Dotacje dla właścicieli mieszkań w gminie Gryfów Śląski

9
1231

Gmina Gryfów Śląski w ub. roku pozyskała dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 4.050.000 zł. na realizację Programu „Ciepłe mieszkanie”, który aktualnie jest realizowany i nabór ciągły do niego będzie trwał do 31.08.2025 r.

 

 

Ww. Program stwarza możliwości i zachęca do znaczącego obniżenia kosztów wymiany starych pieców (stałopalnych źródeł ciepła) na nowe – niskoemisyjne oraz do działań dodatkowych np. do wymiany okien i drzwi zewnętrznych do mieszkania. Taką zachętą jest właśnie możliwość pozyskania bezzwrotnej dotacji.

Powyższa wiadomość jest szczególnie aktualna w kontekście obowiązku ciążącego na mieszkańcach naszego regionu, dotyczącego wymiany pozaklasowych kotłów na nowe, spełniające normy określone w uchwale antysmogowej. Obowiązek wymiany pieca dotyczy każdego użytkownika, którego urządzenie nie spełnia ww. norm, a tym samym przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza w regionie.

Termin wymiany pieca węglowego, czyli wymiana kopciucha niespełniającego wymogów 3 klasy normy PN–EN 303–5:2012, to 1 lipca 2024 roku. Więcej informacji na stronie: https://czystezasady.pl/uchwala-antysmogowa/

Właściciel mieszkania w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie gminy Gryfów Śląski, może ubiegać się w Programie „Ciepłe mieszkanie” o bezzwrotną dotację na zakup np. kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Program skierowany jest do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe.

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny jest uzależniona od dochodów właściciela mieszkania – Beneficjenta i wynosi od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł. Może to być odpowiednio: 30, 60 lub nawet 90 proc. kosztów poniesionych przez Beneficjenta.

Oprócz wymiany starego źródła ciepła na niskoemisyjne, dodatkowo możliwe jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Beneficjentem końcowym Programu „Ciepłe Mieszkanie” może być każdy właściciel lub współwłaściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.

UWAGA – WAŻNA INFORMACJA:

Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez Beneficjenta końcowego rozumiane, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego z Gminą Gryfów Śląski. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać bezpośrednio u pana Krzysztofa Rozenbajger – pracownika Urzędu GiM Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, II piętro, pok. 16c; tel.: 667 813 552 lub 75 78 13 552; mail: cieplemieszkanie@gryfow.pl

Formularze dokumentów niezbędnych do wystąpienia o udzielenie i rozliczenie dotacji są dostępne na stronie www.gryfow.pl – w zakładce: Ochrona środowiska – Program „Ciepłe Mieszkanie”.

Dokumentacja dotycząca Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” jest dostępna m.in. na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Opracował Krzysztof Rozenbajger Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych UGiM Gryfów Śląski

9 KOMENTARZE

  1. Lwówek to teraz ma burmistrza który udziela się tylko na Facebooku i nic z tego nie wynika. Panie Kobiałka polityka i dobro dla ludzi to nie media społecznościowe

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here