Czy nowy most będzie przebiegać po terenie basenu?

4
2581
grafika poglądowa

Plany budowy nowego mostu i drogi dojazdowej do niego budzą sporo kontrowersji. Inwestor zapewnia, iż nowy most i droga do niego ma przebiegać „po najmniejszej linii oporu”.

 

Sporo kontrowersji budzi planowana przez DSDiK budowa nowego obiektu mostowego na rzece Bóbr w Lwówku Śląskim w ciągu drogi wojewódzkiej 364 łączącego ulice Betleja i Złotoryjską. Jedna z koncepcji zakładała, iż droga dojazdowa do nowego mostu będzie przebiegała po terenie basenu miejskiego, co zmuszałoby Gminę do szukania nowych rozwiązań do stworzenia parkingów oraz z pewnością zakłócałoby letni wypoczynek.

Z początkiem kwietnia ubiegłego roku Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu poczyniła pierwsze kroku w celu wybudowania nowego mostu w Lwówku Śląskim. Ten ma zastąpić zabytkowy most, którego stan techniczny jest już bardzo zły.

Kamienny most na rzece Bóbr

Kamienny most w miejscu brodu na rzece Bóbr w Lwówku Śląskim zbudowano w 1792 roku. Potwierdza to tablica erekcyjna mostu w wezgłowiu środkowego filara. Był on częścią starego traktu handlowego łączącego Lwówek Śląski ze Złotoryją. Dziś jest on częścią drogi wojewódzkiej 364, ulicy Złotoryjskiej.

Zabytkowy most w Lwówku Śląskim

Podstawowym elementem konstrukcji mostu są monolityczne, łukowe sklepienia, wykonane z piaskowcowych bloków. Jego całkowita długość wynosi 61,35 metra, a szerokość 8,90 metra, w tym jezdnia ma szerokość 6,10 m., a chodniki po jego obu stronach mają po 85 centymetrów. Na przestrzeni wieków obiekt mostowy modernizowano dwukrotnie. W 1865 r., co potwierdza data wyryta w kamieniu na tarczy czołowej przyczółku brzegowego oraz ok. 1900 r. o czym świadczy kształt budowli, w tym poszerzenie jezdni przez dobudowę drugiego ciągu sklepionych przęseł. – czytamy w karcie ewidencyjnej zabytku DWUOZ.

W latach 70-tych XX wieku drogowcy uznali zabytkowe walory mostu i obiekt został wpisany na listę zabytków.

Wybudują nowy most w Lwówku Śląskim

DSDiK po otrzymaniu ekspertyz dotyczących stanu technicznego obiektu zdecydowała o konieczności jego remontu. Wówczas pojawiło się pytanie o most zastępczy umożliwiający mieszkańcom swobodną podróż bez większych objazdów. I tu padła propozycja, by w pierwszej kolejności wybudować nowy most o znacznie lepszych parametrach technicznych względem obecnego, który będzie posadowiony tuż obok obecnego obiektu. A dopiero później ten zabytkowy wyremontować i przekształcić w ścieżkę spacerową. Most zabytkowy miałby się stać zwykłą atrakcją turystyczną. W tym celu obiekt mostowy miałby uzyskać specjalne podświetlenie, które miałoby podkreślić jego walory.

Pat w sprawie budowy mostu

Pojawiły się zatem koncepcje budowy nowego mostu, z których jedna zakładała, iż droga dojazdowa do niego ulicą Betleja od strony miasta będzie przebiegała po terenie obecnego parkingu przy basenie miejskim, niemal przy samych budynkach. Droga ta przebiegać by miała niemal w linii prostej pomiędzy mostem, który w 2020 roku w ciągu ulicy Betleja został po przebudowie oddany do użytku, a tym, który miałby powstać. Za takim rozwiązaniem jak nam tłumaczyli budowlańcy miało przemawiać zaprojektowane wcześniej i wykonane już nachylenie zjazdu z mostu przy Betleja. Jednak przeciw niemu miało miał przemawiać fakt, iż droga prowadzona po parkingu basenu miejskiego w znaczący sposób byłaby uciążliwa dla wypoczywających, a ponadto zajęłaby samorząd gminy do poszukiwania nowego miejsca na budowę parkingu.

Projektują nowy most

Po tym jak wokół koncepcji zaczęły się pojawiać kontrowersje Leszek Loch Dyrektor DSDiK w odpowiedzi na pytania redakcji Lwówecki.info zapewniał, iż rozważy zmianę lokalizacji nowego mostu – jego przesunięcia bliżej zabytkowego obiektu oraz ponownie przeanalizuje kąty nachylenia jezdni – zjazdu z mostu w ciągu ulicy Betleja względem wjazdu na projektowany obiekt.

Również w kwietniu 2021 roku DSDiK rozstrzygnęła przetarg na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa mostu w ciągu DW 364 w km 17+971 w m. Lwówek Śląski”. Jednak ten nie został jeszcze sfinalizowany.

– DSDiK otrzymało od Projektanta koncepcję rozwiązań projektowych, projekt budowlany jeszcze nie został dostarczony / zaakceptowany. – tłumaczy Paulina Grocka z DSDiK, która wspomina, iż obecnie trwa procedura administracyjna uzyskania decyzji środowiskowej. Projektant przygotowuje operat wodno- prawny, mapę do celów projektowych, kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz koncepcję, opinia geotechniczną.

Nowy most będzie przebiegać po najmniejszej linii oporu

Przedstawicielka inwestora zapewnia nas, że DSDiK chce jak w najmniejszym stopni ingerować w gminną działkę i tłumaczy, iż dojazd do mostu będzie przebiegać „równolegle do istniejącej drogi wojewódzkiej, tak aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w działki zewnętrzne”. Z jej wyjaśnień wynika, iż droga będzie biec w odległości „ok. 50 m mierzone prostopadle do osi jezdni” od posadowionych na terenie basenu budynków.

Do rozpoczęcia budowy nowego mostu na rzece Bóbr droga wydaje się być jeszcze bardzo daleka. Paulina Grocka wyjaśnia, iż przetarg zostanie ogłoszony po zakończeniu etapu projektowego a ten ma się zakończyć dopiero w grudniu 2022 roku. Jednak po nim przed inwestorem pojawi się kolejny problem, czyli i uzyskanie środków na realizację inwestycji.

4 KOMENTARZE

  1. Jaki oni DSDiK mają wielki problem jak zawsze i jak zwykle w naszym kraju od pomysłu do realizacji minie 10 lat czekają chyba żeby zawalił się ten most kamienny a gdzie oni byli jak był budowany most nad kanałem ulgi czy nie można było zaprojektować i wykonać jednej jednej inwestycji uwzględniającej dwa mosty albo jednej estakady byłoby na pewno łatwiej z lokalizacja i o wiele taniej, gdzie wy fachowcy byliście co nie widać było, że ten kamienny stary most nie jest na te czasy ? a teraz wymyślacie jakieś trudności tam nie widać żadnych trudności poprowadźcie most po prawej stronie od mostu kamiennego jadąc od ulicy Betleja i połączcie go z tym nowym mostem jaki problem?,do roboty a nie odciągacie się jak byście nie chcieli tego wykonać.

  2. droga będzie biegła obok basenu, plotkarzy zapraszam do Lwówka na miejsce i obejrzenie ile jest miejsca. Pewnie będzie obejmować kawałek parkingu i dlatego go nie robili przy budowie basenu. Żadna droga po basenie nie będzie przebiegać!

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here