Popielówku – 7.000 zł
 • Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie – 300 zł
 • Szerzenie kultury i tradycji – 568,84 zł

Radoniów – 23.409,95 złotych

 • Zakup i montaż lamp oświetleniowych – 10.000 zł
 • Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy – 10.409,95 zł
 • Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej – 3.000 zł

Wojciechów – 33.400,81

 • Zakup wyposażenia dla OSP – 20.000 zł
 • Zakup lustra drogowego – 1.600 zł
 • Utrzymanie placu zabaw – 500 zł
 • Remont dróg gminnych – 5.000 zł
 • Szerzenie kultury i tradycji – 1.000 zł
 • Utrzymanie i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – 5.300,81 zł

8 KOMENTARZE

  • Ogłoszenia co do zebrania były wywieszone na tablicach ogłoszeń oraz na stronie sołectwa na Facebooku, było zaznaczone, że zebranie dotyczy ustalenia funduszu sołeckiego. Szkoda, że właśnie na takie zebrania przychodzi po 6 osób, a później wszyscy ci, których nie było mają pretensje, to właśnie jest śmiech na sali.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here