Biblioteka będzie w budynku po Neonecie

40
3426

Blisko 200 tysięcy złotych wydała już Gmina na koncepcję i projekt biblioteki przy stadionie, ale teraz burmistrz ma inny pomysł. Zaciągnie ponad 4,3 mln kredytu. A to dopiero początek.

 

 

 

W dniu 23.05.2018 r. ogłoszono konkurs na wykonanie „Koncepcji architektoniczno- urbanistycznej na zagospodarowanie terenu przy stadionie miejskim wraz z budową nowej siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim”. Jak wskazywała na stronach magistratu burmistrz Szczęsna, celem konkursu było uzyskanie najlepszej koncepcji architektoniczno- urbanistycznej na wykonanie przedmiotowego zadania, a ponadto ukształtowanie atrakcyjnej i reprezentacyjnej przestrzeni publicznej w otoczeniu nowej biblioteki z uwzględnieniem budynku dawnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lwówku Śląskim (OSIR). Gmina oczekiwała od uczestników konkursu, że zostanie przygotowana koncepcja, w ramach, której powstanie budynek nowoczesny, a jednocześnie funkcjonalny, który będzie miejscem przyjaznym dla wszystkich grup wiekowych od niemowlaka po seniora.

Wyłoniona wrocławska architektka za koncepcję zgarnęła 15.000 złotych.

Rok później na stronach internetowych lwóweckiego urzędu zawisło ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim przy ul. Oświęcimskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy stadionie miejskim (na podstawie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej) oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. W postępowaniu tym wpłynęły dwie oferty.

Burmistrz Lwówka Śląskiego za najkorzystniejszą ofertę uznała tę złożoną przez firmę z Raciborza, która za wykonanie dokumentacji zażyczyła sobie 178.350,00 złotych.

Redakcja Lwówecki.info w materiale pt.: „Ile będzie kosztowało opracowanie dokumentacji budowy nowej biblioteki?” szczegółowo opisała, gdzie ta biblioteka miała powstać i jak miała wyglądać.

 

Teraz burmistrz Szczęsna ma już inny pomysł. Raptem kilka dni temu zaprezentowała go lwóweckim radnym a już w piątek (24.02.2023r) sprawa stanęła na sesji, gdzie pojawił się projekt uchwały o zgodzie na zaciągnięcie sporego kredytu na zakup już istniejącego budynku.

„Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie do zasobu Gminy i Miasta Lwówek Śląski nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo- handlowym, oznaczonej ewidencyjnie nr 480/10 o powierzchni 0,2101 ha, położonej w obrębie 1 miasta Lwówek Śląski, przy ulicy Oświęcimskiej 3A w Lwówku Śląskim.” – czytamy w projekcie uchwały, jaki otrzymali lwóweccy radni.

Gdyby ktoś nie wiedział, to chodzi o budynek, w którym obecnie mieści się sklep Neonet w Lwówku Śląskim.

Lwówek Śląski ulica Oświęcimska Biblioteka Neonet

 

W lakonicznym uzasadnianiu M. Szczęsna pisze:

„Wykup działki opisanej w §1 niniejszej uchwały, związany jest z potrzebą realizacji zadań własnych Gminy. Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną (parter) oraz znajduje się w korzystnej lokalizacji z dużą ilością miejsc parkingowych, przez co łatwo można go będzie zaadoptować na potrzeby użyteczności publicznej.

Kwota sprzedaży ustalona w drodze negocjacji, wynosić będzie 3.500.00,00 zł netto (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100)”.

Co ciekawe, każdy z dostępem do internetu bez trudu może na jednym z popularnych portali znaleźć ogłoszenia o sprzedaży tego budynku w Lwówku Śląskim w cenie 3.500.000 zł za całość, co daje 3582,40 zł za m² i to bez negocjowania a przy negocjacjach pewnie coś jeszcze by utargował. Władze Lwówka Śląskiego jak na razie wynegocjowały cenę – z oferty internetowej.

