Czego uczysz szkoło? Wyniki egzaminów ósmoklasisty

5
12393

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista zdawał egzamin z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

 

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 24 do 26 maja 2022 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin 13, 14 i 15 czerwca br.

Jak wskazuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna z Wrocławia zadania we wszystkich arkuszach miały na celu sprawdzenie, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe − z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych − określone w wymaganiach egzaminacyjnych

„Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawdzające umiejętność poprawnego używania znaków interpunkcyjnych (przecinka). Z matematyki trudne okazało się zadanie zamknięte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności prawidłowej interpretacji zapisu wyrażenia algebraicznego. W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych, natomiast uczniowie przystępujący do egzaminu z języka niemieckiego najniższe wyniki uzyskali za zadania otwarte sprawdzające znajomość środków językowych oraz rozumienie ze słuchu.” – tłumaczy OKE.

Jak wypadki uczniowie z powiatu lwóweckiego?

Z języka polskiego bardzo dobrze wypadli uczniowie z gryfowskich szkół podstawowych, tak tych z obszaru wiejskiego, jak i z miejskiego, oraz z podstawówki we Wleniu zdobywając średnio 56%. Średnią 50% uzyskali uczniowie z Mirska i Lwówka Śląskiego. Średnią 48% uzyskali uczniowie z obszaru wiejskiego gminy Lwówek Śląski, a 46% z obszaru wiejskiego gminy Mirsk. Natomiast uczniowie z lubomierskich szkół uzyskali średnio 45%.

Zdecydowanie gorzej wypadają wyniki z matematyki. Tu średnią powyżej pięćdziesięciu procent uzyskali tylko uczniowie z zdający w Gryfowie Śląskim – 52%. Średnią 47% uzyskali zdający w Mirsku, a 44% zdający w Lwówku Śląskim. Uczniowie zdający w szkole na obszarze wiejskim gminy Mirsk uzyskali 43%, a ci zdający na terenie gminy Lubomierz uzyskali średnio 41%. Najgorzej wypadki uczniowie z Wlenia, którzy uzyskali 34% oraz uczniowie z obszaru wiejskiego gminy Gryfów Śląski uzyskując średnio 30%.

Średnie wyniki egzaminu z języka angielskiego są zbliżone do wyników z języka polskiego. Najlepiej z tego przedmiotu poradzili sobie uczniowie zdający w Lwówku Śląskim uzyskując średnio 62%. Natomiast 59% uzyskali uczniowie z Gryfowa Śląskiego a 58% z Lubomierza. Powyżej pięćdziesięciu procent uzyskali także uczniowie zdający w szkole na obszarze wiejskim gminy Gryfów Śląski – 52%. Najsłabiej wypadli uczniowie ze szkół we Wleniu – 49%, obszaru wiejskiego gminy Lwówek Śl. – 45% oraz zdobywając średnio po 44% obszarów wiejskich gmin Mirsk i Lubomierz.

wycinek z wynikami – OKE Wrocław

Nawet Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zauważa, iż w szkołach jest jeszcze sporo do podprawy:

„Informacja dotycząca słabszych stron uczniów bez wątpienia będzie dla nauczycieli cenną wskazówką na temat zagadnień, którym należy poświęcić więcej uwagi w pracy z kolejnym rocznikiem ósmoklasistów. Może temu służyć analiza wyników poszczególnych zadań dokonywana przez zespoły nauczycielskie danej grupy przedmiotów w każdej szkole.” – wskazuje OKE Wrocław.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 19 września br.

5 KOMENTARZE

 1. Podsumujmy wyniki szkół miejskich i wiejskich w Gminie Lwówek Śląski.
  POLSKI
  50% szkoły miejskie Lwówek Śląski. 48% szkoły wiejskie w gminie Lwówek Śląski
  MATEMATYKA
  44% uczniowie z Lwówka Śląskiego. 36% szkoły wiejskie w gminie Lwówek Śląski
  JĘZYKA ANGIELSKI
  62% uzyskali uczniowie z Lwówka Śl. 45% szkoły wiejskie w gminie Lwówek Śląski

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here