Czy tego pożaru można było uniknąć?

0
1971
zdjęcia nadesłane przez czytelników - dziękujemy

Wyjątkowo chłodny kwiecień spowodował wydłużenie sezonu grzewczego, a co a tym idzie także „sezonu” na pożary sadzy w przewodach kominowych.

 

Strażacy przypominają o obowiązkach jakie nakłada ustawodawca na właścicieli, zarządców w sprawie czyszczenia i przeglądów przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i apelują o rozsądek. O dramatycznych skutkach pożarów kominów pisaliśmy niejednokrotnie. Jednak apele te nie pomagają, pożarów sadzy nadal jest bardzo dużo.

Tuż przed godziną dziewiętnastą, w poniedziałkowy 26 kwietnia do dyżurnego powiatowego stanowiska kierowania PSP w Lwówku Śląskim wpłynęła informacja o pożarze sadzy w przewodzie kominowym w jednym z budynków przy ulicy Wacława Kowalskiego w Lubomierzu. Na miejsce natychmiast zadysponowani zostali strażacy z JRG PSP w Lwówku Śląskim oraz z OSP Lubomierz.

Przepisy zobowiązujące do czyszczenia przewodów kominowych!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719 i Dz.U. z 2019 r poz. 67), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Natomiast art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) określa obowiązki właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych i domów jednorodzinnych do okresowej, co najmniej raz w roku kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here