 

 

Podczas piątkowej sesji burmistrz Szczęsna zachęcając radnych do poparcia jej pomysłu wspominała, iż Gmina posiada projekt na budowę biblioteki publicznej przy stadionie, którego kosztorys (szacowany koszt budowy) opiewał na ok. 11 milionów złotych.

– Jak wiecie państwo dwa razy składaliśmy wnioski do programu norweskiego, do ministerstwa kultury i nie udało nam się uzyskać tych środków. – przyznawała podczas sesji M. Szczęsna, która mówiła też, iż w nowej perspektywie programowania środków unijnych nie będzie już pieniędzy na twarde projekty (inwestycyjne) tylko będą w większości na projekty miękkie.

– Pojawiła się, to znaczy, nie propozycja, to pan zastępca wpadł na taki pomysł, ponieważ dowiedzieliśmy się, że jest właśnie na sprzedaż obiekt, o którym mowa jest dzisiaj w projekcie. Jak państwo znacie jest to obiekt bardzo duży, nowy, w nowoczesnej infrastrukturze, jaka nam by była przydatna, ma 890 m2 powierzchni użytkowej, a sama zabudowa 977 metrów2. Wyposażony w infrastrukturę sanitarną, wyposażony w parkingi. – wspominała burmistrz Lwówka Śląskiego, która nie kryła, iż jej pomysł polega na tym, by po zakupie tego budynku aplikować o środki na jego wyposażenie z miękkich projektów funduszy unijnych.

– Cenę macie państwo podaną. Dla nas uważamy, że jest to cena atrakcyjna. – zapewniała Szczęsna.

Do sprawy odniosła się Lwówecka Prawica, która podkreślała, iż na zakup budynku Gmina musiałaby wziąć kolejny kredyt, który spłacany będzie przez lata. Oświadczenie wydane przez radnego Dawida Kobiałkę, który nie mógł uczestniczyć w piątkowej sesji odczytał radny Aleksander Fuławka. W tym radny wskazuje możliwość zakupu budynku po Telekomunikacji przy ulicy Szkolnej, który jest znacznie większym obiektem, lepiej położony i zdecydowanie tańszym.

Uważam, że kredyt 4,3 miliona złotych na sam zakup, gdzie niewliczone są w tą kwotę odsetki oraz konieczny remont budynku jest bardzo wysoki”. – zauważał radny Kobiałka, który podkreślał, iż nie jest przeciwny pomysłowi przeniesienia biblioteki z Ratusza, ale wskazywał jego zdaniem lepsze rozwiązania.

 

 

Uważam, że budynek, który jest obecnie porównywalny, czyli budynek po byłej Telekomunikacji jest większy i w lepszej lokalizacji i daje dużo więcej możliwość. Orange chce odpłatnie zajmować część pomieszczeń i nawet po odjęciu tej powierzchni, za którą będą przecież płacić to nadal budynek po Telekomunikacji Polskiej jest tańszy 7-krotnie w przeliczeniu na metry kwadratowe, nie wliczając w to dodatkowe wielkości działki, która również jest znacząco większa”. – wskazywał w oświadczeniu radny Kobiałka, który przypominał o istniejącej tam infrastrukturze dla osób niepełnosprawnych.

Przeglądając w internecie dostępne do sprzedaży nieruchomości w Lwówku Śląskim dotrzeć można do ogłoszenia wystawionego przez Orange Polska a dotyczącego budynku przy ulicy Szkolnej 2. Obiekt po byłej Telekomunikacji o powierzchni 2.532 m2 i powierzchni gruntów: 2.574 m2 został wystawiony za 1.220.000 złotych.

Brutto jest to różnica 3 miliony złotych a zyskujemy dwukrotną powierzchnię budynku, obiekt bliżej centrum i jeszcze pięć garaży. Oba budynki będą wymagały remontu, ale nawet, jeśli Telekomunikacja Polska szerszego zakresu, to to nadal mamy 3 mln w zapasie do wykorzystania. – dodawał radny, który podkreślał, iż w jego ocenie Gmina nie powinna przepłacać za nową nieruchomość zwłaszcza, że Gmina nie wynegocjowała nawet złotówki obniżki, pomimo, że w uzasadnieniu uchwały burmistrz napisała, że po negocjacjach.

