Co z budową hali w Lubomierzu? Burmistrz zdecydował

6
1298
budowa hali sportowej w Lubomierzu

Po blisko dwóch miesiącach od otwarcia ofert w przetargu na budowę budynku hali sportowo – widowiskowej wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz zdecydował.

 

 

Budowa hali sportowo- widowiskowej to inwestycja o ogromnym potencjale przynosząca korzyści zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla osób z zewnątrz. To przedsięwzięcie, które w długim okresie może przynieść wiele pozytywnych skutków, zarówno dla zdrowia jej użytkowników, a także dla rozwoju społeczności jako całości.

O potrzebie budowy hali sportowo- widowiskowej w Lubomierzu mówiło się od wielu, wielu lat. Jednak jak dotychczas Gmina miała szereg ważniejszych, pilniejszych inwestycji do zrobienia aż wreszcie przyszedł i czas na budowę hali. Burmistrz złożył wniosek o dofinansowanie i wniosek ten uzyskał pozytywną akceptację. Lubomierz z Polskiego Ładu otrzymał blisko 11 milionów złotych.

W lutym br. Gmina Lubomierz ogłosiła przetarg licząc, iż szybko znajdzie się chętny do realizacji tego zadania wykonawca. Obiekt miałby powstać przy szkole podstawowej, przy orliku. Miałby to być budynek o długość budynku: 45,99 m, szerokość budynku: 21,50 m, wysokość ponad poziom terenu : 11,83m i powierzchni zabudowy: 988,79m².

 

 

Przetarg został rozstrzygnięty, jednak wykonawca, który początkowo chciał wykonać zadanie, ostatecznie odstąpił od podpisania umowy na 13,5 miliona złotych. Gmina ogłosiła kolejne postępowanie. Jak się okazuje, warto było czekać. W piątek, 21 lipca 2023 roku poznaliśmy złożone w drugim przetargu oferty. Tych wpłynęło aż dwanaście. Najniższa opiewała na 11.300.000 zł a najwyższa na 19.999.800 złotych.

Po blisko dwóch miesiącach szczegółowej analizy złożonych w postępowaniu przetargowym dokumentów w dniu 13 września Burmistrz Lubomierza zdecydował.

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Gminę Lubomierz, w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Budowa budynku hali sportowo – widowiskowej wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” zostało rozstrzygnięte.” – wskazuje Burmistrz Marek Chrabąszcz.

 

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Konsorcjum firm z Siekierczyna. Cena oferty: 11.746.500,00 zł brutto

W wymienionym postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono 12 ofert. Zgodnie z ustalonymi kryteriami ocenie podlegały: cena (60%) i okres gwarancji (40%). W wyniku przeprowadzonej oceny ofert – oferta nr 7 uzyskała łącznie maksymalną ilość punktów. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest zgodna z treścią specyfikacji warunków zamówienia i nie jest sprzeczna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych” – pisze w uzasadnieniu Burmistrz Gminy Lubomierz.

fot.: LCK Lubomierz

reklamy wyborcze

6 KOMENTARZE

  1. Dużo się dzieje w naszym miasteczku na plus,jeszcze tylko festiwal oddać w ręce Pani Jagi.Tozkreciła by imprezę, tak jak robiła to kiedyś,I zniwu Lbomierz byłby naorawde sławny w Polsce…

    • Brawa będą jak będzie to zrobione i dopilnowane, bo jak narazie mamy przykład internatu remontu, urzędu termomodernizacja ,tynki tragedia, park klasztorny tragedia tam jest tylko koszone niby że jest coś robione, i braw sami sobie nie bijcie mieszkańcy wszystko widzą.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here