Drogowcy myślą o wykonaniu nowych murów oporowych

3
1195
fot.: archiw. lwówecki.info

Od lat stan techniczny murów oporowych jest opłakany, co ma bezpośredni związek z bezpieczeństwem na drodze z Lwówka Śląskiego do Gryfowa Śląskiego.

 

 

Od wielu lat mury oporowe zlokalizowane pomiędzy Lwówkiem Śląskim a Płóczkami Dolnymi są w kiepskim stanie, co realnie wpływa na bezpieczeństwo kierowców na tej drodze. Dziś obowiązuje tam ograniczenie prędkości do zaledwie 30 km/h. Jednak te ograniczenia nie są w stanie całkowicie wyeliminować zagrożenia. Z tego też powodu DSDiK ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa muru oporowego w ciągu DW 364 w lokalizacjach na terenie m. Płóczki Dolne i Lwówek Śląski.

Jak wskazują drogowcy takich lokalizacji dla których chcą mieć dokumentację jest siedem.

W pierwszej lokalizacji w ciągu DW 364 w km 14+200 do 14+240 brak jest umocnienia skarpy korpusu drogowego z czego wynika stopniowe osuwanie się skarpy. Podjęte zostały doraźne próby umocnienia skarpy poprzez nabijanie faszyny u podstawy skarpy. Dla tej lokalizacji zakłada się wykonanie muru oporowego o długości ok. 40 m i wysokości ok.3,0 m.

 

 

W drugiej lokalizacji w ciągu DW 364 w km 14+421 do km 14+500. istniejący mur jest w niepokojącym stanie technicznym z uwagi na liczne pęknięcia, ubytki materiału kamiennego, brak spoin łączących elementy kamienne, oraz brakujący fragment muru. Mur oporowy o zmiennej szerokości i wysokości wykonany jest z nieregularnego kamienia. Dla tej lokalizacji zakłada się rozbiórkę istniejącego muru i wykonanie nowego muru oporowego o długości ok. 79 m i wysokości ok. 1,5m.

W trzeciej lokalizacji w ciągu DW 364 w km 14+843 do km 14+900. istniejący mur oporowy został częściowo podmyty przez potok w 2021 r. podczas znacznego przyboru wody. Mur oporowy o zmiennej szerokości i wysokości wykonany jest z nieregularnego kamienia, widoczne są liczne ubytki materiału kamiennego i brak spoin łączących elementy kamienne. Dla tej lokalizacji zakłada się rozbiórkę istniejącego muru i wykonanie nowego muru oporowego o długości ok. 57 m i wysokości ok.1,5 m.

W czwartej lokalizacji w ciągu DW 364 w km 15+000 do km 15+030 brak jest umocnienia skarpy korpusu drogowego z czego wynika stopniowe osuwanie się skarpy poprzez podmywanie jej przez potok Płóczka oraz występujące pęknięcie nawierzchni wzdłuż krawędzi jezdni. Dla tej lokalizacji zakłada się wykonanie muru oporowego o długości ok. 30 m i wysokości ok. 1,5 m.

 

W piątej lokalizacji w ciągu DW 364 w km 15+040 do km 15+067 brak jest umocnienia skarpy korpusu drogowego z czego wynika stopniowe osuwanie się skarpy poprzez podmywanie jej przez potok Płóczka. Dla tej lokalizacji zakłada się wykonanie muru oporowego o długości ok. 27 m i wysokości ok.1,5 m. Obie te lokalizacje przedziela dojście do posesji (kładka) i wylot przepustu spod korony drogi wojewódzkiej.

W szóstej lokalizacji w ciągu DW 364 w km 15+480 do km 15+520 brak jest umocnienia skarpy korpusu drogowego z czego wynika stopniowe osuwanie się skarpy poprzez podmywanie jej przez potok Płóczka oraz występujące pęknięcie nawierzchni wzdłuż krawędzi jezdni. Dla tej lokalizacji zakłada się wykonanie muru oporowego o długości ok. 40 m i wysokości ok.1,5 m.

W siódmej lokalizacji w ciągu DW 364 w km 16+246 do km 16+324 brak jest umocnienia skarpy korpusu drogowego z czego wynika stopniowe osuwanie się skarpy i odchylanie się od pionu barier energochłonnych zabezpieczających jezdnię. Obecnie w tym miejscu została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu ograniczająca skrajnie drogową. Dla tej lokalizacji zakłada się wykonanie muru oporowego o długości ok. 78 m i wysokości ok. 5,0 m.”

Wprawdzie drogowcy sami piszą, że sytuacja w tych lokalizacja jest zła, ale do odbudowy murów jeszcze długa droga.

3 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here