„Przypominam również, że cztery lata temu przeznaczyliśmy ok. 200 tysięcy złotych na przygotowanie projektu biblioteki, które to środki będą wyrzucone w błoto”. – zwracał uwagę radny Kobiałka.

„Nie mogę w 100% podpisać się pod tak dużym kredytem, którego większa część ma zostać spłacona od 2030 roku, czyli wtedy, kiedy obecnie rządząca pani burmistrz nie będzie mogła zgodnie z prawem sprawować swego stanowiska”. – podkreślał radny z Lwóweckiej Prawicy.

Mariola Szczęsna odpowiadając radnemu mówiła, iż cały świat stoi na kredytach.

 

 

Radny Tadeusz Koblak dopytywał, jaki będzie całkowity koszt spłaty tego kredytu i na jakich warunkach będzie on zaciągnięty zwracając uwagę na inflację 17,2 proc. Pytał także, czy Gminie nie zabraknie w budżecie pieniędzy na już rozpoczęte inwestycje, czy tu też nie trzeba będzie brać kredytów? Radny ze Zbylutowa apelował o poważne potraktowanie propozycji złożonej przez Przewodniczącego Rady dotyczącej zakupu budynku po telekomunikacji.

Do sprawy odniósł się radny Zbigniew Eck, który również mówił o obciążeniu Gminy kolejnym kredytem. – Chciałem uzasadnić moje głosowanie, które będzie przeciw. Biorę tutaj pod uwagę kwestie finansowe. Na koniec roku mamy długu 9,5 mln w tym roku zaciągamy kredyty 9,7 mln w pierwotnej wersji budżetu, w tej chwili dochodzi 4,3 mln, to jest 14 milionów. Uwzględniając spłaty tegoroczne na koniec roku planowana wysokość długu kwocie 20 mln. Ja rozumiem, że pozyskiwanie kredytów w celu finansowania inwestycji, gdzie pozyskiwane są zewnętrzne dofinasowania to jest jak najbardziej logiczne, natomiast w przypadku brania kredytu na inwestycje, która nie jest tak …, że musi być już zrobiona to się nad tym głęboko zastanawiam, bo dług w wysokości 20 mln na koniec tego roku to jest bardzo wysoki. – mówił radny Zbigniew Eck, który podkreślał, iż dla niego ważne jest kondycja budżetu w latach następnych.

Skarbnik Gminy zapewniała, że dług od wielu lat dług gminy był na poziomie około 20 milionów złotych. Teraz jest mniejszy, bo przez ostatnie dwa lata Gmina nie zaciągała kredytów długoterminowych.

Radny Fuławka wskazał, iż jak najbardziej jest za rozwojem instytucji kultury, ale nie za każdą cenę. – Uważam, że na instytucje, które funkcjonują tak, jak biblioteka miejska, która jest, która działa i obsługuje zainteresowanych powinniśmy pozyskiwać fundusze zewnętrzne a nie inwestować z własnych środków. – mówił radny, który podkreślał, iż to nie jest dobry moment na zaciąganie takich zobowiązań.

Do wypowiedzi radnego Fuławki odniósł się wiceburmistrz Krokosz. – Pan panie radny nie musi znać do końca wszystkich szczegółów, jak funkcjonuje biblioteka w ratuszu. A pan nie wie, że ten pomysł, który był wcześniej na wyniesienie tej biblioteki na stadion to był m.in. też z tych powodów, że stropy, które się w tej bibliotece znajdują są obciążone taką ilością tych książek, że naprawdę to zagraża bezpieczeństwu.

Nie wiem ilu z państwa korzysta z tej biblioteki, ale w mojej ocenie jest to biblioteka archaiczna, ze starymi regałami, z książkami, które nigdy praktycznie nie są wypożyczane. Kiedyś poszedłem zobaczyłem ile było wypożyczeń na karcie. Nie było żadnych. Książki z lat… bardzo stare. Nie chciałbym tu deprecjonować działalności pani dyrektor, ale niestety tak to wygląda. – przyznawał L. Krokosz, który mówił, iż chciałby, żeby biblioteka w Lwówku Śląskim wyglądała jak ta w Bolesławcu, czy Jeleniej Górze.

