Czemu warto wybrać studia na kierunku Logistyka i Transport ?

1
361
PWSZ w Legnicy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi rekrutacje na nowy kierunek studiów Logistyka i transport. Nauka na studiach inżynierskich odbywa się w formie stacjonarnej (dziennej) i niestacjonarnej (zaocznej) i trwa 3,5 roku.

Nacisk uzyskiwanych efektów kształcenia położony jest na pozyskanie umiejętności obsługi systemów informatycznych, kreatywnego i analitycznego myślenia, a także znajomości stosowanych w logistyce norm, metod oraz narzędzi planowania, sterowania i kontroli.

Studia na kierunku Logistyka i Transport przygotowują do pracy w branży Transport – Spedycja – Logistyka (TSL). Absolwent potrafi projektować techniczne aspekty procesów branży TSL, posiada również wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, psychologii, prawa gospodarczego, logistyki, transportu, spedycji, ekologii itp.

Absolwent może pracować jako: menedżer organizacji ruchu transportowego w firmach transportowo-spedycyjnych, inżynier w przedsiębiorstwie zajmującym się transportem, logistyką, spedycją, produkcją, spedytor w firmach spedycyjnych, transportowych oraz produkcyjnych, specjalista do spraw transportu w firmach kurierskich oraz transportowo-logistycznych.

Na kierunku prowadzone są trzy specjalności:

  • zarządzanie produkcją i dystrybucją,
  • zarządzanie i inżynieria systemów logistycznych i transportowych,
  • organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym (patronat POL-MIED Ź TRANS Sp. z o.o.).

Partnerami kierunku są:

  • POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o o.,
  • przedsiębiorstwa produkcyjne Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
  • operatorzy logistyczni,
  • firmy świadczące usługi logistyczne,
  • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Mirosław Szczypiorski PWSZ im. Witelona w Legnicy

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here