Czy będzie podwyżka diet dla sołtysów?

16
1520

Czy sołtysom należy się podwyżka a jeżeli tak to jaka? Dziś przychodzi czas, żeby poważnie porozmawiać o podwyżkach diet sołtysów…

 

Ważna rola sołtysa

Sołtys to bardzo ważna funkcja społeczna, której podejmują się zazwyczaj prawdziwi liderzy, osoby z autorytetem, energią i osiągnięciami. Są to osoby, które dobrze znają lokalne bolączki i potrzeby. Często to właśnie sołtysi są motorem napędowym lokalnych działań i inwestycji i to oni odpowiadają za znaczna część wydarzeń.

Praca sołtysa w dzisiejszych czasach coraz częściej jest marginalizowana i z biegiem lat traci na znaczeniu. Aczkolwiek w lokalnym środowisku nadal odgrywa on ważną rolę. To do sołtysa w pierwszej kolejności przychodzą ze skargami mieszkańcy i to on często jako pierwszy zabiega o interesy mieszkańców wioski.

Wynagrodzenie sołtysa

Sołtysowi za wykonywanie zadań wynikających ze statutu przysługuje dieta. Tak też jest w gminie Lwówek Śląski. Tu dieta dla sołtysów stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach Rady Miejskiej, zebraniach sołeckich, spotkaniach w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, a także rekompensatę za inne czynności związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa i wynosi ona 230,00 zł miesięcznie. Na tyle pracę sołtysów wycenili włodarze i takie wartości przyjęli radni dwa lata temu. Czy to dużo, czy mało?

Podwyżki dla burmistrza i radnych

Jesienną ubiegłego roku radni przyjęli uchwałę dającą burmistrz Lwówka Śląskiego znaczna podwyżkę uposażenia. To zostało podniesione do 18.135 złotych miesięcznie z wyrównaniem od sierpnia ubiegłego roku. Znaczną podwyżkę diet w 2021 roku otrzymali także lwóweccy radni. Te w zależności od pełnionej funkcji kształtują się na poziomie od 1290 zł miesięcznie do 1930 zł miesięcznie dla Przewodniczącego Rady.

wynagrodzenie burmistrz Lwówka Śląskiego
diety radnych gminy Lwówek Śląski

Czy będzie podwyżka diet sołtysów?

Dziś przychodzi czas, żeby poważnie porozmawiać o podwyżkach diet sołtysów z terenu gminy Lwówek Śląski. Okazja do tego będzie podczas sesji rady miejskiej zwołanej na godzinę 16. Jednak już kilka dni temu radni otrzymali projekt uchwały, który przewiduje zmiany uposażeniu sołtysów.

Planowana podwyżka ma być odpowiedzią na inflację, która negatywnie wpłynęła na realną wartość ich diety, ale także wynikiem przyjętych w roku ubiegłym podwyżek dla burmistrza i radnych. Jak zapewnia projektodawca uchwała jest dostosowana do zmian, które są przewidziane w uchwale o zmianie budżetu na 2022 rok.

Podwyżka diet dla sołtysów z gminy Lwówek Śląski

Zgodnie z nowym projektem prawo do diety powstaje z dniem powierzenia funkcji sołtysa a wypłata diety za dany miesiąc następuje jednorazowo w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Ponadto dieta nie przysługuje za miesiąc, w którym sołtys pełni funkcję przez mniej niż połowę dni tego miesiąca a w przypadku, gdy kadencja sołtysa rozpocznie się lub upłynie w trakcie miesiąca, a także w przypadku rezygnacji sołtysa lub odwołania go z pełnionej funkcji sołtysowi przysługuje dieta w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia obowiązków, przyjmując, że miesiąc ma 30 dni.

Zaprezentowany radnym projekt zakłada, aby dieta składała się z kwoty stałej i kwoty zmiennej zależnej od liczby mieszkańców danego sołectwa. Zaproponowana kwota stała wynosi 400,00 zł, natomiast zmienna wynosi 0,25 zł od mieszkańca zameldowanego na pobyt stały według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego.

Zgodnie z przedstawionym projektem uchwały wysokość diety przysługującej Sołtysowi, ma mieć zastosowanie do ustalenia wysokości diety należnej od 1 stycznia 2022 r.

Czy radni przychylą się do takiej kwoty, czy może zaproponują inne rozwiązania? O tym przekonamy się już dziś późnym popołudniem.

16 KOMENTARZE

  1. Podwyżka powinna byc tylko dla tych sołtysów co angażują sie w sprawy wioski i cos dzialaja a nie dla nierobow co nic nie robia a tylko kase biora to mieszkancy powinni decydowac o podwyżce dla soltysa

  2. Do tych co psioczą będą wybory każdy może startować i się wykazać a nie tylko narzekać ja sam mieszkam na wsi ale nie mam na to czasu i nie będę startował ale też nie krytykuję

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here