Co składowano w beczkach koło Strzyżowca?

2
1712

Po tym jak ujawniono beczki z nieznaną substancją chemiczną na miejscu interweniowały 3 jednostki straży pożarnej, policja oraz pracownicy zarządzania kryzysowego a także pracownicy WIOŚ.

 

Zdarzenie miało miejsce w piętek 12 czerwiec pomiędzy sołectwami Strzyżowiec w gminie Wleń, a Czernica w gminie Jeżów Sudecki. Beczki ujawnili pracownicy energetyki.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze potwierdza, że w dniu 12.06.2020r. przeprowadził oględziny terenu, w trakcie których stwierdzono, że:

– na prywatnym gruncie (nieużytek), pod linią energetyczną znajdowało się 10 pojemników typu ,,Mauzer”, wypełnionych wodą z otrębami zbożowymi. Po otwarciu pojemników wydobywał się charakterystyczny zapach octu. Wykonane przez PSP na miejscu zdarzenia testy wykazały, że ciecz znajdująca się w pojemnikach jest wodą;

– z uzyskanych informacji od obecnego w czasie wizji właściciela terenu, przedmiotowe odpady zostały zakopane przez jego ojca, który zmarł 3 lata temu. Odpady pochodziły z upraw rolniczych prowadzonych przez jego ojca;

– w trakcie oględzin nie stwierdzono uszkodzeń pojemników oraz wycieków substancji do gruntu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. Z 2020r. Poz. 797 z późn. zm.), wniósł o podjęcie działań będących w kompetencji Wójta Gminy Jeżów Sudecki, tj. wydania nakazu posiadaczowi odpadów usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. – wyjaśnia mgr inż. Marek Szultis Kierownik Delegatury w Jeleniej Górze WIOŚ.

2 KOMENTARZE

  1. Ja was proszę upewniajcie się że informacje są wiarygodne… Nie ojciec właściciela zakopał te beczki tylko jego brat. Ojciec właściciela nie żyje od wielu lat.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here