Cyberbezpieczny Samorząd w gminie Gryfów Śląski

1
244

Gmina Gryfów Śląski otrzyma dotację w kwocie 762 280 zł. na realizacje projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w gminie gryfów Śląski”, w ramach Programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

 

Umowa o powierzenie przedmiotowego grantu została zawarta 26.06.2024 r. ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z/s w Warszawie.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek organizacyjnych naszej Gminy, poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Na realizację projektu Gmina Gryfów Śląski pozyskała ww. grant na poziomie 100% jego wartości projektu.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje trzy obszary: organizacyjny, kompetencyjny i techniczny.

W ramach obszaru organizacyjnego zostanie przeprowadzony m.in. przegląd i aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz w MGOPS i ZBGKiM w Gryfowie Śląskim. Zostanie także przeprowadzony w tych jednostkach w audyt w zakresie zgodności z wymogami ustawy o Krajowych Ramach Interoperacyjności (KRI).

Obszar kompetencyjny obejmować będzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz specjalistycznych szkoleń dla kadr IT ww. jednostek organizacyjnych naszej Gminy.

Ponadto, w ramach obszaru technicznego zostanie zakupiona odpowiednia infrastruktura, oprogramowanie i systemy mające na celu uzupełnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Gminy Gryfów Śląski.

Okres realizacji projektu: do 25.06.2026 r.

 

-/Krzysztof Rozenbajger, Inspektor ds. pozyskiwania zewn. środków finansowych UGiM Gryfów Śląski/-

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here