Burmistrz Lubomierza ogłosił przetarg na budowę wodociągów w Milęcicach

7
633

W czwartek 30 marca 2023 r. na platformie elektronicznych zamówień publicznych pojawiło się ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Milęcice”.

 

 

„Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Milęcice w formule zaprojektuj i wybuduj.” – czytamy w ogłoszeniu, w którym wskazano, iż zakres prac do wykonania w ramach zamówienia będzie obejmował:

  • sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych,
  • obsługę geodezyjną,
  • wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu,
  • przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem budowanej sieci wodociągowej w użytkowanie,
  • inwentaryzację powykonawczą,
  • nadzór autorski projektanta.

Nowoprojektowana sieć wodociągowa w miejscowości Milęcice przebiegać będzie przez następujące działki o numerach ewidencyjnych: 74, 25, 121, 81, 141, 86/1, 114, 119/1, 133, 311, 110 obręb 5 Milęcice. Wpięcie do sieci nastąpi na terenie SUW Lubomierz i zostanie poprowadzona nowoprojektowana sieć przez działki 14 i 12 obręb 2 Lubomierz.

Potencjalni wykonawcy mają czas do 14 kwietnia na składanie ofert.

7 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here