Dyżury aptek na terenie powiatu lwóweckiego w 2023 roku

0
18368
Lwówecki.info

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele i święta i inne dni wolne od pracy.

 

 

Projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lwóweckiego na 2023 rok został przekazany do zaopiniowania: Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz, Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk, Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń oraz Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej.

Opinie nadesłali wszyscy przedstawiciele samorządów gminnych z terenu powiatu lwóweckiego, którzy nie wnieśli zastrzeżeń do projektu rozkładu godzin pracy aptek na 2023 rok.

Natomiast Dolnośląska Izba Aptekarska (DIA) we Wrocławiu negatywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały, wskazując szereg argumentów dot. m.in.: aspektu ekonomicznego prowadzenia dyżurów (drastyczne podwyżki cen mediów, poparte stale rosnącą inflacją), czy potrzeby pokrycia rosnących kosztów osobowych, które ujęte razem przekraczają już dawno marże leków refundowanych.

Rada Powiatu Lwóweckiego zapoznała się ze stanowiskiem Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej i wyrażonymi obiekcjami.

Rada powiatu, na podstawie umocowania ustawowego ustala rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Zgodnie z brzmieniem art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego rozkład aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele i święta i inne dni wolne od pracy. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały został dostosowany do potrzeb ludności poprzez ustalenie dyżurów aptek funkcjonujących na terenie każdej z pięciu gmin miejsko-wiejskich powiatu i zapewnia dostępność świadczeń o każdej porze również nocnej, w niedziele i święta i inne dni wolne od pracy. Spełniony został zatem cel i gwarancje, jakie wynikają z powołanego przepisu. Obowiązkiem każdej rady powiatu jest ustalenie takiego rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych, który będzie stwarzał możliwość jak najlepszego i najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy, w tym wydania leków, także wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy oraz w sytuacjach nadzwyczajnych. Rozkład w swoim kształcie uwzględnia normalne zapotrzebowanie społeczności lokalnej na usługi powszechnie świadczone w zwykłych warunkach, jak i konieczność zapewnienia dostępu do leków w każdej porze w przypadkach nadzwyczajnych, których częstotliwości nie da się przewidzieć. Ponadto rada powiatu nie może uzależniać rozkładu dyżurów i ich częstotliwości w danym miejscu od położenia placówki leczniczej, ponieważ nie każda potrzeba pilnego zakupienia i podania leku poprzedzona jest wcześniejszą wizytą w placówce leczniczej. Takie stanowisko jest postulowane przez orzecznictwo administracyjne i tymi kryteriami kierowała się także Rada Powiatu Lwóweckiego ustalając rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2023 rok. – czytamy w uchwale Rady Powiatu Lwóweckiego.

 

Godziny pracy aptek z terenu Powiatu Lwóweckiego w 2023 roku  (poza dniami, w których wyznaczona apteka pełni dyżur)

 • Apteka Nowa Apteka pod Gryfem Gryfów Śląski ul. Jeleniogórska 5 pracuje dni w powszednie od 8.00- 19.00, w soboty od 8.30 – 16.30, a w niedziele jest nieczynna
 • Apteka Remedium Gryfów Śląski ul. Malownicza 1 pracuje dni w powszednie od 8.00 – 18.00, w soboty od 8.00 – 13.00, a w niedziele jest nieczynna
 • Apteka pod Gryfem Gryfów Śląski ul. Kolejowa 19 c pracuje dni w powszednie od 8.00 – 18.00, w soboty od 8.00 – 13.00, a w niedziele jest nieczynna
 • Apteka Primula Gryfów Śląski Rynek 3 pracuje dni w powszednie od 8.00 – 18.00, w soboty od 9.00 – 13.00, a w niedziele jest nieczynna
 • Apteka Przyjazna Lubomierz ul. Gryfiogórska 6 pracuje dni w powszednie od 8.00 – 18.00, w soboty od 9.00 – 15.00, a w niedziele jest nieczynna
 • Apteka Centrum Lwówek Śląski ul. Zamkowa 3 pracuje dni w powszednie od 8.00 – 20.00, w soboty od 9.00 – 15.00, a w niedziele jest nieczynna
 • Apteka pod św. Nepomucenem Lwówek Śląski ul. Kościelna 23 pracuje dni w powszednie od 8.00 – 18.00, w soboty od 9.00 – 14.00, a w niedziele jest nieczynna
 • Apteka w Rynku Lwówek Śląski Pl. Wolności 19 pracuje dni w powszednie od 10.00 – 18.00, a w soboty i niedziele jest nieczynna
 • Apteka Agatowa Lwówek Śląski ul. Oświęcimska 3 pracuje dni w powszednie od 8.00 – 20.00, w soboty od 8.00 – 20.00 , a w niedziele jest nieczynna
 • Apteka Ław Chlebowych Lwówek Śląski Pl. Wolności 21 pracuje dni w powszednie od 7.30 – 18.00, w soboty od 8.00 – 16.00, a w niedziele jest nieczynna
 • Apteka Mixtura Mirsk pl. Wolności 35-36 pracuje dni w powszednie od 8.00 – 16.00, a w soboty i niedziele jest nieczynna
 • Apteka pod Słońcem Mirsk ul. Kpt. St. Betleja 24 pracuje dni w powszednie od 8.00 – 18.00, w soboty od 8.00 – 14.00, a w niedziele jest nieczynna
 • Apteka Zabobrze Wleń ul. Bohaterów Nysy 23/24 pracuje dni w powszednie od 8.00 – 18.00, w soboty od 8.00 – 13.00, a w niedziele jest nieczynna

