Czy radny straci mandat?

2
224

Powraca sprawa odwołania wleńskiego radnego Wojciecha Michonia. Do rady miasta wpłynął projekt uchwały wygaszającej mandat radnego z powodu „Naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem Mienia Komunalnego Gminy Wleń”.

Przypomnijmy, w lutym bieżącego roku burmistrz Artur Zych po raz pierwszy przedłożył projekt uchwały pozbawiający Wojciecha Michonia funkcji radnego.

Radny tłumaczył wówczas, że prowadzi działalność na takich samych zasadach jak inne podmioty gospodarcze w gminie. Wyjaśniał, że decyzja burmistrza jest próbą wyeliminowania człowieka, który w radzie chce być głosem zwykłych ludzi, że jest to dyskryminacja oraz próba zakneblowana ust radnemu, a tym samym mieszkańcom. Według pana Michonia Artur Zych oraz przewodnicząca rady pani Katarzyna Kotołowska zapewniali go, że z ich strony nie będzie żadnych działań, które miałyby pozbawić go mandatu. Sytuacja zmieniła się z chwilą, kiedy po wyborach, zaczął brać czynny udział w sesjach i zadawać wiele niewygodnych pytań. Takie sprawy to również ogromne koszty, a burmistrz już kilka takich niepotrzebnych spraw w sądach przegrał.

Ku zaskoczeniu Rada Miasta i Gminy projekt uchwały burmistrza odrzuciła.

Decyzja rady sprawy jednak nie zakończyła. Burmistrz Artur Zych wszczął procedurę, która mimo pozytywnego dla radnego głosowania toczyła się nadal. Władze Gminy o decyzji radnych powiadomiły Wojewodę Dolnośląskiego, który po rozpatrzeniu sprawy pismem z dnia 5 lipca 2019 r. i wezwał Radę Miasta i Gminy Wleń do wygaszenia mandatu radnego.

Projekt uchwały trafi pod obrady na sesji 25 lipca.

 

“Andrzej Jaśkiewicz, wleninfo.pl”

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here