Burmistrzowie z wotum zaufania i absolutorium

0
240

W czwartek, 27 czerwca 2019 roku w Lwówku Śląskim, Gryfowie Śląskim, Lubomierzu, Mirsku i Wleniu odbyły się sesje rad miejskich, podczas których radni debatowali nad raportem o stanach swoich gmin, podsumowali działania burmistrza za ubiegły rok oraz głosowali nad wotum zaufania i udzieleniem absolutorium burmistrzom.

Lwówek Śląski

Tu niespodzianki nie było. W sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecna radna Joanna Jędrzejczyk). Radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania dla burmistrz Marioli Szczęsnej, również jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok i jednogłośnie udzielili absolutorium dla burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Gryfów Śląski

Podobnie jak w Lwówku Śląskim tak i w Gryfowie Śląskim nie było niespodzianek. Tu wszyscy radni opowiedzieli się po stronie burmistrza. Tak w głosowaniu nad wotum zaufania, jak i w głosowaniu nad rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2018 rok oraz w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium dla burmistrza Olgierda Poniźnika gryfowscy radni byli jednomyślni i w każdym z głosowań wszyscy byli ZA.

Lubomierz

W najważniejszej w roku sesji udział brało 15 radnych. Czternastu radnych opowiedziało się za udzieleniem wotum zaufania dla Burmistrza Marka Chrabąszcza, a jeden radny wstrzymał się od głosu. Takim samym wynikiem zakończyło się głosowanie nad rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2018 rok, tu również jeden radny wstrzymał się od głosu a 14 było ZA. Natomiast lubomierscy radni jednogłośnie piętnastoma głosami ZA udzielili absolutorium dla Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.

Mirsk

W Mirsku w sesji udział brało 15 radnych. Jeden radny był przeciw udzieleniu burmistrzowie Andrzejowi Jasińskiemu wotum zaufania, natomiast czternastu było ZA. W głosowaniu nad rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2018 rok oraz w głosowaniu nad udzieleniem burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk absolutorium nie było podziałów, tu wszyscy radni jednogłośnie byli ZA.

Wleń

W sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecny radny Krzysztof Mazurek). Dwunastu radnych opowiedziało się za udzieleniem wotum zaufania dla burmistrza Artura Zycha, jeden radny wstrzymał się do głosu i jeden był przeciw. Wleńscy radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok. Głosowanie nad absolutorium przebiegło identycznie jak nad wotum zaufania – dwunastu radnych było za, jeden wstrzymał się od głosu i jeden był przeciw.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here