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lwóweckiego w 2023 roku

1 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem Gryfów Śląski ul. Jeleniogórska 5
2 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem Gryfów Śląski ul. Jeleniogórska 5
3 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem Gryfów Śląski ul. Jeleniogórska 5
4 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem Gryfów Śląski ul. Jeleniogórska 5
5 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem Gryfów Śląski ul. Jeleniogórska 5
6 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem Gryfów Śląski ul. Jeleniogórska 5
7 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem Gryfów Śląski ul. Jeleniogórska 5
8 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem Gryfów Śląski ul. Jeleniogórska 5
9 styczeń – Apteka Remedium Gryfów Śląski ul. Malownicza 1
10 styczeń – Apteka Remedium Gryfów Śląski ul. Malownicza 1
11 styczeń – Apteka Remedium Gryfów Śląski ul. Malownicza 1
12 styczeń – Apteka Remedium Gryfów Śląski ul. Malownicza 1
13 styczeń – Apteka Remedium Gryfów Śląski ul. Malownicza 1
14 styczeń – Apteka Remedium Gryfów Śląski ul. Malownicza 1
15 styczeń – Apteka Remedium Gryfów Śląski ul. Malownicza 1
16 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem’ Gryfów Śląski ul. Jeleniogórska 5
17 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem’ Gryfów Śląski ul. Jeleniogórska 5
18 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem’ Gryfów Śląski ul. Jeleniogórska 5
19 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem’ Gryfów Śląski ul. Jeleniogórska 5
20 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem’ Gryfów Śląski ul. Jeleniogórska 5
21 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem’ Gryfów Śląski ul. Jeleniogórska 5
22 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem’ Gryfów Śląski ul. Jeleniogórska 5
23 styczeń – Apteka Remedium’ Gryfów Śląski ul. Malownicza 1
24 styczeń – Apteka Remedium’ Gryfów Śląski ul. Malownicza 1
25 styczeń – Apteka Remedium’ Gryfów Śląski ul. Malownicza 1
26 styczeń – Apteka Remedium’ Gryfów Śląski ul. Malownicza 1
27 styczeń – Apteka Remedium’ Gryfów Śląski ul. Malownicza 1
28 styczeń – Apteka Remedium’ Gryfów Śląski ul. Malownicza 1
29 styczeń – Apteka Remedium’ Gryfów Śląski ul. Malownicza 1
30 styczeń – Apteka pod św. Nepomucenem’ Lwówek Śląski ul. Kościelna 23
31 styczeń – Apteka pod św. Nepomucenem’ Lwówek Śląski ul. Kościelna 23

 

 

1 luty – Apteka pod św. Nepomucenem’ Lwówek Śląski ul. Kościelna 23
2 luty – Apteka pod św. Nepomucenem’ Lwówek Śląski ul. Kościelna 23
3 luty – Apteka pod św. Nepomucenem’ Lwówek Śląski ul. Kościelna 23
4 luty – Apteka pod św. Nepomucenem’ Lwówek Śląski ul. Kościelna 23
5 luty – Apteka pod św. Nepomucenem’ Lwówek Śląski ul. Kościelna 23
6 luty – Apteka w Rynku Lwówek Śląski Pl. Wolności 19
7 luty – Apteka w Rynku Lwówek Śląski Pl. Wolności 19
8 luty – Apteka w Rynku Lwówek Śląski Pl. Wolności 19
9 luty – Apteka w Rynku Lwówek Śląski Pl. Wolności 19
10 luty – Apteka w Rynku Lwówek Śląski Pl. Wolności 19
11 luty – Apteka w Rynku Lwówek Śląski Pl. Wolności 19
12 luty – Apteka w Rynku Lwówek Śląski Pl. Wolności 19
13 luty – Apteka Agatowa Lwówek Śląski ul. Oświęcimska 3
14 luty – Apteka Agatowa Lwówek Śląski ul. Oświęcimska 3
15 luty – Apteka Agatowa Lwówek Śląski ul. Oświęcimska 3
16 luty – Apteka Agatowa Lwówek Śląski ul. Oświęcimska 3
17 luty – Apteka Agatowa Lwówek Śląski ul. Oświęcimska 3
18 luty – Apteka Agatowa Lwówek Śląski ul. Oświęcimska 3
19 luty – Apteka Agatowa Lwówek Śląski ul. Oświęcimska 3
20 luty – Apteka Mixtura Mirsk pl. Wolności 35-36
21 luty – Apteka Mixtura Mirsk pl. Wolności 35-36
22 luty – Apteka Mixtura Mirsk pl. Wolności 35-36
23 luty – Apteka Mixtura Mirsk pl. Wolności 35-36
24 luty – Apteka Mixtura Mirsk pl. Wolności 35-36
25 luty – Apteka Mixtura Mirsk pl. Wolności 35-36
26 luty – Apteka Mixtura Mirsk pl. Wolności 35-36
27 luty – Apteka pod św. Nepomucenem Lwówek Śląski ul. Kościelna 23
28 luty – Apteka pod św. Nepomucenem Lwówek Śląski ul. Kościelna 23

Sprawdź dyżury aptek
na terenie powiatu lwóweckiego
w kolejnych miesiącach 2023 roku

 

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here