Dzierżawa budynku byłej szkoły podstawowej w Uboczu

5
1123

W dniu 22 grudnia 2020 roku w Gryfowie Śląskim została podpisana umowa dzierżawy nieruchomości po byłej szkole podstawowej w Uboczu.

 

Dzierżawcami zostali: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOCNI” oraz Fundacja Ditero. Umową został objęty budynek oraz plac zabaw i boisko sportowe. Na podstawie zawartej umowy Dzierżawcy są uprawnieni do korzystania z nieruchomości na potrzeby realizacji swoich statutowych zadań. Zgodnie z zawartą umową, w zamian za nieodpłatne korzystanie z budynku oraz infrastruktury towarzyszącej, tj. placu zabaw oraz boiska sportowego Dzierżawcy zobowiązali się do utrzymywania nieruchomości w pełnej sprawności technicznej, ogrzewania budynku oraz ponoszenia kosztów pozostałych mediów i bieżącej konserwacji. Ponadto zgodnie z umową, na wniosek Burmistrza lub upoważnionych osób Dzierżawcy zobowiązali się do udostępniania placu zabaw oraz boiska sportowego mieszkańcom Sołectwa. W dniu 29 grudnia br. nastąpiło formalne przekazanie nieruchomości jej Dzierżawcom.

W budynku po byłej szkole podstawowej w Uboczu, Fundacja Ditero z Wolimierza oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOCNI” z Gryfowa Śląskiego utworzą Ośrodek Wsparcia Rodziny i Osób Niepełnosprawnych świadczące różne formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Obie organizacje pozarządowe od kilku lat pomagają dzieciom i osobom dorosłym głównie z terenu powiatów lwóweckiego i lubańskiego. Robiły to oddzielnie, na niewielką skalę. Połączenie sił wspierane przez przychylność władz Gryfowa pozwoli rozwinąć nowe usługi i wesprzeć więcej rodzin potrzebujących specjalistycznych usług.

W Ośrodku Wsparcia Rodziny i Osób Niepełnosprawnych, będą realizowane zajęcia wspomagające rozwój, terapie, warsztaty, usługi diagnostyczne dla dzieci, usługi opiekuńcze i opieka specjalistyczna dla niepełnosprawnych w każdym wieku. Długofalowym celem obu organizacji i Gminy Gryfów Śląski jest utworzenie lokalnej poradni zapewniającej wszechstronną pomoc, z którą będą współpracować specjaliści do których dzisiaj rodzice niepełnosprawnych dzieci muszą jeździć nawet do Wrocławia. W Uboczu powstanie nowoczesna pracownia do zajęć Integracji Sensorycznej, Sala Doświadczania Świata (Snoezelen), pracownia artystyczna do terapii zajęciowej, świetlica – placówka dziennego wsparcia.

Chcemy, aby nasz Ośrodek oferował wszechstronną pomoc – od diagnozy osób z niepełnosprawnością w wieku dziecięcym, przez różnorodne terapie i zajęcia rozwojowe, po samodzielne, dorosłe życie. W nowej lokalizacji będzie również przestrzeń dla rodziców, przestrzeń na imprezy integracyjne oraz spotkania, na których można powymieniać się doświadczeniem, poplotkować, pośmiać się.” – mówi prezes Fundacji Ditero Agnieszka Surmacz.

Stowarzyszenie Mocni dotychczas znane jako sprawny organizator wielu imprez integracyjnych na terenie Gryfowa, w końcu uzyska miejsce do całodziennej opieki dla osób zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

Stowarzyszenie od samego początku dążyło do utworzenia miejsca, w którym dorosłe osoby z niepełnosprawnością będą mogły pracować w formie tzw przedsiębiorstwa społecznego – miejsca pracy dla osób ze specjalnymi potrzebami lub w inny sposób wykluczonych z rynku pracy. To marzenie ma teraz szansę na realizację” mówi prezes Stowarzyszenia Mocni Stanisław Fronc.

Bardzo chcemy, żeby Ośrodek w Uboczu wspierało też lokalną społeczność, było nadal miejscem gdzie można zorganizować festyn rodzinny czy spotkać się na placu zabaw. Marzy nam się miejsce, w którym każdy znajdzie dla siebie przestrzeń do bycia wysłuchanym, do bycia sobą. Przestrzeń, w której narodzą się nowe przyjaźnie, w której będziemy rozwijać swoje talenty i pasje, przestrzeń, która skupi wokół siebie wspaniałych ludzi, którzy będą się dzielić z nami swoją wiedzą i doświadczeniem” dodaje pani Agnieszka.

Działalność obu organizacji finansowana jest z dotacji, darowizn, usług odpłatnych i 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego. Zachęcamy do włączenia się we wsparcie tej inicjatywy. Więcej informacji będzie pojawiać się na stronie https://ditero.pl i profilach Facebook obu organizacji.

Opracowali:
Sylwia Cichońska, inspektor w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Agnieszka Surmacz – Prezes Fundacji Ditero
Stanisław Fronc – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOCNI

5 KOMENTARZE

  1. Szkole zamkneli bo burmistrz już miał przygotowany plan zagospodarowania budynku ,dobry Kubuś jest wie co robi ale z drugiej strony jest dobrym burmistrzem to widać gołym okiem …

  2. A co jeśli to w jakimś określonym czasie jednak nie powstanie? Bo to chyba trochę kosztowne jest. Cofną dzierżawę? Coś wątpię, bo by się krzyk podniósł…ale powodzenia.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here