Cała dyskusja podczas sesji, na temat zaciągnięcia kredytu na zakup budynku przy Oświęcimskiej, do którego w przyszłości – po remoncie i wyposażeniu będzie można przenieść bibliotekę toczyła się blisko godzinę. Obejrzeć i posłuchać można jej na stronach internetowych magistratu. Na jej zakończenie radni przystąpili do głosowania. Z 12 obecnych na sali radnych 8 było ZA (radni: Grabowicz, Wiśniowski, Ugrynowicz, Karasiński, Kubis, Pawłowicz, Wróblewska, Krenz), jeden radny był PRZECIW (radny Eck) a 3 wstrzymało się od głosu (radni: Koblak, Fuławka, Jędrzejczyk).

Jak Wam podoba się pomysł? Czy ta inwestycja jest pilnie potrzebna? Czy takie zobowiązania są w obecnej sytuacji są niezbędne? Czy budynek Neonetu jest dobry? Czy może trzeba było zrealizować projekt budowy nowej siedziby biblioteki przy stadionie? A może kupić budynek po telekomunikacji? Albo w ogóle poczekać?

40 KOMENTARZE

 1. Budynek od Orange jest tańszy.
  Przystosowanie go dla biblioteki trochę będzie kosztowało,
  Jednak bedzie tańsze niż zakup i przystosowanie budynku po Neonecie!
  Myślę oszczędność może sięgać 2 milionów, to znacząca kwota i można ją zagospodarować inaczej.

  • Przygotowanie będzie tańsze? To stare budownictwo, nieocieplony budynek. Kto to ogrzeje i za ile? Stare stropy. Schody dla niepełnosprawnych? Tam milionów trzeba w remont. Nie będzie tańsze.

  • Budynek Telekomunikacji precież tam nie ma parkingów a budynek wszędzie ma schody i małe pomieszczenia. Takich bibliotek nikt w kraju nie robi! Trzeba przebudować tam wszystko a gdzie bezpieczeństwo, gdzie ułatwienia dla osób starych i chorych? Gdzie zasady przeciwpożarowe? Jak uciec z 2 pietra jak pali się parter?

   • Proszę wybrać się na spacer od strony murów obronnych i sprawdzić, czy nie ma udogodnień dla Osób Starczych i Niepełnosprawnych. Z drugiej strony budynku znajduje się parking (!) Nikt nie każe umieszczać Biblioteki na 1, 2 piętrze czy poddaszu. Parter jest na tyle obszerny, że nie powinno być problemu z umieszczeniem księgozbioru. Pan Burmistrz był uprzejmy stwierdzić: “Nie wiem ilu z państwa korzysta z tej biblioteki, ale w mojej ocenie jest to biblioteka archaiczna, ze starymi regałami, z książkami, które nigdy praktycznie nie są wypożyczane. Kiedyś poszedłem zobaczyłem ile było wypożyczeń na karcie. Nie było żadnych. Książki z lat… bardzo stare. Nie chciałbym tu deprecjonować działalności pani dyrektor, ale niestety tak to wygląda” Faktycznie, “stare książki i regały” to powód do “dumy” naszych Włodarzy, którym, przypomnę, BIBLIOTEKA PODLEGA. Jeśli faktycznie, nad czym ubolewam, frekwencja jest tak mikroskopijna, argument ws. parkingu na ul. Oświęcimskiej (nota bene współdzielonego z Biedronką i Apteką) wydaje się bezpodstawny.

    • Wymiana księgozbioru to kwestia powiedzmy kilkudziesięciu tysięcy złotych, pomijając to, że cześć starych książek to klasyki, a to, że nikt ich nie czyta, to już inny problem

 2. Przewodniczący nie zdaje sobie sprawy, że budynek po TP SA wymaga gruntownego remontu, który to będzie kosztował zapewne kilka milionów? Samo przystosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku po TP SA to ogrom kosztów. A jak niepełnosprawni mają się dostać do tego budynku skoro są schody, piętra. To kolejne koszty. A tu jest gotowy budynek, z zapleczem i certyfikatami. A na stadionie zostanie jak jest z możliwością rewitalizacji w przyszłości. Stadion zostanie stadionem, a nie wszystkim po trochu.

