Dla kogo tytuł: “Zasłużony dla Miasta i Gminy Mirsk”?

1
1819
Mirsk rynek ratusz dron

Honorowy tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Mirsk” przyznaje się za szczególne zasługi dla gminy oraz za męstwo i odwagę. Tytuł ten przyznaje się pełnoletnim osobom fizycznym (także pośmiertnie), osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zamieszkałym, prowadzącym działalność w Gminie Mirsk.

 

 

Z wnioskiem o nadanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Mirsk” mogą występować:

  • Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk;
  • Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk;
  • Komisje Rady Miejskiej Gminy Mirsk;
  • Kluby Radnych Rady Miejskiej Gminy Mirsk;
  • Trzyosobowa grupa radnych;
  • Organizacje społeczne, polityczne i wyznaniowe działające na terenie gminy Mirsk.

Termin składania wniosków o nadanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Mirsk” upływa dnia 15 stycznia 2024 r. (poniedziałek). Do tego dnia w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk (pl. Wolności 39, pok. nr 1) można składać pisemne wnioski zawierające dane o kandydacie i jego charakterystykę oraz określenie zasług uzasadniających jego wyróżnienie.

Regulamin nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Mirsk” wraz z wnioskiem można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk z zakładki „Do pobrania” oraz w sekretariacie Urzędu.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here