Chcieli wwieźć na Pogórze Izerskie 67 tysięcy ton odpadów

14
4565
TIR transport Niemcy Polska

Główny Inspektor Ochrony Środowiska postanowił zawiesić dwa postępowania w sprawie planowane wysyłki z Niemiec do Polski łącznie 67 tysięcy ton odpadów. Te miały trafić na Pogórze Izerskie.

 

 

Pogórze Izerskie od kilku dobrych już lat staje się śmieciowym zagłębiem, które w sposób szczególny upodobali sobie nasi zachodni sąsiedzi. GIOŚ regularnie wydaje decyzje zezwalające niemieckim firmom przywozić do naszego kraju tony różnej maści odpadów i składować je w przepięknych terenach Pogórza Izerskiego. Tym razem – chyba po raz pierwszy – Główny Inspektor Ochrony Środowiska postanowił na wniosek stron zawiesić dwa postępowania.

Jedno dotyczyło planowanej wysyłki z Niemiec do Polski 13.000 Mg odpadów w postaci gazów odlotowych innych niż wymienionych w 10 09 09 oznaczonych kodem 10 09 10 zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów.

 

 

Drugie dotyczyło planowanej wysyłki z Niemiec do Polski 54.000 Mg odpadów w postaci zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych innych niż wymienionych w 17 01 06 oznaczonych kodem 17 01 07 zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów.

Pierwszy wniosek do GIOŚ o wydanie zezwolenia na wwóz odpadów do Polski wpłynął 2 stycznia 2022 roku a kolejny dzień później. Natomiast w dniu 5 stycznia 2022 roku wnioskodawca, firma Eigensche Trocken- und Umwekttechnik GmbHm z siedzibą pod adresem: Groβe Seite 67, 02748 Berstadt a.d. Eingen OT Alberhsdorf, Niemcy złożyła wniosek uzupełniający o zawieszenie postępowania.

„Zgodnie z art. 98 § 2 k.p.a., jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania (zgłoszenie) uważa się za wycofane. Podjęcie postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony, a nie z urzędu” – wskazuje z upoważnienia GIOŚ Anna Nehring Naczelnik Wydziału Kar Pieniężnych.

14 KOMENTARZE

  1. Zrobili śmietnisko z Polski i wywożą wszystkie śmieci biologiczne i toksyczne a kopalnia w Bogatyni im przeszkadza ukarać tak że odechce im się śmieciowego biznesu .

  2. To moze z wiekszym pozytkiem będzie wywiezienie z jeziora Zotnickiego tys ton mułu? Ten zbiornik w wyniku działań poszczególnych gmin stał sie osadnikiem. Dalej wydawajcie pozwolenia na budowe, bez zabezpieczenia ścieków. A o kasę powinien na ten cel walczyc Zwiazek gmin Kwisa. Duze wyzwanie? Trzeba tylko chcieć.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here