  Przewodniczący nie bij piany z kolegami. Zaproponuj coś mądrego od siebie, a nie tylko krytyka aby stołek zdobyć!

  • Panie wyborca czytasz ze zrozumieniem czy celowo kłamiesz ? “Oba budynki będą wymagały remontu, ale nawet, jeśli Telekomunikacja Polska szerszego zakresu, to to nadal mamy 3 mln w zapasie do wykorzystania” D.Kobiałka.

   • Pani Anko, czy ty liczyć potrafisz? W tych 3 milionach nie uda się zapewne zmieścić w remoncie i dopasowaniu budynku do norm i potrzeb, więc trzeb bedzie kombinować kolejne pieniądze. Celowo manipulujesz informacjami i kwotami? Kto tu kłamie?

    • Budynek po b. TP jest wyposażony w sprawny system p.poż. (znajdują się tam urządzenia Orange, które takiej ochrony wymagają). Od strony murów obronnych jest wykonany podjazd dla Osób Niepełnosprawnych (pozostałość po Biurze Obsługi Klienta TP); Osobom Starszym mieszkającym w centrum zdecydowanie łatwiej będzie dotrzeć pieszo (nie każdy ma samochód) na ul. Szkolną gdzie dla zmotoryzowanych jest także parking. Argument ws ocieplenia budynku (?) – proszę mnie nie rozśmieszać, że pawilon NEONET-u jest ocieplony. Czym? Regipsem? Orange po sprzedaży musi pozostawić w budynku swoje urządzenia, można przedłużyć umowy z obecnymi Dzierżawcami pomieszczeń, na górze znajdują się dwa mieszkania, na placu garaże. Pobierany czynsz obniży wysokość rat kredytu. Budynek jest podpiwniczony, zatem w przypadku ew. zalania stoi wyżej niż pawilon, co choć w pewnym stopniu chroni księgozbiór. Przerażające jest to, że Radny głosujący “za” jest pracownikiem Orange i doskonale zna ten budynek, bo w nim pracował. Nie będę “wróżyła” co wpłynęło na Jego głos.

     • Budynek neonetu jest w innej technologii robiony. Ocieplenie wewnątrz ścian jest zapewne. Kupować budynek z lokatorem w postaci sprzętu orange? Kto z gminy weźmie takiego strupa na swoją głowę? Zalanie powiadasz? Co na podwyższonym terenie gdzie jest neonet miałoby zalać księgozbiór? Woda ze stawu? Argumenty z zadu. Tacy ludzie o takim poziomie iq nie powinni mieć prawa wyborczego bo dajecie sobą manipulować młodzieniaszkom chcącym władzy. Jak pelikany wszystko łykacie. Starsi też bo łykają wszystko co z kolei druga strona barykady krzyczy! Jak w tym kraju ma być normalnie skoro tak łatwo dajecie sobą manipulować?

      PS nie jestem z urzędu, ale mogę się wypowiedzieć odmiennie od ciebie, prawda? Anka, kumasz? Nie każdy musi mieć takie zdanie jak ty!!

 3. Ja gdybym był właścicielem podobnej nieruchomosci, to ustaliłbym cenę wywoławczą na 3,5 miliona złotych, oczywiście do negocjacji kilkaset tysięcy.
  Natomiast ostatecznie sprzedałbym na papierze za 3,5 miliona złotych, a załóżmy 200 tysięcy dałbym pod stołem w łapę kupującemu.
  Ja bym tak zrobił, ale oczywiście w tym przypadku na pewno tak się nie stanie, ponieważ obie strony są uczciwe i nigdy by tak nie zrobiły, ale ja bym tak zrobił.

  • Chcąc sprzedać orange poszukałbym kogoś i przekonał go $, kto będzie podburzał tłum do nacisku właśnie w celu zakupu tego tańszego budynku, zamiast innego. Budynku z koniecznością utrzymywania sprzętu orange.

 4. Skoro nikt nie chcial przez rok wziac tego budynku obok stadionu za 4 miliony to co to za okazja? Nie ma drog, szkoły wiejskiej drogie a burmistrzowie kupuja 7 razy droższy budynek?
  Dobrze ze ktos im próbuje patrzeć na rece

 5. jest jakieś prawo sprawdzajace znajomości wójtów i burmistrzow z osobami które sprzedaja nieruchomosci? Patrząc na negocjacje w których nic nie utargowano, to pytanie czego te negocjacje dotyczyły?

  Wie ktoś np czy jakiś nik czy inne takie sprawdzaja przepływy prywatnych kont pomiędzy np burmistrzem a firma od ktorej miasto albo gmina kupiła coś za drogo? ? Ktos zna takie przepisy albo gdzie to znaleźć?

 6. czy to żart? 4,3mln za coś z czego prawnie nikt nie skorzysta? jeszcze w kredycie? za jakiś barak? to śmierdzi na kilomert!! zablokować to do czasu odsunięcia od władzy niekompetentych ludzi..

 7. Bardzo dobry pomysł. Koniec z biblioteką do której nie może dotrzeć nikt na wózku inwalidzkim albo poruszający się o kulach. Wystawy na korytarzu, nie ma czytelni. czas na zmiany!
  Teraz będzie dostęp bezpośredni do biblioteki z parkingiem i super

 8. Bardzo dobra decyzja bo biblioteka na piętrze w ratuszu to nieporozumienie. Zrobić nowoczesną bibliotekę dla młodych i dostępną dla niepełnosprawnych. Dać w miejscu Neoneta to na pewno kilka razy taniej od budowy nowej na stadionie!!! Na stadionie ma być sport a nie czytanie książek których! Chcemy łatwy dostęp do książek bo w bibliotece czytają tam głównie seniorzy a nas bola nogi jak wchodzimy po tych wielkich schodach.

 9. Budynek orange jest budowany za komuny , nie jest to bardzo stare budownictwo.
  Wystarczy dostawić zewnętrzną windę i schody nie będą problemem zupełnie.
  Dodatkowym atrybutem pod tym budynkiem jest schron .

 10. W ratuszu to zrobić muzeum z przewodnikami i bez biblioteki bo teraz to nawet zwiedzać nie ma kiedy. Przyjechała do mnie ostatnio rodzina. Idziemy do placówki muzealnej w ratuszu co podlega pod bibliotekę. Zamknięte bo czynna tylko od wtorku do piątku no i tylko trzy godziny zwiedzania 10.00, 12.00 i 14.00. Zwiedzanie w soboty możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu. Kto się umawia? Pocałowali klamkę i zdenerwowani pojechali do zamku czocha.
  Bibliotekarki to w bibliotece się spełniają to dać im nowe lokum a w ratuszu normalne muzeum.

  • Ale to jest wina biblioteki, że muzeum jest zamknięte? Tak to przynajmniej jest sens, żeby ratusz został otwarty, a do muzeum przyjedzie raz na miesiąc 5 osób

 11. Do muzeum przyjdą ludzie jak będzie otwarte w sobotę bez rezerwacji i w piątek popołudniu do 17/18 do tego jak będzie same muzeum to na pewno wieża widokowa w ratuszu będzie znowu dostępna. Do biblioteki to raczej niewiele osób chodzi to nowe miejsce może to zmienić.

 12. To jakiś żart ? Czy nie mamy w gminie większych potrzeb ?
  Wydatki na bibliotekę z której niewiele osób korzysta ? Mam tu na myśli REGULARNIE korzysta a nie od wielkiego dzwonu bo w szkole czy na studiach karzą… Nie mam nic przeciwko bibliotece jako instytucji, ale uważam, że grubą przesadą jest wydawanie kilku milionów złotych (budynek, remont, koszt kredytu) na instytucję, która już jest w Gminie i ma nikłe zainteresowanie….
  I nie ma co liczyć na porównywalne obłożenie biblioteki do Jeleniej Góry czy Bolesławca….

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here